Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Nehatu looduskaitseala (KLO1000175)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2019.08.01 Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2019. a määrus nr 71 "Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000175
NimiNehatu looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)1115,6
Siseveekogude pindala (ha)63,5
Kaitse eesmärgi kirjeldusNehatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) eluslooduse mitmekesisust, eelkõige rannikulõukaid ja Litoriinamere rannalõukast tekkinud Nehatu sood ning selle eri kinnikasvamisastmes jäänukjärvi, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, vee- ja rannikulinnustiku pesitsus-, sulgimis- ja toitumisalasid ning rändepeatuspaiku, kaitsealuseid liike ning laane-, salu- ja soovikumetsi ja neile metsadele iseloomuliku elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad) (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ning nende elupaiku. Need liigid on merikotkas (Haliaeëtus albicilla), hüüp (Botaurus stellaris), laululuik (Cygnus cygnus), luha-sinirind (Luscinia svecica cyanecula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), suurkoovitaja (Numenius arquata), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
4) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende elupaiku. Need on tiigilendlane (Myotis dasycneme), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja emaputk (Angelica palustris);
5) kaitsealuseid ja ohustatud taimeliike ning nende kasvukohti. Need liigid on vahelmine-näkirohi (Najas marina subsp. intermedia), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia) ja kärbesõis (Ophrys insectifera);
6) kaitsealuseid linnu- ja käsitiivaliste liike ning nende elupaiku. Need on mustsaba-vigle (Limosa limosa), rooruik (Rallus aquaticus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), põhja-nahkhiir (Epitesicus nilssonii) ja pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii);
7) hallhanede (Anser anser) koondumis- ja sulgimisalasid;
8) Porsiku kadakaid ja kaitsealale jäävaid kaitstavaid looduse üksikobjekte.
IseloomustusNehatu looduskaitseala asub Lääne- ja Pärnumaal Hanila ja Varbla vallas. Nehatu soo võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala on loodud Nehatu soo, praeguste ja endiste merelahtede roostike ning vee- ja rannikulinnustiku kaitseks. Nehatu soo on kujunenud endise merelahe kinnikasvamise tagajärjel umbes 4500 aastat tagasi. Seal leidub väikseid reliktseid madalaveelisi jäänukjärvi. Soopinna kõrgus on 2,5-3,8 m. Nehatu soos esinevad ühed suuremad Atlantilise kliimaperioodi relikti - lääne-mõõkrohu kogumikud Eestis. Kaitseala on tähtis lindude rändepeatuspaik. Ala pindala on 1016,6 ha.

Kaitstavad loomaliigid: Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Tringaea, rändel Grus grus.

Kaitstav taimeliik: Cladium mariscus. (Keskkonnaekspertiis, 2000)
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Hõbesalu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Muriste küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nehatu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paatsalu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Pivarootsi küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rame küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere linnuala EE0040001
Väinameri EE067
Väinamere loodusala EE0040002
Puhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Väinameri 207
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Nehatu soo laugas) VEE2063150
Panga järv VEE2063110
(Nehatu soo laugas) VEE2063010
Lammastejärv VEE2063100
Kangruaadu järv VEE2063000
(Nehatu soo laugas) VEE2063120
Kiissa laht VEE2063610
Kiissa järv VEE2063600
Käomardi laht VEE2063700
Kahvatu laht VEE2064100
Hõbesalu kraav (Tuka jõgi) VEE1119500
Kuuendiku kraav VEE1119400
Rässa allikad VEE4716501
Paatsalu laht VEE3429000
Nudrirahu VEE3430000
Paadrema jõgi VEE1119600
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksHaliaeetus albicilla (merikotkas)
Botaurus stellaris (hüüp)
Cygnus cygnus (laululuik)
Luscinia svecica cyanecula (luha-sinirind)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Angelica palustris (emaputk)
Najas marina subsp. intermedia (vahelmine näkirohi)
Cladium mariscus (lääne-mõõkrohi)
Cephalanthera longifolia (valge tolmpea)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Rallus aquaticus (rooruik)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Anser anser (hallhani)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidNehatu LKA, Muriste skv. (KLO1101855)
Nehatu LKA, Tõitse skv. (KLO1101856)
Nehatu LKA, Nehatu pv. (KLO1100665)
Nehatu LKA, Nehatu skv. (KLO1100664)
Tammari tamm (KLO4000295)
Alt-Villemi tamm (KLO4000719)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2019. a määrusele nr 71 "Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2019. a määrus nr 71 "Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2003. a korraldus nr 237-k Maamaksu korrigeerimine Nehatu looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2001. a määrus nr 39 Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Nehatu looduskaitsealakaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nehatu looduskaitseala, Porsiku, Kangruaadu ja Oademetsa hoiuala kaitsekorralduskava