Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala (KLO1000598)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 137
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
KKR koodKLO1000598
NimiPõhja-Kõrvemaa looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)12898
Siseveekogude pindala (ha)259,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusPõhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitse tagamine:
1) piirkonnale iseloomulikele maastikele, liustikutekkelistele pinnavormidele, inimtegevusest vähe mõjutatud metsa- ja sookooslustele, eriilmelistele järvedele, haruldastele ja kaitsealustele liikidele ning nende elupaikadele;
2) liikidele, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ja kellest üks on ühtlasi I kaitsekategooria liik ja neli on II kaitsekategooria liigid, ning I lisas nimetatud liikidele, kes on ühtlasi III kaitsekategooria liigid, ja nende elupaikadele. Need I lisas nimetatud III kaitsekategooria liigid on: musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), nõmmelõoke (Lullula arborea), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix) ja mudatilder (Tringa glareola);
3) elupaigatüüpidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: liiva-alade vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavad okasmetsad (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
4) liikidele, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaikadele. Üks II lisas nimetatud liik on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik ning kolm on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid;
5) I, II ja III kategooria kaitsealustele liikidele nagu põdrajuure-soomukas (Orobanche bartlingii), karukold (Lycopodium clavatum), roomav öövilge (Goodyera repens), mets-vareskold (Diphasium complanatum), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), aas-karukell (Pulsatilla pratensis), nõmm-vareskold (Diphasium tristachyum), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), mis on III kategooria kaitsealused liigid.
IseloomustusPõhja-Kõrvemaa looduskaitseala asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas. Loodi 1991. a-l. Varem asus seal sõjaväepolügon. Eesmärgiks on kaitsta sealseid liustikutekkelisi pinnavorme, rabamassiive, järvi, kooslusi ning haruldasi liike. Kaitsealale jääb kaks servamoodustiste vööndit: Aegviidu-Paukjärve ning Kulli-Koitjärve. Esindatud on nii oosid, mõhnad kui pealt tasased lavad. Oma suurte kõrguskontrastide tõttu on siinset piirkonda ka “Eesti Šveitsiks” kutsutud. Oosid ulatuvad kuni 100 m kõrguseni, nõlvad on järsud, kohati kuni 40 kraadi. Poole kaitseala pindalast moodustavad sood, peamiselt rabad. Neist suurimad on Koitjärve raba, Kõnnu Suursoo ja Võhma raba. Metsadest domineerivad okasmetsad. Omapärane on inimtekkeline (sõjaväe tegevus) Jussi lagendik. Alale jääb üle 30 järve, nende hulgas ka Põhja-Eesti sügavaim Metstoa Umerikjärv (14 m). Põhja-Kõrvemaa on elupaigaks paljudele kaitstavatele linnuliikidele (kaljukotkas, metsis, sookurg jt) ning suurkiskjatele (karu, hunt, ilves). Taimestiku poolest jääb Põhja-Kõrvemaa Lääne- ja Ida-Eestis levivate liikide piirialale. Kaitseala pindala on 13157,9 ha.

Kaitseala on moodustatud Harju Maakonna Valitsuse 29. oktoobri 1991. a määrusega nr 189 «Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala moodustamine». Vabariigi Valitsuse 26. augusti 1997. a määruse nr 163 «Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» alusel nimetati see Põhja-Kõrvemaa maastikukaitsealaks.

Turism: 3 õpperada: Uuejärve (6 km), Jussi (8 km), Paukjärve (5 km); 6 laagriplatsi (WC, pingid, infotahvel, lõkkepuud, prügikast); 2 vaatetorni; laudtee kokku 3,2 km.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Anija vald, Pillapalu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kemba küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Koitjärve küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kõnnu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Liiapeksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pala küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Sigula küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Suru küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tõreska küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Valgejõe küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPõhja-Kõrvemaa linnuala EE0010106
Põhja-Kõrvemaa EE074
Põhja-Kõrvemaa loodusala EE0010106
Valgejõe loodusala EE0010156
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudMähuste järv VEE2002400
(Koitjärve raba laugas) VEE2007460
Vahelaugas (Kajaka-Vahelaugas) VEE2007450
Augjärv VEE2010100
(Suursoo laugas) VEE2003130
Pikkjärv (Jussi Pikkjärv) VEE2007900
Linajärv (Jussi Linajärv) VEE2007800
Venejärv VEE2008200
Harakajärv VEE2008900
Umbjärv (Suursoo Umbjärv) VEE2003100
Kaasikjärv (Metstoa Kaasikjärv) VEE2007110
Kivijärv (Koitjärve Kivijärv) VEE2007410
Koitjärv VEE2007300
(Suursoo laugas) VEE2003120
Väike-Sillaotsa järv VEE2008600
Laudissalu järv VEE2008100
(Suursoo laugas) VEE2003110
Pärnjärv VEE2002800
Pikkjärv (Järvi Pikkjärv) VEE2002900
Pikklaugas (Koitjärve Pikklaugas) VEE2007420
Linajärv (Metstoa Linajärv) VEE2007000
Väinjärv (Jussi Väinjärv) VEE2007700
Mustlaugas (Kajaka-Mustlaugas) VEE2007440
Kajakalaugas VEE2007430
Kõverjärv (Jussi Kõverjärv) VEE2008000
Pedaslaugas VEE2007400
Pikklaugas (Järvi Pikklaugas) VEE2003000
Paukjärv VEE2006900
Pikklaugas (Kajaka-Pikklaugas) VEE2007470
Suurjärv (Jussi Suurjärv) VEE2009300
Tikkjärv VEE2003400
Kullijärv VEE2007600
Mustjärv (Leppsilla Mustjärv) VEE2008300
Särgjärv (Järvi Särgjärv) VEE2002700
Ümarjärv (Metstoa Ümarjärv) VEE2007100
Mustjärv (Jussi Mustjärv) VEE2007710
Laijärv (Pühamäe Laijärv) VEE2002500
Mudajärv (Metstoa Mudajärv) VEE2007120
Tallekesejärv VEE2003010
Väikejärv (Pühamäe Väikejärv) VEE2002600
Sillaotsa järv (Leppsilla Sillaotsa järv) VEE2008610
Soodla jõgi VEE1087000
Valgejõgi VEE1079200
Pärlijõgi / Pudisoo jõgi VEE1080600
Kemba oja VEE1080900
Koseselja kraav VEE1080700
Välgu oja VEE1080800
Soodla veehoidla VEE2002410
Kemba paisjärv VEE2002910
Raudoja VEE1087400
Härjakõrioja VEE1079800
Maageoja VEE1081800
Rekka oja VEE1086000
Leppoja VEE1079203
Pikapõllu kraav VEE1087005
Ravioja VEE1086001
Mudajärv (Leppsilla Linajärv) VEE2008310
Linajärv (Leppsilla Linajärv) VEE2008320
Raudjärv VEE2007130
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksDryocopus martius (musträhn)
Grus grus (sookurg)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa glareola (mudatilder)
Orobanche bartlingii (põdrajuure-soomukas)
Lycopodium clavatum (karukold)
Goodyera repens (roomav öövilge)
Diphasiastrum complanatum (mets-vareskold)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Pulsatilla pratensis (aas-karukell)
Diphasiastrum tristachyum (nõmm-vareskold)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Tetrao urogallus (metsis)
Cygnus cygnus (laululuik)
Gavia arctica (järvekaur)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Margaritifera margaritifera (ebapärlikarp)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Oxytropis campestris (mägi-lipphernes)
Isoetes echinospora (muda-lahnarohi)
Isoetes lacustris (järv-lahnarohi)
Lobelia dortmanna (vesilobeelia)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Onobrychis arenaria (liiv-esparsett)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidPõhja-Kõrvemaa LKA, Nahe pv. (KLO1101330)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Kivijärve skv. (KLO1101328)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Uurita pv. (KLO1101333)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Jussi skv. (KLO1101327)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Tagavälja skv. (KLO1101332)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Ämmakääpa skv. (KLO1101334)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Koitjärve pv. (KLO1101329)
Põhja-Kõrvemaa LKA, Suru pv. (KLO1101331)
Pildid: peida ,kuva
Kõnnu suursoo Foto: 08.09.1998I U.Timm
Venemäe oos Foto:08.09.1998 U.Timm
Vaade Kivijärvele Foto: J. Pärna Eesti Loodus 1/1937
Mähuste, põhja lipphernes Foto:13.06.1999 U.Timm
Koitjärve Soodla luht Foto:26.05.1999 U.Timm
Mähuste, põhja lipphernes Foto:13.06.1999 U.Timm
Soodla kaksiksild, Soodla jõgi foto:31.03.2000 U.Timm
Kõnnu suursoo Foto: 08.09.1998I U.Timm
Venemäe tupp-villpea Foto:26.05.1999 U.Timm
Koitjärve oos Foto: A. Laasi, 1937 Eesti Loodus 1-2/1938
Koitjärve Soodla luht Foto:26.05.1999 U.Timm
Kõnnu suursoo Foto: 08.09.1998I U.Timm
Paukjärv 08.09.1998
Kõnnu suursoo Foto: 08.09.1998I U.Timm
Jussi järvede lähedane maastik
Vaade Paukjärve tornist2
Vaade Paukjärve tornist
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr 156 "Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 137 „Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 137 Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrusele nr 137 Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 137 Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 137 Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokumentKeskkonnaministri 30.01.2001 käskkiri nr 70 Kaitsekorralduskavade kinnitamine
Seotud dokument VV 06. mai 1999. a määrus nr 145 Maamaksu korrigeerimine Põhja-Kõrvemaa ja Pakri maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. augusti 1997. a. määrus nr. 163 Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokument Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst) (kehtetu)
Seotud dokumentHarju maakonna valitsuse määrus nr 189 Põhja-Kõrvemaa Looduskaitseala moodustamine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
KaitsekorralduskavaPõhja-Kõrvemaa LKA KKK
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava