Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Soomaa rahvuspark (KLO1000269)Väljad: peida ,kuva
NimiSoomaa rahvuspark
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000269
Ala staatuskaitsealune
Tüüprahvuspark
Maismaa pindala (ha)39522,8
Siseveekogude pindala (ha)320,7
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusSoomaa rahvuspark asub Viljandimaa ja Pärnumaa piiril. Soomaa nimetus pärineb T. Lippmaalt. Soomaa rahvuspark loodi 1993. a-l. 1957. a-l võeti seal alal kaitse alla Halliste puisniit. 1981. a-l loodi 4 sookaitseala: Valgeraba, Ördi, Kuresoo ja Kikepera. Nende rahvuspargiks kokkuliitmise eesmärk oli kaitsta sealset Vahe-Eesti lõunaosale isaloomulikku loodus- ja kultuurmaastikku. Soomaale jäävad Eesti suurimad sood, neile lisanduvad puis- ja lamminiidud ning metsad. Pinnamood on tasane, vaid lõunaosas kergelt lainjas. Soomaa on tuntud oma ainulaadsete kevadiste üleujutuste poolest (5. aastaaeg). Riisal on Eesti pindalalt suurim üleujutusala (175 km²). Kuresoo (10800 ha) on Eesti suurim kuivendusest pea puutumatuna säilinud rabamassiiv. Enamuse sellest moodustab rabalasund (koosneb 10-st osalaamist), mida rõngana ümbritseb siirde- ja madalsoo. Lõunast piirab Kuresood 8 m kõrgune Eesti kõige järsem rabanõlv vastu Lemmjõge. Soomaal leidub mitmeid Eestis haruldaseks jäänud lammimetsi. Neist suurim on Pääsma laas, puistus domineerivad jalakas, arukask ja saar. Alale jääb hulgaliselt I kategooria liikide pesitsuspaiku (kaljukotkas, väike-konnakotkas, must-toonekurg, lendorav).Soomaal elab 45 liiki imetajaid, linde on registreeritud üle 160 liigi. Ka jõed on kalarikkad (17 liiki). Ramsari ala. Kaitseala pindala on 39843,6 ha.
Kaitse eesmärgi kirjeldusSoomaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on Vahe-Eesti edelaosa metsa-, soo- ja lammimaastike looduse, kultuuripärandi, kaitsealuste liikide, EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud 48 liigi ning EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta:
1) I lisas nimetatud elupaigatüüpide: metsastunud luidete (2180), jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), rabade (7110*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), lammi-lodumetsade (91E0) kaitse;
2) II lisas nimetatud liikide: saarma (Lutra lutra), hingi (Cobitis taenia), võldase ( Cottus gobio), laiujuri (Dytiscus latissimus), suur-mosaiikliblika ( Euphydryas maturna) ja suur-kuldtiiva (Lycaena dispar), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse, säilitamine, tutvustamine ja uurimine.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Leetva küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Põlendmaa küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Kanaküla küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Kikepera küla
Pärnu maakond, Tori vald, Aesoo küla
Pärnu maakond, Tori vald, Jõesuu küla
Pärnu maakond, Tori vald, Kildemaa küla
Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla
Pärnu maakond, Tori vald, Rätsepa küla
Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Iia küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Ivaski küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Karjasoo küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lemmakõnnu küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Metsküla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Paelama küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Sandra küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Tipu küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Uia küla
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Vanaveski küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Tohvri küla
Pildid: peida ,kuva
Põdramulk Kikepera rabas Kutsutakse põdramulguks, kuna sellesse uppunud hulga põtru
Suitsusaun Toonojal Suitsusaun enne remonti
Halliste suurvesi Suurvesi kandis Tõramaa-Riisa teel sõitva auto maanteekraavi, fotol kumab läbi vee auto punane katus
Vanapagana leentool Leentool enne ümbruse puhastamist, legend
Vändra päästetöötaja "troppimas" Kes päästab päästja jäisest veest?
Autot päästmas Sõiduauto sikutati välja tuletõrjemasinaga
Veel püsiv ait Toonojal Ait sama talu õuel kus suitsusaungi
Talu maja (Kustase talu?) Toonojal Tänaseks renoveeritud taluhoone
Pääsma üleujutus foto:23.01.1999 U.Timm
Soomaa, Mulgi heinamaa talvel
Riisa haabjad foto:20.08.1999 U.Timm
Soomaa, Kuusekäära jäätunud uleujutus
Meiekose üleujutus Foto:10.04.1999 U.Timm
Valge toonekurg Meiekosel Foto: 3.07.2001 Uudo Timm
Meiekose üleujutus Foto:10.04.1999 U.Timm
Läti Luht Foto: 11.03.2000 Uudo Timm
Mulgi heinamaa jäine luht Foto: 10.3.2000 Uudo Timm
Meiekose üleujutus Foto:10.04.1999 U.Timm
Läti luht Foto: 3.07.2001 Uudo Timm
üleujutus Halliste jõel
infotahvel Öördi järve ääres
iidsed tüved keelemetsas
inimesed laudteel, Kuresoo
Kikepera raba saarel metsavendade elamu jäänused
Lemmjõe tamm
Talvine suurvesi Raudna ja Halliste luhal (kuues aastaaeg) Soomaal võib olla rohkem kui 5 aastaaega, suurvesi
laudtee Kuresoos
Vandra päästetöötajad päästetööl
laudtee Riisa rabas
vaade Oksa vaatetornist
Sama aida otsasein
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKikepera linnuala EE0040316
Soomaa EE032
Soomaa loodusala EE0080574
Soomaa Rahvuspark 3EE009
Soomaa linnuala EE0080574
Kikepera EE060
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Suitsna raba laugas) VEE2073960
Kõpu jõgi VEE1140900
Navesti jõgi VEE1131600
Mõrdepera oja VEE1138900
(Suuremetsa raba laugas) VEE2089650
Savimäe kraav VEE1143700
Arjadi oja VEE1134600
Mulgi oja VEE1139103
Hüpassaare oja VEE1143900
Rabakraav VEE1139000
Kurina jõgi VEE1144600
Halliste jõgi VEE1136000
Lemmjõgi VEE1143100
(Valgeraba laugas) VEE2073920
Risti jõgi VEE1136012
(Suitsna raba laugas) VEE2073950
Laane oja VEE1142700
Toonoja VEE1135700
Jõhve oja VEE1144800
Ördi järv VEE2073930
Paelama oja VEE1143600
Tõramaa jõgi VEE1144000
(Suuremetsa raba laugas) VEE2089640
(Valgeraba laugas) VEE2073990
Hundissaare järv VEE2056130
Vastemõisa oja VEE1140700
Raudna jõgi VEE1139100
Uia oja VEE1142800
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksDytiscus latissimus (laiujur)
Cottus gobio (võldas)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Lutra lutra (saarmas)
Cobitis taenia (hink)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Pteromys volans (lendorav)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSoomaa RP, Osju skv. (KLO1100499)
Soomaa RP, Kuresoo skv. (KLO1100495)
Soomaa RP, Soomaa pv. (KLO1100509)
Soomaa RP, Miiliaugu skv. (KLO1100497)
Soomaa RP, Mardu skv. (KLO1100496)
Soomaa RP, Tuhkja skv. (KLO1100511)
Soomaa RP, Ruunaraipe-Sauga skv. (KLO1100506)
Soomaa RP, Laasioja skv. (KLO1101179)
Soomaa RP, Lemmjõe skv. (KLO1101180)
Soomaa RP, Piirinõmme skv. (KLO1101181)
Soomaa RP, Sandra-Mulgi skv. (KLO1101182)
Soomaa RP, Härma skv. (KLO1100492)
Soomaa RP, Piilu skv. (KLO1100501)
Soomaa RP, Halliselja skv. (KLO1100613)
Soomaa RP, Möldri skv. (KLO1100615)
Soomaa RP, Halliste luha skv. (KLO1100491)
Soomaa RP, Karuskose skv. (KLO1100493)
Soomaa RP, Kikepera skv. (KLO1100494)
Soomaa RP, Lemmjõe keele skv. (KLO1100614)
Soomaa RP, Tuhametsa reservaat (KLO1101085)
Soomaa RP, Mulgi skv. (KLO1100498)
Soomaa RP, Raudna skv. (KLO1100504)
Soomaa RP, Venesauna skv. (KLO1100515)
Soomaa RP, Paelamaa skv. (KLO1100500)
Soomaa RP, Vireksaare skv. (KLO1100516)
Soomaa RP, Pääsma laane skv. (KLO1100502)
Soomaa RP, Tõramaa skv. (KLO1100512)
Soomaa RP, Tipu skv. (KLO1100510)
Soomaa RP, Pöörikaasiku skv. (KLO1100503)
Soomaa RP, Tõrvaaugu skv. (KLO1100513)
Soomaa RP, Räksi skv. (KLO1100507)
Soomaa RP, Valgeraba skv. (KLO1100514)
Soomaa RP, Öördi skv. (KLO1100517)
Soomaa RP, Sandra skv. (KLO1100508)
Soomaa RP, Riisa skv. (KLO1100505)
Lemmjõe tamm (KLO4000894)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a korraldus nr 17 Maamaksu korrigeerimine Soomaa rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määrus nr 8 Vabariigi Valitsuse 22. mai 1997. a määruse nr 103 «Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määrus nr 85 Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri
Kaitsekorra alus Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. aprilli 2005. a määruse "Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 2. mai 2001. a määrus nr 24 Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määruse nr 62 «Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus» muutmine
Seotud dokumentKeskkonnaministri 30.01.2001 käskkiri nr 70 Kaitsekorralduskavade kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 11. oktoobri 2000. a määrus nr 62 Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 321 Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine
Seotud dokument Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 31. augusti 1999. a määrus nr 260 Vabariigi Valitsuse 20. juuni 1995. a määruse nr 244 "Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument VV 22. mai 1997. a määrus nr 103 Maamaksu korrigeerimine Soomaa ja Vilsandi rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse määrus 20. juunist 1995. Nr. 244 Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määrus 8. detsembrist 1993.a. nr. 387 Soomaa, Vilsandi ja Karula rahvuspargi moodamise kohta
Seotud dokumentLooduskaitse korraldus Viljandi maakonnas Viljandi maakonnavalitsuse määrus 9.11.1992 nr 413
Seotud dokumentViljandi maakonnavalitsuse määrus nr.296 Loodushoiust Viljandi maakonnas (tühistatud)
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Soomaa rahvuspargi, Soomaa loodusala ja Soomaa linnuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Soomaa rahvuspargi ja Soomaa loodusala kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Soomaa rahvuspargi ja Soomaa loodusala kaitsekorralduskava 2012-2021