Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kolga lahe maastikukaitseala (KLO1000495)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2015.11.12 Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000495
NimiKolga lahe maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)257,8
Siseveekogude pindala (ha)4,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusKolga lahe maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta:
1) Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulikke maastikke ja kooslusi ning olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110)3, rannikulõukad (1150*), karid (1170), esmased rannavallid (1210), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (2120), rusked luited kukemarjaga (2140*), metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230) ning vanad loodusmetsad (9010*);
3) kaitsealuseid linnuliike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 20.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on tutkas (Philomachus pugnax), veetallaja (Phalaropus lobatus), randtiir (Sterna paradisaea), jõgitiir (Sterna hirundo) ja väiketiir (Sterna albifrons);
4) kaitsealuseid linnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on alk (Alca torda), kivirullija (Arenaria interpres), merivart (Aythya marila), laanepüü (Bonasa bonasia), liivatüll (Charadrius hiaticula), tõmmukajakas (Larus fuscus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus);
5) rändlinnuliike ja nende elupaiku. Need on sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), kühmnokk-luik (Cygnus olor), rohukoskel (Mergus serrator), kormoran (Phalacrocorax carbo) ja hahk (Somateria mollissima);
6) loomaliiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. See on hallhüljes (Halichoerus grypus);
7) kaitsealuseid taimeliike ja nende kasvukohti. Need liigid on rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), põhjatarn (Carex mackenziei), rootsi kukits (Cornus suecica), rand-seahernes (Lathyrus japonicus) ja roosa merikann (Armeria maritima subsp. elongata).
IseloomustusKolga lahe maastikukaitseala asub Harjumaal Kuusalu ja Jõelähtme vallas. Kaitseala on loodud 1991. aastal Põhja-Eesti väikesaartele iseloomulike maastike ja koosluste kaitseks. Kaitseala koosseisu kuulub 15 saart ja laidu. Suurimad neist: Pedassaar ja Rammu (ligi 100 ha), järgnevad Koipsi (34,0 ha), Umblu (1,6 ha), Allu (1,6 ha). Kaitseala kogupindala 1932,6 ha, millest maismaale jääb vaid 259 ha.

Kaitstav loomaliik: Halichoerus grypus. (Keskkonnaekspertiis, 1997)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Jõelähtme vald, Kaberneeme küla
Harju maakond, Jõelähtme vald, Koipsi küla
Harju maakond, Jõelähtme vald, Rammu küla
Harju maakond, Jõelähtme vald, Rohusi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKolga lahe linnuala EE0010171
Kolga laht EE072
Kolga lahe loodusala EE0010171
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLoodeotsa järv VEE2000500
Maajärv VEE2000600
Kaberneeme lahe siseosa VEE3126010
Kolga lahe avaosa VEE3125070
Kaberneeme lahe avaosa VEE3126020
Salmistu rand VEE3125040
Ulgmadal VEE3125010
Kolga lahe siseosa VEE3125020
Malusi meri VEE3125060
Haapse rand VEE3125050
Andineeme rand VEE3125030
Soome laht VEE3100000
Soome lahe avaosa VEE3100100
Munakari lougas VEE2000610
Asub saarel (saartel)Rammu saar
Pedassaar
Koipsi saar
Rohusi saar
Suur-Malusi saar
Väike-Malusi saar
Vahekari
Alu saar
Umblu saar
Laiakari
nimetu
Väike Laiakari
nimetu
nimetu
Pikassääre kari
Kuhjakari
Lipukari
Korgessaare kari
nimetu
nimetu
nimetu
Alu kari
Vahekari
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCalidris pugnax (tutkas)
Phalaropus lobatus (veetallaja)
Sterna paradisaea (randtiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sternula albifrons (väiketiir)
Alca torda (alk)
Arenaria interpres (kivirullija)
Aythya marila (merivart)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Tadorna tadorna (ristpart)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Mareca strepera (rääkspart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Mergus serrator (rohukoskel)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Somateria mollissima (hahk)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Polygonum oxyspermum (rand-kirburohi)
Carex mackenziei (põhjatarn)
Cornus suecica (rootsi kukits)
Lathyrus japonicus (rand-seahernes)
Armeria maritima (roosa merikann)
Armeria maritima subsp. elongata
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKolga lahe MKA, Rammu pv. (KLO1100147)
Malusi rändrahn; (Suur-Malusi saare rändrahn, Suur-Malusi rändrahn) (KLO4000103)
Kolga lahe MKA, Rohusi skv. (KLO1100096)
Kolga lahe MKA, Rammu skv. (KLO1100228)
Kolga lahe MKA, Koipsi pv. (KLO1100229)
Kolga lahe MKA, Malusi skv. (KLO1100095)
Kolga lahe MKA, Pedassaare pv. (KLO1100146)
Kolga lahe MKA, Kolga lahe skv. (KLO1101587)
Kolga lahe MKA, Rammu skv. (KLO1101586)
Kolga lahe MKA, Koipsi skv. (KLO1101585)
Pildid: peida ,kuva
Pedassaare N-tipp, vaade edelast Foto: A. Laas, 1937 Eesti Loodus 4/1937
Kalurite onnid ja pihlakas. Vaade triangulatsioonitornist S-tipule. Foto: A. Laas, 1937 Eesti Loodus 4/1937
Koipsi maastik
Lammas Koipsil
Nõmmliivatee Rammul
Rammu maastik mannikultuuriga
Koipsi maastik2
Koipsi maastik3
Koipsi
Koipsi edelarand
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 12.11.2015 a määruse nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määrus nr 116 "Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1999. a määruse nr 194 «Maamaksu korrigeerimine Alema, Kämbla, Tammiku ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe, Pirita jõeoru ja Tuhala maastikukaitsealadel» muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 30. detsembri 1999. a määrus nr 441 Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument VV 15. juuni 1999. a määrus nr 194 Maamaksu korrigeerimine Alema, Kämbla, Tammiku ja Ohepalu looduskaitsealadel ning Kolga lahe, Pirita jõeoru ja Tuhala maastikukaitsealadel
Seotud dokument Kolga lahe maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 1999. a määrus nr 57 Parika looduskaitseala ning Kolga lahe ja Pirita jõeoru maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
Seotud dokumentHarju MK Valitsuse määrus nr.232 Uute alade looduskaitse alla võtmisest
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 10. novembrist 1938 maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kolga lahe loodus- ja linnuala kaitsekorralduskava 2021-2030
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kolga lahe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Kaitsekorralduskava Kolga lahe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020