Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Sarve maastikukaitseala (KLO1000158)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedpuisniit
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2015.05.22 Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a käskkiri nr 58 "Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
KKR koodKLO1000158
NimiSarve maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)809,2
Siseveekogude pindala (ha)1
Kaitse eesmärgi kirjeldusSarve maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) haruldasi ja teadusliku väärtusega geoloogilisi objekte - Limneamere rannavalle - ning nendega seotud looduslikke ja poollooduslikke lookooslusi, eelkõige lookaasikuid;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on rannikulõukad (1150*)3, püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), lood (alvarid - 6280*), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230) ja puiskarjamaad (9070);
3) liike, mida direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende kasvukohti. Need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii) ja madal unilook (Sisymbrium supinum);
4) liike, mida direktiiv 92/43/EMÜ nimetab IV lisas, ja nende elupaiku. Need on nõmme-tähniksinitiib (Maculinea arion) ja valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia albifrons);
5) liiki, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. See on nõmmelõoke (Lullula arborea);
6) liiki, mida direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II lisas. See on suurkoovitaja (Numenius arquata);
7) kaitstavate elupaigatüüpidega seotud kaitsealuseid liike. Need liigid on müür-raunjalg (Asplenium rutamuraria), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes), punane tolmpea (Cephalanthera rubra), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), harilik muguljuur (Herminium monorchis), kärbesõis (Ophrys insectifera), jumalakäpp (Orchis mascula), turd-lühikupar (Brachythecium turgidum), jäik keerdsammal (Tortella rigens), Bloxami punalehik (Entoloma bloxamii), värviline lehtervahelik (Leucopaxillus compactus), kroonliudik (Sarcosphera coronaria), vask-porosamblik (Cladonia convoluta), harilik särasamblik (Fulgensia bracteata) ja loo-rebasesamblik (Vulpicida tubulosus).
IseloomustusSarve maastikukaitseala asub Hiiumaal Pühalepa vallas. Loodi 1973. a-l, praegustes piirides 1996. a-st. Sarve poolsaar hakkas mere alt vabanema Limneamere II staadiumil. Sarve poolsaare moodustab Siluri (Juuru lademe) lubjakividest aluspõhjaline kõvik. Suurim abs kõrgus on 12,7m ja suhtelised kõrgused küündivad kuni 4m-ni. Poolsaare keskosa on põllustatud, äärealadel valitsevad lookadastikud ja karjamaad. Lääneosa ilmestab Limneamere aegsete rannamoodustiste seeria. Kaitseala üheks väärtuseks on klibumuldadel kasvavad haruldased lookaasikud. Lahustükina olev Aruküla sihtkaitsevöönd väärib tähelepanu paljude kaitstavate orhideede kasvualana. Esindatud on näiteks täpiline ja kahkjaspunune sõrmkäpp, hall käpp, väike käopõll, harilik käoraamat jpt. Ka Sarve poolsaar on rikas kaitstavate liikide (tui-tähtpea, müür raunjalg ning mitmed käpalised) poolest.
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Aruküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Heltermaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hilleste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sarve küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere linnuala EE0040001
Väinameri EE067
Väinamere loodusala EE0040002
Väinameri 207
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2045550
Soonlepa laht VEE3308000
Heltermaa reid VEE3310000
Laidelaht VEE3309000
Paulama allik VEE4602202
Peedu allik VEE4602208
Ingli allik VEE4602210
Hallikivi allik VEE4602205
Tammistumäe allik VEE4602209
Keeriku allik VEE4602203
Viita allik VEE4602201
Suurallik VEE4602207
Asub saarel (saartel)Hiiumaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Phengaris arion (nõmme-tähniksinitiib)
Leucorrhinia albifrons (valgelaup-rabakiil)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Asplenium ruta-muraria (müür-raunjalg)
Asplenium trichomanes (pruun raunjalg)
Cephalanthera rubra (punane tolmpea)
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Epipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip)
Herminium monorchis (harilik muguljuur)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Orchis mascula (jumalakäpp)
Brachythecium turgidum (turd-lühikupar)
Tortella rigens (jäik keerdsammal)
Entoloma bloxamii (Bloxami punalehik)
Leucopaxillus compactus (värviline lehtervahelik)
Sarcosphaera coronaria (kroonliudik)
Cladonia convoluta (vask-porosamblik)
Fulgensia bracteata (harilik särasamblik)
Vulpicida juniperinus (kadaka-rebasesamblik)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSarve MKA, Ristiranna skv. (KLO1101579)
Sarve MKA, Sarve pv. (KLO1100657)
Sarve MKA, Aruküla. skv (KLO1100654)
Sarve MKA, Ida-Sarve skv. (KLO1100655)
Sarve MKA, Lääne-Sarve skv. (KLO1100656)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a käskkiri nr 58 "Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a käskkirja nr 58 "Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 21. juuli 1999. a määrus nr 225 Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 219 "Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 10. novembri 1998. a määrus nr 254 Maamaksu korrigeerimine Kallaste, Kukka, Käina lahe - Kassari, Luidja, Sarve ja Tihu maastikukaitsealadel ning Pihla -Kaibaldi ja Tahkuna looduskaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a. määrus nr. 219 Sarve maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76 Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Sarve maastikukaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sarve maastikukaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sarve maastikukaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sarve maastikukaitseala kaitsekorralduskava