Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Rannametsa jõgi VEE1150800Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1150800
NimiRannametsa jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 173 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 180,4 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)180,4
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Tumedaveelised ja humiinaineterikkad jõed (tüübid IA, IIA, IIIA)
Lätte kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla
Lätte tüüpMääramata
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)29,4
Suubla kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla
Suubub veekogusseRannametsa rand VEE3447000
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Nepste küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võidu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Laiksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Pihke küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla
Seosed: peida ,kuva
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Laiksaare järv VEE2078230
Suubuvad veekogudTimmkanal VEE1151100
Nepste oja (Aruoja) VEE1150900
Arakaoja (Künnapa oja) VEE1151000
Vaheliku kraav VEE1151400
Mustjõgi VEE1151200
Veekogus asub kaitstav kudemis- ja elupaikRannametsa jõgi (KLO3002572)
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidNigula looduskaitseala (KLO1000213)
Laiksaare looduskaitseala (KLO1000237)
Pihke hoiuala (KLO2000296)
Pihke väike-konnakotka püsielupaik (KLO3000362)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Laiksaare LKA, Laiksaare pv. (KLO1100836)
Pihke väike-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100352)
Laiksaare LKA, Laiksaare skv. (KLO1100837)
Nigula LKA, Nigula pv. (KLO1101131)
Nigula LKA, Järve skv. (KLO1100731)
Nigula LKA, Nigula skv. (KLO1101132)
Nigula LKA, Laiksaare skv. (KLO1100728)
Luitemaa LKA, Maasikaraba skv. (KLO1100992)
Luitemaa LKA, Võiduküla skv. (KLO1100990)
Luitemaa LKA, Luidete skv. (KLO1100994)
Luitemaa LKA, Luitemaa pv. (KLO1100993)
Luitemaa LKA, Rannametsa skv. (KLO1100987)
Rannametsa jõgi (KLO3002572)
Nepstemurru looduskaitseala (KLO1000750)
Nepstemurru LKA, Nepstemurru metsa skv. (KLO1102001)
Nepstemurru LKA, Nepstemurru pv. (KLO1102002)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 9. mai 2003. a määrus nr 144. TERVIKTEKST
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.