Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kasti maastikukaitseala (KLO1000485)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedniit (ranna-, luha- ja aruniit, karjamaa)
Maastiku tüüppärand-kultuurmaastik
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000485
NimiKasti maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)202,4
Siseveekogude pindala (ha)3,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusKasti maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) pärandkultuurmaastikku, rändel peatuvate linnuliikide elupaiku ja elustiku mitmekesisust;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), sinihelmikakooslused (6410), liigirikkad madalsood (7230) ning puiskarjamaad (9070);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.210, lk 7-25) nimetab I lisas, ning I lisas nimetamata rändlinnuliike ja nende elupaiku. Need liigid on sookurg (Grus grus), hallhani (Anser anser) ja sõtkas (Bucephala clangula);
4) kaitsealuseid liike emaputke (Angelica palustris), liht-randpunga (Samolus valerandi), randtarna (Carex extensa), rand-soodaheina (Suaeda maritima), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), randtiiru (Sterna paradisaea), vööt-põõsalindu (Sylvia nisoria), viuparti (Anas penelope) ja punajalg-tildrit (Tringa totanus) ning nende elupaiku.
IseloomustusKasti maastikukaitseala asub Saaremaal Kaarma ja Pihtla vallas. Kaitseala on loodud 2000. aastal Lõuna-Saaremaa pärandkultuurmaastiku, rannaniitude ja haruldaste taimeliikide kaitseks. Kaitsealal võib leida mitmeid kaitsealuseid taimeliike nagu harilik muguljuur, liht randputk, rand tarn, rand soodahein, lääne mõõkrohi.

Kaitsealused taimeliigid: Herminium monorchis, Schoenus ferrugineus x S. nigricans, Angelica palustris, Samolus valerandi, Carex extensa, Suaeda maritima, Cladium mariscus, Tetraganobolus maritimus, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Epipactis palustris, Malus sylvestris. (Keskkonnaekspertiis, 1998)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kasti küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Muratsi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKasti lahe linnuala EE0040418
Kasti laht EE020
Kasti lahe loodusala EE0040418
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKasti lahjuke VEE2078710
Kasti laht VEE3409000
Kärdu peakraav VEE1174800
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Suurliiv
Männirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Siiarahu
Kongirahu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksGrus grus (sookurg)
Anser anser (hallhani)
Bucephala clangula (sõtkas)
Angelica palustris (emaputk)
Samolus valerandi (liht-randpung)
Carex extensa (randtarn)
Suaeda maritima (rand-soodahein)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Sterna paradisaea (randtiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Mareca penelope (viupart)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKasti MKA, Kasti pv. (KLO1100195)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määrusele nr 88 "Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 4. oktoobri 2018. a määrus nr 88 "Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2003. a korraldus nr 531-k Maamaksu korrigeerimine Kasti maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määrus nr 251 Kasti maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kasti lahe hoiuala, Kasti maastikukaitseala ja Tulpe merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Kasti lahe hoiuala, Kasti maastikukaitseala ja Tulpe merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava