Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Hiiumaa laidude maastikukaitseala (KLO1000471)Väljad: peida ,kuva
NimiHiiumaa laidude maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000471
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)555,1
Siseveekogude pindala (ha)6,6
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüppärand-kultuurmaastik
Maastikulised väärtusedväikesaar
IseloomustusHiiumaa laidude maastikukaitseala on loodud 1962. aastal Väinamere laidude kaitseks. Kaitseala laiendati 1971. ja 1998. aastal Hiiumaa kaguranniku iseloomulike koosluste (Salinõmme soolak) ja maastike ning laide ümbritseva mereala kaitseks. Suuremateks saarteks on Saarnaki (148 ha), Hanikatsi (85 ha) ja Vareslaid (31 ha). Saarte taimkattes on levinud niidud, kadastikud ja metsad. Hanikatsi laiul kasvab laialehine salumets (12 ha). Aastasadu inimeste poolt asustatud Saarnaki (alates 1564. a.) ja Hanikatsi (1623. a.) laiul enam püsiasustust ei ole. Kaitseala külastuskeskus asub Salinõmmes.

Pesitsevad linnuliigid: Cygnus cygnus, Crex crex, Recurvirostra avosetta, Sterna caspia.

Lisaks on registreeritud: Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Gavia arctica, Podiceps griseigena, Botaurus stellaris, Cygnus columbianus, Anser erytropus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Grus grus, Larus fuscus, Sterna sandvicensis, Columba oenas, Halichoerus grypus, Pusa hispida.

Kaitsealused taimeliigid: Scabiosa columbaria, Cardamine hirsuta, Viola elatior, Halimione pedunculata, Suaeda maritima, Polygonum oxyspermum, Herminium monorchis, Ophrys insectifera, Carex extensa, Porella cordeana, Petrogonium gracile. (Statistika, 1999)

Leitud kokku ligi 600 liiki soontaimi (Hanikatsi 444).
Salinõmme soolak: rand-soodahein, hall soolmalts: II kat, soolarohi, valge kastehein.

Laiud ja neid ümbritsev meri on peatuspaigaks 187 linnuliigile, pesitseb 82.
Kaitse eesmärgi kirjeldusHiiumaa laidude maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Väinamere laidudele ning Hiiumaa kagurannikule iseloomulikke kooslusi ja maastikke, sealhulgas arhitektuuri- ja pärandkultuuriobjekte, ning lindudele olulisi rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210), lood (alvarid - 6280*), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), laululuik (Cygnus cygnus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), väiketiir (Sterna albifrons), randtiir (Sterna paradisaea) ja vööt-põõsalind (Sylvia nisoria);
4) liiki, mida direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II lisas. See on sõtkas (Bucephala clangula);
5) liike, mida direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need on soohiilakas (Liparis loeselii), hallhüljes (Halichoerus grypus) ja viigerhüljes (Phoca hispida botnica);
6) kaitstavate elupaigatüüpidega seotud kaitsealuseid liike. Need on kare jürilill (Cardamine hirsuta), randtarn (Carex extensa), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), hall soolmalts (Halimione pedunculata), harilik muguljuur (Herminium monorchis), hall käpp (Orchis militaris), kärbesõis (Orphys insectifera), rand-kirburohi (Polygonum oxyspermum), rand-soodahein (Suaeda maritima), longus rippsammal (Antitrichia curtipendula), lepa-kärbseseen (Amanita friabilis), värviline lehtervahelik (Leucopaxillus compactus), kollane kivipuravik
(Boletus impolitus), kõre (Bufo calamita), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssoni), kivirullija (Arenaria interpres), liivatüll (Charadrius hiaticula), ristpart (Tadorna tadorna) ja punajalg-tilder (Tringa totanus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Aruküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalgi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Salinõmme küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sarve küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla
Pildid: peida ,kuva
Lambad saarnaki laiul 09.2003
Vaade Ahelaiult Kõverlaiule 05.2001 Foto: Roland Müür
Viigerhülge seire (I.Jüssi)
Kitsed Saarnaki laiul
Vaade Kõverlaiult Ahelaiule
Ait ja tõllakuur Saarnaki laiul
Kõverlaiu rand
Loojuv päike Saarnaki laiul
Hanerahu
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere loodusala EE0040002
Väinameri EE067
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Väinameri 207
Hiiumaa laiud ja Käina laht 3EE005
Väinamere linnuala EE0040001
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudÕunaku lahe avaosa VEE3305010
Soonlepa laht VEE3308000
Milgi kraav VEE1600012
Veskitiik VEE2045560
Muhu väin VEE3312000
Salinõmme laht VEE3305030
Suuremõisa jõgi VEE1164300
Laidelaht VEE3309000
Hiiu väin VEE3307000
Asub saarel (saartel)nimetu
Hülgerahu
Sitakare
nimetu
Oorahu
Väike Pihlakare
Öakse laid
Pähkerahu
nimetu
nimetu
Hanikatsi laid
Kajakarahu
Kivirahu
Auklaid
Kuivarahu
Anerahu
Ahelaid
Hoburahu
Ankrurahu
nimetu
nimetu
Palgirahu
Hiiumaa
nimetu
Varesrahu
Vareslaid
nimetu
Säinarahu
Valgekare
Suur Pihlakare
Langekare
Aherahu
Kõverlaid
Saarnaki laid
Kõrgelaid
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksHerminium monorchis (harilik muguljuur)
Boletus impolitus (kollane kivipuravik)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Bufo calamita (kõre)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat)
Tadorna tadorna (ristpart)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Bucephala clangula (sõtkas)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Amanita friabilis (lepa-kärbseseen)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Antitrichia curtipendula (longus rippsammal)
Sternula albifrons (väiketiir)
Cardamine hirsuta (kare jürilill)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Suaeda maritima (rand-soodahein)
Orchis militaris (hall käpp)
Polygonum oxyspermum (rand-kirburohi)
Arenaria interpres (kivirullija)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Halimione pedunculata (hall soolmalts)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Leucopaxillus compactus (värviline lehtervahelik)
Carex extensa (randtarn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidHiiumaa laidude MKA, Soonlepa lahe pv. (KLO1100080)
Hiiumaa laidude MKA, Passi pv. (KLO1101581)
Hiiumaa laidude MKA, Viigri skv. (KLO1101580)
Hiiumaa laidude MKA, Agariku skv. (KLO1100090)
Hiiumaa laidude MKA, Langekare skv. (KLO1100092)
Hiiumaa laidude MKA, Hanikatsi salumetsa skv. (KLO1100091)
Hiiumaa laidude MKA, Soonlepa lahe saarte skv. (KLO1100093)
Hiiumaa laidude MKA, Salinõmme soolaku skv. (KLO1100104)
Hiiumaa laidude MKA, Laidelahe skv. (KLO1100227)
Hiiumaa laidude MKA, Laidude skv. (KLO1100233)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määruse nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määrus nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2002. a määrus nr 119 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 24. jaanuari 2002. a määrus nr 8 Hiiumaa Kaitsealade Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 24. jaanuari 2002. a määrus nr 7 Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskuse ja Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni ümberkorraldamine, Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Saaremaa keskuse tegevuse l
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 48 Hiiumaa Laidude Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus
Seotud dokument VV 21. detsembri 1999. a määrus nr 396 Maamaksu korrigeerimine Kõpu, Hiiumaa laidude ja Kõrgessaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 1998. a määrus nr 243 Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument HIIUMAA LAIDUDE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA JA VÄLISPIIRI KIRJELDUSE KINNITAMINE (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76 Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentENSV MN määrus 26. oktoobrist 1971. a. nr. 493 Uute riiklike kaitsealade moodustamise ja riikliku maastikulise kaitseala "Aegviidu-Nelijärve" ümbernimetamise kohta
Seotud dokumentHiiumaa raj. RSN TK otsus nr.120 Looduse kaitsest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.70 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr 6 20.09.1961 Looduskaitsest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa Rajooni TSN TK otsus 28.05.1958.a nr. 34 Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitsekorralduskava