Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tagamõisa hoiuala (KLO2000332)Väljad: peida ,kuva
NimiTagamõisa hoiuala
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000332
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)1883,1
Siseveekogude pindala (ha)61,2
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusTagamõisa hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), eelluidete (2110), valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete (2120), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), metsastunud luidete (2180), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), kadastike (5130*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), II lisas märgitud liikide – soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), hahk (Somateria mollissima), kirjuhahk (Polysticta stelleri), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), merikotkas (Haliaeetus albicilla), roo-loorkull (Circus aeruginosus), kanakull (Accipiter gentilis), raudkull (Accipiter nisus), hiireviu (Buteo buteo), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), alk (Alca torda), krüüsel (Cepphus grylle), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kalmu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuralase küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõruse-Metsaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Lätiniidi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Neeme küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tagamõisa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tohku küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Undva küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu-Rannaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Veeremäe küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVilsandi rahvuspark 3EE010
Tagamõisa linnuala EE0040476
Tagamõisa poolsaar EE012
Vilsandi 91
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Tagamõisa loodusala EE0040476
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudTaugabe järv VEE2067200
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Tagalaht VEE3237000
Põdragu järv VEE2066900
Undva rand VEE3238000
Tõula järv VEE2066200
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Meelusmaa soo VEE2066920
Türdu jõgi VEE1700017
Tagalahe põhjaosa VEE3237010
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCrex crex (rukkirääk)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Anser anser (hallhani)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Accipiter nisus (raudkull)
Somateria mollissima (hahk)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Mergus serrator (rohukoskel)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Grus grus (sookurg)
Buteo buteo (hiireviu)
Accipiter gentilis (kanakull)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Bucephala clangula (sõtkas)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Cepphus grylle (krüüsel)
Clangula hyemalis (aul)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Alca torda (alk)
Polysticta stelleri (kirjuhahk)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKuralase tamm (KLO4000637)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 29 "Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 29 "Vilsandi rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2018. a määrus nr 108 "Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2018. a määrusele nr 108 "Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Tagamõisa hoiuala ja Tagamõisa puisniidu kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Tagamõisa hoiuala ja Tagamõisa puisniidu kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava