Liikide andmete kuvamine

Liik: Clanga clanga (suur-konnakotkas)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kClanga clanga
Nimi eesti ksuur-konnakotkas
Nimi inglise kGreater Spotted Eagle
RühmLinnud
KaitsekategooriaI kategooria
KirjeldusSuur-konnakotkas (Aquila clanga) on väheneva arvukusega lind, kes on Eesti punase nimestiku järgi äärmiselt ohustatud seisus ning kes on arvatud looduskaitseseaduse alusel haruldase ja hävimisohus liigina I kategooria kaitsealuste liikide hulka. Suur-konnakotkas on Eestis väga harv pesitseja, 2011. aastal pesitses teadaolevatel territooriumidel vaid üks suur-konnakotkapaar ja neli väike-ja suurkonnakotka segapaari. Hinnanguliselt võib Eestis pesitseda koos segapaaridega vaid 5-10 suurkonnakotka paari. Suur-konnakotka arvukus on tugevas languses. (Suur-konnakotka kaitse tegevuskava 2006-2010, Kotkaklubi).
Direktiivi lisadLinnudirektiivi I lisa
Liigi ohustatuse hinnang2. Kriitilises seisundis (30.03.2019)
Ohutegurite kirjeldusPeamisteks ohtudeks on vanade soometsade kuivendamine ja raie ning saagialade teisenemine – luhtade ja teiste poollooduslike niitude kinnikasvamine ning kultuurrohumaade põllustamine. Märkimist väärib ka pesitsusaegne häirimine. Üks peamine Eesti suur-konnakotka asurkonda ohustav tegur on aga sage ristumine. Madala arvukuse tõttu moodustab suur-konnakotkas sageli segapaare arvukama väike-konnakotkaga, kindlaks on tehtud ka kahe liigi hübriidide pesitsemine (Väli 2018)
Liigi tegevuskavaSuur-konnakotka (Clanga clanga) kaitse tegevuskava
Suur-konnakotka kaitse tegevuskava
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksKunila looduskaitseala (KLO1000696)
Üksnurme suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000524)
Koppelmaa väike-konnakotka ja suur-konnakotka segapaari püsielupaik (KLO3000917)
Maalasti looduskaitseala (KLO1000626)
Urevere suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000528)
Pillu suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000531)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002418)
Nasja suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000530)
Korva suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000534)
Urevere suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102918)
Lanksaare-Veelikse hoiuala (KLO2000252)
Maalasti LKA, Maalasti skv. (KLO1101458)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Habaja suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002079)
Urevere suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002691)
Kastja suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000170)
Üdruma suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000525)
Aruvälja suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000529)
Tõrje suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000527)
Kastja suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002082)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Lanksaare suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000526)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103080)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002417)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102761)
Teenuse suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002102)
Patika suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002097)
Pikknurme suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000365)
Otiküla suur-konnakotka püsielupaik (KLO3000532)
Kunila LKA, Kunila skv. (KLO1101797)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102762)
Mõisaküla suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002826)
Härjanurme suur-konnakotka püsielupaik (KLO3002308)
Härjanurme suur-konnakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102613)