Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Tagamõisa hoiuala (KLO2000332)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
KKR koodKLO2000332
Maamaksu protsent50
NimiTagamõisa hoiuala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)7877,4
Siseveekogude pindala (ha)0
Kaitse eesmärgi kirjeldusTagamõisa hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), eelluidete (2110), valgete luidete ehk liikuvate rannikuluidete (2120), hallide luidete ehk kinnistunud rannikuluidete (2130*), metsastunud luidete (2180), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), kadastike (5130*), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010), vanade laialehiste metsade (9020*), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavate okasmetsade (9060), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), II lisas märgitud liikide - soohiilaka (Liparis loeselii), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), hallhani (Anser anser), piilpart(Anas crecca), sinikael-part(Anas platyrhynchos), hahk (Somateria mollissima), kirjuhahk (Polysticta stelleri), aul (Clangula hyemalis), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), merikotkas (Haliaeetus albicilla), roo-loorkull(Circus aeruginosus), kanakull (Accipiter gentilis), raudkull(Accipiter nisus), hiireviu(Buteo buteo), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), liivatüll (Charadrius hiaticula), alk (Alca torda), krüüsel (Cepphus grylle), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind(Sylvia nisoria) japunaselg-õgija(Lanius collurio).
Tüüphoiuala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kalmu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõruse küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõruse-Metsaküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kuralase küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Lätiniidi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Neeme küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tagamõisa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tohku küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Undva küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vaigu-Rannaküla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVilsandi 91
Tagamõisa poolsaar EE012
Tagamõisa linnuala EE0040476
Vilsandi rahvuspark 3EE010
Tagamõisa loodusala EE0040476
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLäänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Uudepanga laht VEE3239000
Kõruse rand VEE3242000
Harilaiu peenar VEE3240000
Undva rand VEE3238000
Tagalahe põhjaosa VEE3237010
Meelusmaa soo VEE2066920
Tiigi järv (Tõula järv) VEE2066200
Pardikael VEE2068140
Ooklema järv VEE2068000
Taugabe järv VEE2067200
Killatu järv VEE2067900
Sarapiku järv VEE2067300
Säärelaht VEE2059300
Aastejärv VEE2060200
Põdragu järv VEE2066900
Nimi teadmata VEE2067910
Saka järv VEE2068100
Laukabe järv VEE2059600
Arasoo järv VEE2060300
Killatu jõgi VEE1168700
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Tarjamaa
nimetu
Säärerahu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksLiparis loeselii (soohiilakas)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Anser anser (hallhani)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Somateria mollissima (hahk)
Polysticta stelleri (kirjuhahk)
Clangula hyemalis (aul)
Bucephala clangula (sõtkas)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Accipiter gentilis (kanakull)
Accipiter nisus (raudkull)
Buteo buteo (hiireviu)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Alca torda (alk)
Cepphus grylle (krüüsel)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKuralase tamm (KLO4000637)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2018. a määrus nr 108 "Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2018. a määrusele nr 108 "Tagamõisa looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Tagamõisa hoiuala ja Tagamõisa puisniidu kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Tagamõisa hoiuala ja Tagamõisa puisniidu kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava