Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Vooremaa maastikukaitseala (KLO1000294)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2006.11.30 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määrus nr 245
Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000294
NimiVooremaa maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)8399,8
Siseveekogude pindala (ha)1481,7
Kaitse eesmärgi kirjeldusVooremaa maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:
1) suurvoorte kaitse;
2) pärandkultuurmaastike kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning looduslikult rohketoiteliste järvede (3150) kaitse;
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) ja laiujuri (Dytiscus latissimus), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, ning II kategooria kaitsealuse liigi kaitse;
5) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas nimetatud väike-käsitiivaliste elupaikade kaitse;
6) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide, kes on I või II kategooria kaitsealused liigid, ja I lisas nimetatud liikide - herilaseviu (Pernis apivorus), händkaku (Strix uralensis), jõgitiiru (Sterna hirundo), musträhni (Dryocopus martius), mustviirese (Chlidonias niger), punaselg-õgija (Lanius collurio), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), rukkiräägu (Crex crex), sookure (Grus grus), täpikhuigu (Porzana porzana), valge-toonekure (Ciconia ciconia), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), välja-loorkulli (Circus cyaneus), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), kes kõik on III kategooria kaitsealused liigid, kaitse.
7) hallpõsk-püti (Podiceps grisegena), kes on III kategooria kaitsealune liik, kaitse.
Alal kasvavatest rohttaimedest on haruldasemad odajas astelsõnajalg ja pori-nõiakold.
IseloomustusVooremaa maastikukaitseala asub Jõgeva (Palamuse ja Tabivere vallas) ja Tartumaal (Tartu vallas). Ala võeti kaitse alla 1964. aastal. Kaitseala hõlmab tüüpilisema osa Vooremaast. Vooremaa on rikas nii kultuurilooliselt kui väärtuslik maastiku poolest (Eesti suurim voorestik). Vooremaa on üks Kalevipoja lugude tekkimise ja leviku südameid. Vooremaad iseloomustavad loode-kagusuunalised 2-5 km pikkused, 0,5-0,8 km laiused ja 20-40 m kõrgused suurvoored. Nõlvakalded kõiguvad 10 (20-25) kraadi piires. Kõrgeim voor on Laiuse mägi (144 m ü. m. p). Voortevahelistes vagumustes paiknevad pikliku kujuga järved või jõed. Praeguseks on Vooremaal järel 13 järve, enamus on põhjaveetoitelised, paljude kinnikasvanud järvede asemel on nüüd sood. Saadjärv (pindala 707,6 ha) on Vooremaa suurim järv (sügavus 25-27 m). Vooremaal asub 20 looduskaitseobjekti: 10 parki, 5 puud ja puudekogumikku, 1 arboreetum ja 4 rändrahnu. Luua arboreetum on Lõuna-Eesti liigirikkaim puu- ja põõsakollektsioon. Alal kasvavatest rohttaimedest on haruldasemad odajas astelsõnajalg ja pori-nõiakold. Kaitseala pindala on 9881,5 ha.
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiJõgeva maakond, Jõgeva vald, Ehavere küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaiavere küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kivimäe küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Luua küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pikkjärve küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Praaklima küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sudiste küla
Tartu maakond, Tartu vald, Elistvere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Igavere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Juula küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kaiavere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kukulinna küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kärksi küla
Tartu maakond, Tartu vald, Lilu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Otslava küla
Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla
Tartu maakond, Tartu vald, Raigastvere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Reinu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Saadjärve küla
Tartu maakond, Tartu vald, Salu küla
Tartu maakond, Tartu vald, Soitsjärve küla
Tartu maakond, Tartu vald, Tabivere alevik
Tartu maakond, Tartu vald, Tormi küla
Tartu maakond, Tartu vald, Vahi küla*
Tartu maakond, Tartu vald, Valgma küla
Tartu maakond, Tartu vald, Voldi küla
Tartu maakond, Tartu vald, Õvanurme küla
Tartu maakond, Tartu vald, Äksi alevik
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVooremaa linnuala EE0080171
Vooremaa EE084
Vooremaa järvede loodusala EE0080110
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudIlmjärve allikad VEE4604401
Ilmjärve allikad VEE4604403
Ilmjärve allikad VEE4604402
Elistvere järv VEE2065100
Ilmjärv VEE2057000
Pikkjärv (Kaarepere Pikkjärv) VEE2056900
Kaiavere järv VEE2057100
Soitsjärv VEE2065200
Prossa järv VEE2056800
Raigastvere järv VEE2065000
Saadjärv VEE2065300
Amme jõgi VEE1040900
Mudajõgi VEE1043400
Juula kraav VEE1042000
Kohinaoja VEE1041700
Õlleoja VEE1041400
Kaharoja VEE1041600
Ulpesoo peakraav VEE1041900
Elistvere peakraav VEE1041800
Pooli järv VEE2065420
Konnaoja VEE1039700
Nava oja VEE1041500
Kõlaoja (Kõlajõgi) VEE1041200
Nimi teadmata VEE4616700
Luua kraav VEE1040922
Rohupõllu kraav VEE1041602
Köstrikraav VEE1043404
Kabelisoo peakraav VEE1043500
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCobitis taenia (hink)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Strix uralensis (händkakk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Dryocopus martius (musträhn)
Chlidonias niger (mustviires)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Porzana porzana (täpikhuik)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Polystichum lonchitis (odajas astelsõnajalg)
Circaea lutetiana (pori-nõiakold)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Falco columbarius (väikepistrik)
Botaurus stellaris (hüüp)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Zapornia parva (väikehuik)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser fabalis (rabahani)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Fulica atra (lauk)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKalevipoja lingukivi ehk Prossa hiidrahn (KLO4000936)
Vooremaa MKA, Ehavere skv. (KLO1101210)
Vooremaa MKA, Nava skv. (KLO1101209)
Luua arboreetum (KLO1200536)
Vooremaa MKA, Soitsjärve skv. (KLO1101208)
Saadjärve Kalevipoja lingukivi (KLO4001036)
Äksi Kalevi keskmise poja lingukivi (KLO4000995)
Pikkjärve park (KLO1200537)
Vooremaa MKA, Vooremaa pv. (KLO1101207)
Kukulinna park (KLO1200610)
Künnapuude loodusliku leviku ala (KLO1200535)
Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala (KLO1200533)
Põõsaskaskede ja tuulepesakuuskede haljasala 1 (KLO1200534)
Saadjärve park (KLO1200532)
Pildid: peida ,kuva
Elistvere park Foto: 26.08.2000 Uudo Timm
Rohukonn Elistveres Foto: 26.08.2000 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määrus nr 245 Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 30. novembri 2006. a määruse nr 245 "Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 82 Volituste andmine Vooremaa maastikukaitseala valitsemiseks
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 80 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. oktoobri 2003. a määrus nr 81 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 29 Kaitstavate loodusobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokumentENSV MN määrus nr.56 Maastikuliste kaitsealade, objektide ja dekoratiivsete taimede riikliku kaitse alla võtmise kohtaENSV MKK 1964,7,21
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2012-2021