Liikide andmete kuvamine

Liik: Porzana porzana (täpikhuik)Väljad: peida ,kuva
Direktiivi lisadLinnudirektiivi I lisa
Nimi eesti ktäpikhuik
Nimi inglise kSpotted Crake
KaitsekategooriaIII kategooria
Nimi ladina kPorzana porzana
RühmLinnud
KirjeldusTäpikhuik (Porzana porzana) on stabiilse arvukusega haudelind, kes on Eesti punase nimestiku järgi ohuvälises seisus ning on arvatud looduskaitseseaduse alusel vähenevate elupaikade ja väheneva arvukusega liigina III kaitsekategooria kaitsealuste liikide hulka. Täpikhuigu eelistatud elupaikadeks on mageveelised tiheda poolveeliste taimede kattega märgalad erineva või sesoonselt varieeruva vee sügavusega alla 15 cm. Madala arvukuse korral kohatakse täpikhuiku peamiselt roostikes ja nende servaaladel, kõrge arvukuse ja elupaikade vähesuse korral ka mitmesugustel heinamaadel. Pesitseda eelistab täpikhuik tihedas tarnastikus või roostikus, madal- ja siirdesoodes, niisketel niitudel, eutroofsete järvede kallastel jm. Aastatel 2003-2008 on Eestis hinnatud täpikhuigu pesitsusaegseks arvukuseks 1000-10 000 paari, seega võib arvukus väga suures ulatuses muutuda, kuid üldist trendi hinnatakse stabiilseks (Roostikulindude kaitse tegevuskava eelnõu, Eesti Ornitoloogiaühing, 2013).
TüüpKaitsealune liik
Seosed: peida ,kuva
Alad, kus on kaitse eesmärgiksRäpina poldri hoiuala (KLO2000128)
Pärnu lahe hoiuala (KLO2000286)
Võrtsjärve hoiuala (Valga) (KLO2000172)
Audru poldri hoiuala (KLO2000268)
Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
Küdema lahe hoiuala (KLO2000318)
Võrtsjärve hoiuala (Viljandi) (KLO2000173)
Väinamere hoiuala (Pärnu) (KLO2000300)
Kasti lahe hoiuala (KLO2000312)
Mullutu-Loode hoiuala (KLO2000322)
Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)
Paljassaare hoiuala (KLO2000168)
Vooremaa maastikukaitseala (KLO1000294)
Vormsi maastikukaitseala (KLO1000220)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Kõrgessaare looduskaitseala (KLO1000611)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Keeri-Karijärve looduskaitseala (KLO1000285)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Ropka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)
Silma looduskaitseala (KLO1000197)
Audru poldri looduskaitseala (KLO1000632)
Haanja looduspark (KLO1000469)
Puhtu-Laelatu looduskaitseala (KLO1000176)
Mullutu-Loode looduskaitseala (KLO1000739)
Laidevahe looduskaitseala (KLO1000512)
Vilsandi rahvuspark (KLO1000250)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)