Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2006.10.26 Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
KKR koodKLO1000282
NimiLuitemaa looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)8667,2
Siseveekogude pindala (ha)78,8
Kaitse eesmärgi kirjeldusLuitemaa looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), püsitaimestuga kivirandade (1220), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud luidete (2180), luidetevaheliste niiskete nõgude (2190), huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), jõgede ja ojade (3260), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), looduslikus seisundis rabade (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade (7120), siirde- ja õõtsiksoode (7140), allikate ja allikasoode (7160), liivakivipaljandite (8220), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), rusukallete ja jäärakute metsade (9180*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), lammi-lodumetsade (91E0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra), hingi (Cobitis taenia), emaputke (Angelica palustris) ja karvase maarjalepa (Agrimonia pilosa), millised on kõik ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning jõesilmu (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar) elupaikade kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, millised on ühtlasi ka II kategooria kaitsealused liigid, kaitse;
4) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide, millised on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitse; I lisas nimetatud liikide - laanepüü (Bonasa bonasia), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), öösorri (Caprimulgus europaeus), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), rukkiräägu (Crex crex), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), värbkaku (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), nõmmelõokese (Lullula arborea), rüüdi (Pluvialis apricaria), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), mudatildri (Tringa glareola), millised on III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitse ning rändlinnuliikide kaitse;
5) III kategooria kaitsealuste liikide - õõnetuvi (Columba oenas), hallõgija (Lanius excubitor), tõmmuvaera (Melanitta fusca), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus) ning punajalg-tildri (Tringa totanus) kaitse.
IseloomustusLuitemaa looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste, Tahkuranna ja Surju vallas. Kaitsealasse kuuluvad alad võeti osaliselt kaitse alla juba 1964. aastal, maastikukaitseala sai uued eeskirjad 2000. aastal. Alal esinevad rannaniidud, soo- ja metsakooslused, Antsülusjärve ja Litoriinamere rannaluited ning I ja II kategooria kaitsealused liigid. Rannametsa luited on kõrgusega enam kui 30 m üle merepinna (Eesti kõrgeimad luited Tõotusemägi 29 m, Tornimägi 34 m). Looduskaitsealal asub kaks raba: Maarjapeakse e Soometsa (1600 ha) - nõo soostumisel tekkinud puisraba ning Tolkuse (5500 ha) - tekkinud rannavallide vahel olnud laguuni soostumisel. Üle 800 ha on kaitsealal rannaala, mis on soodus paik pesitsemiseks ja toitumiseks paljudele linnuliikidele. Häädemeeste-Pulgoja rannaniidualal on leitud kasvamas ligi 250 liiki kõrgemaid taimi. Kaitsealustest loomaliikidest esineb kaitsealal nt juttselg-kärnkonn e kõre, kivisisalik, nõmmelõoke, kiur, merikotkas, musträhn ja taimeliikidest ahtalehine ängelhein, balti sõrmkäpp, kuradi-sõrmkäpp, kahelehine käokeel, kahkjaspunane sõrmkäpp jne. Kaitseala pindala on 11301,3 ha (maismaad sellest 8722,5 ha).
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Papisilla küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võidu küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik
Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLuitemaa 3EE013
Luitemaa linnuala EE0040351
Pärnu lahe linnuala EE0040346
Luitemaa EE030
Pärnu laht EE059
Luitemaa EE0040350
Pärnu lahe 94
Luitemaa loodusala EE0040351
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2097250
Nimi teadmata VEE2096740
(Tolkuse raba laugas) VEE2096100
Rannametsa rand VEE3447000
Võiste rand VEE3446000
Kabli - Jaagupi rand VEE3449000
Rannametsa jõgi VEE1150800
Ura jõgi VEE1148100
Häädemeeste jõgi VEE1151500
Vaheliku kraav VEE1151400
Soometsa kraav VEE1151300
Suursoo kraav VEE1148500
Nimi teadmata VEE2096760
Nimi teadmata VEE2096650
Nimi teadmata VEE2096730
Nimi teadmata VEE2096690
Nimi teadmata VEE2096710
Mustjõgi VEE1151200
Leina oja VEE1148400
Kotkapesa kraav VEE1148401
Pikla kraav VEE1800017
Kuke kraav VEE1148503
Nimi teadmata VEE2096770
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suurlaid
nimetu
nimetu
Väikelaid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksLutra lutra (saarmas)
Cobitis taenia (hink)
Angelica palustris (emaputk)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Salmo salar (lõhe)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa glareola (mudatilder)
Columba oenas (õõnetuvi)
Lanius excubitor (hallõgija)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Calidris pugnax (tutkas)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Anas acuta (soopart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Zapornia parva (väikehuik)
Tetrao urogallus (metsis)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidLuitemaa LKA, Kiviniidu skv. (KLO1100995)
Luitemaa LKA, Soometsa skv. (KLO1101045)
Luitemaa LKA, Aruotsa skv. (KLO1100984)
Luitemaa LKA, Ilvese skv. (KLO1100996)
Luitemaa LKA, Luidete skv. (KLO1100994)
Luitemaa LKA, Tolkuse skv. (KLO1100989)
Luitemaa LKA, Võiduküla skv. (KLO1100990)
Luitemaa LKA, Sooküla skv. (KLO1100988)
Luitemaa LKA, Vanamänniku skv. (KLO1100999)
Luitemaa LKA, Maasikaraba skv. (KLO1100992)
Luitemaa LKA, Piirumi skv. (KLO1100986)
Luitemaa LKA, Kükametsa skv. (KLO1100997)
Luitemaa LKA, Pulgoja skv. (KLO1101001)
Luitemaa LKA, Pikla skv. (KLO1101000)
Luitemaa LKA, Mõtuse skv. (KLO1100998)
Luitemaa LKA, Maarjapeakse skv. (KLO1100985)
Luitemaa LKA, Rannametsa skv. (KLO1100987)
Luitemaa LKA, Võistealuse pv. (KLO1100991)
Luitemaa LKA, Luitemaa pv. (KLO1100993)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2010. a määrus nr 24 Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määruse nr 223 «Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentMääruse "Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri" (terviktekst) SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2006. a määrus nr 223 Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorra alus Luitemaa looduskaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2000. a määrus nr 254 Rannametsa-Soometsa looduskaitseala kaitse-eeskiri (kehtetu)
Seotud dokumentPärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava