Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõrgessaare looduskaitseala (KLO1000611)Väljad: peida ,kuva
NimiKõrgessaare looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000611
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)68,5
Siseveekogude pindala (ha)1
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõrgessaare looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on rannaniidud (1630*), kuivadel lubjarikastel muldadel paiknevad niidud (6210), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohundirikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
2) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on liigid, mis on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid;
3) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas, ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaiku. Need on jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), hüüp (Botaurus stellaris), sookurg (Grus grus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), punaselg-õgija (Lanius collurio), mudatilder (Tringa glareola) ja vöötsaba-vigle (Limosa lapponica).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Otste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pihla küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKõrgessaare-Mudaste loodusala EE0040122
Pihla-Kurisu loodusala EE0040123
Hiiu Madala 90
Kõrgessaare-Mudaste linnuala EE0040130
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKirikulaht VEE2051340
Pihla jõgi VEE1163300
Pihla allikad VEE4601901
Pihla allikad VEE4601904
Armijõgi VEE1163100
Kurisu jõgi VEE1163500
Pihla allikad VEE4601800
Pihla allikad VEE4601903
Pihla allikad VEE4601900
Pihla allikad VEE4601902
Asub saarel (saartel)Hiiumaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksTringa glareola (mudatilder)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Porzana porzana (täpikhuik)
Botaurus stellaris (hüüp)
Mustela lutreola (euroopa naarits)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Sterna paradisaea (randtiir)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõrgessaare LKA, Kõrgessaare skv. (KLO1101407)
Kõrgessaare LKA, Pihla allikate skv. (KLO1101406)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määruse "Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määrus nr 63 Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 9. aprilli 2009. a määruse nr 63 "Kõrgessaare looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 21. detsembri 1999. a määrus nr 396 Maamaksu korrigeerimine Kõpu, Hiiumaa laidude ja Kõrgessaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument VV 19. mai 1999. a määrus nr 162 Kõrgessaare maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Kõrgessaare maastikukaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kõrgessaare looduskaitseala ja Pihla-Kurisu hoiuala kaitsekorralduskava