Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Viidumäe looduskaitseala (KLO1000438)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedKaitstava taimeliigi kasvukoht
Maastiku tüüploodusmaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2007.05.09 Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 136
Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000438
NimiViidumäe looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)2611,1
Siseveekogude pindala (ha)0
Kaitse eesmärgi kirjeldusViidumäe looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Lääne-Saaremaa kõrgustiku piirkonnas paiknevat mitmekesist looduskompleksi ning sealseid kaitsealuseid liike, kooslusi ja elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: lubjavaesel mullal liigirikkad niidud (6270*), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), oosidel ja moreenikuhjatistel kasvavad okasmetsad (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab II lisas. Need on saaremaa robirohi (Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, läikiv kurdsirbik (Hamatocaulis vernicosus), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia) ja suur mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid;
4) I, II ja III kategooria kaitsealuseid taime-, looma- ja seeneliike ning nende elupaiku.
IseloomustusViidumäe looduskaitseala asub Saaremaal Lümanda ja Kihelkonna vallas. Ala võeti kaitse alla 1957. aastal. Kaitseala põhieesmärk on loodusliku kompleksi - haruldased liigid, kooslused ja elupaigad, kaitse. Kaitseala mitmekesine pinnamood on kujunenud jääajajärgsel ajal ja ulatub praeguseks kuni 59 m üle merepinna. See on Saaremaa kõrgem ja ühtlasi ka kõige vanem piirkond. Kaitseala silmapaistvaim pinnavorm on Antsülusjärve rannaastang, mis kulgeb pikisuunas läbi kogu praeguse Viidumäe ja jaotab kaitseala kaheks, astangust kõrgemaks ja kuivemaks metsaalaks ning madalamaks, kohati soostunud alaks. Metsaga on kaetud umbes 85% Viidumäest, need on enamasti männikud, kohati haruldase tamme alusmetsaga. Soode all on ~10% alast. Viidumäe allikasood on kuulsad seal kasvavate taimharulduste poolest (nt saaremaa robirohi, alpi võipätakas, lõhnav käoraamat, tömbiõieline luga jt). Kaitseala pindala on 2611,1 ha.
Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Caprimulgus europeaus, Dryocopus martius, Grus grus, Haliaeetus albicilla, Lanius collurio, Picus canus, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Porzana porzana, Columba oenas.
Läbirändajad: Coracius carrulus, Falco columbarius.
Toitekülalised: Ciconia nigra, Dendrocopos leucotos.
Juhukülalised: Crex crex, Bubo bubo, Coracias garrulus.
Teised kaitsealused loomaliigid: Rana arvalis, Eptesicus nilssoni, Pleucotus auritius, Eptesicus nilssoni.
Kaitsealused taimeliigid: Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Equisetum x trachyodon, Dactylorhiza sambucina, Asplenium trichomanes, Taxus baccata, Sorbus rupicola, Lathyrus niger, Oxytropis pilosa, Trifolium alpestre, Vicia cassubica, Vicia lathyroides, Vicia tenuifolia, Hedera helix, Scabiosa columbaria, Vincetoxicum hirundinaria, Rhinanthus osiliensis, Pinguicula alpina, Corydalis intermedia, Cardamine hirsuta, Hypericum montanum, Juncus subnodulosus, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza russowii, Gymnadenia odoratissima, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Carex ligerica, Cladium mariscus, Schoenus nigricans, Bromopsis benekenii, Festuca altissima, Andreaea rupestris. (K. Möller, 1998; Statistika, 1999)
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna-Liiva küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Koki küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Lümanda küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Varpe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vedruka küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viidu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viidu-Mäebe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Viki küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelViidumäe loodusala EE0040493
Vedruka raba loodusala EE0040489
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVedruka jõgi VEE1168400
Viidumäe allikad VEE4721700
Viidumäe allikad VEE4721800
Viidumäe allikad VEE4721900
Viidumäe allikad VEE4722000
Viidumäe allikad VEE4722100
Viidumäe allikad VEE4722200
Viidumäe allikad VEE4722300
Viidumäe allikad VEE4722400
Viidumäe allikad VEE4722500
Viidumäe allikad VEE4722600
Viidumäe allikad VEE4722700
Viidumäe allikad VEE4722800
Viidumäe allikad VEE4722900
Viidumäe allikad VEE4723000
Viidumäe allikad VEE4723100
Viidumäe allikad VEE4723200
Viidumäe allikad VEE4723300
Viidumäe allikad VEE4723400
Viidumäe allikad VEE4723500
Viidumäe allikad VEE4723600
Viidumäe allikad VEE4723700
Viidumäe allikad VEE4723800
Viidumäe allikad VEE4723900
Viidumäe allikad VEE4724000
Viidumäe allikad VEE4724100
Viidumäe allikad VEE4724200
Viidumäe allikad VEE4724300
Viidumäe allikad VEE4724400
Viidumäe allikad VEE4724500
Viidumäe allikad VEE4724600
Viidumäe allikad VEE4724700
Viidumäe allikad VEE4724800
Viidumäe allikad VEE4724900
Viidumäe allikad VEE4725000
Viidumäe allikad VEE4725100
Viidumäe allikad VEE4725200
Viidumäe allikad VEE4725300
Viidumäe allikad VEE4725400
Viidumäe allikad VEE4725500
Viidumäe allikad VEE4725600
Viidumäe allikad VEE4725900
Vesiku jõgi VEE1168300
Riksu jõgi VEE1167500
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksRhinanthus rumelicus subsp. osiliensis (saaremaa robirohi)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Equisetum x trachyodon (karedahambane osi)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidViidumäe LKA, Kivesselja skv. (KLO1100458)
Viidumäe LKA, Suurmäe skv. (KLO1100467)
Viidumäe LKA, Rauna skv. (KLO1100463)
Viidumäe LKA, Lauma skv. (KLO1100459)
Viidumäe LKA, Surnuaiamäe skv. (KLO1100464)
Viidumäe LKA, Tammiku-tagune skv. (KLO1100469)
Viidumäe LKA, Atlama skv. (KLO1100455)
Viidumäe LKA, Tõldemäe skv. (KLO1100470)
Viidumäe LKA, Vesiku skv. (KLO1100471)
Viidumäe LKA, Kanna loodusreservaat (KLO1100457)
Viidumäe LKA, Suurissoo skv. (KLO1100466)
Viidumäe LKA, Pätsumaa loodusreservaat (KLO1100462)
Viidumäe LKA, Tammiku pv. (KLO1100468)
Viidumäe LKA, Audaku pv. (KLO1100456)
Viidumäe LKA, Vedruka raba skv. (KLO1101323)
Viidumäe LKA, Kuusma skv. (KLO1101320)
Viidumäe LKA, Kõveroja skv. (KLO1101321)
Viidumäe LKA, Sutru skv. (KLO1100465)
Viidumäe LKA, Tepu skv. (KLO1101322)
Rauna viirpuud (2 tk) (KLO4000638)
Viidumäe LKA, Mäepe pv. (KLO1100460)
Viidumäe LKA, Nakimetsa skv. (KLO1100461)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 136 Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 136 "Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määrus nr 78 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 32 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 52 Viidumäe Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 14. oktoobri 1999. a määrus nr 313 Vabariigi Valitsuse 18. oktoobri 1995. a määruse nr 337 "Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument VV 06. augusti 1996. a määrus nr 209 Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis
Seotud dokument VV 23. aprilli 1996. a korraldus nr 379-k Maa riigi omandisse jätmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse määrus 18. oktoobrist 1995. a. Nr.337 Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 277 Matsalu, Nigula, Vaika ja Viidumäe riiklike looduskaitsealade piiride ja põhimääruste kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Viidumäe looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava