Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Nõva maastikukaitseala (KLO1000120)Väljad: peida ,kuva
NimiNõva maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000120
Ala staatusendine kaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)1814,87
Siseveekogude pindala (ha)61,7
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüprannamaastik
Maastikulised väärtusedmaastik
IseloomustusNõva maastikukaitseala asub Lääne- ja Harjumaal Nõva, Noarootsi ja Padise vallas. Ala võeti kaitse alla 1985. aastal Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja taimekoosluste kaitseks. Kaitsealal esinevad liivikud, luited (rannavall kohati 10 m kõrgune) ja nõmmed, luitemännikud, rabastunud metsad, madalsood, niidud ja puisniidud. Suuremad veekogud on kaitsealal Lepajõeauk, Pikane järv, Allikajärv, Toatse järv ja Mustjärv. Põõsaspea neeme otsast kulgeb tähtis lindude rändetee, mis on ka üks paremaid lindude vaatluspaiku Läänemerel. Kaitseala pindala on 1876,6 ha.

Nõva maastikukaitseala on moodustatud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 21. augusti 1985. a otsusega nr 216 «Nõva taimestiku ajutise kaitseala loomine» Nõva taimestikukaitseala baasil.

Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Anthus campestris, Asio flammeus, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Ciconia nigra, Dryocopus martius, Falco columbarius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Porzana porzana, Sterna paradisaea, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.
Läbirändajad: Branta leucopsis, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Gavia arctica, Gavia stellata, Haliaeetus albicilla, Sterna caspia.
Teised kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Eptesicus nilssoni, Plecotus auritus, Bufo calamita, Lacerta agilis, Rana arvalis.

Kaitsealune taimeliik: Pulsatilla patens. (K. Möller, 1998)

Turism: 1 vaatetorn, telkimiskoht, 3 puhkekohta, 3 lõkkekohta
Kaitse eesmärgi kirjeldusNõva maastikukaitseala eesmärk on:
1) Loode-Eesti omapäraste rannamaastike ja sealsete kaitsealuste looma- ja taimeliikide ning looduslike metsakoosluste kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisa liigi ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide ja II lisas nimetatud liikide elupaikade: veealuste liivamadalate (1110) , rannikulõugaste (1150*), Läänemere kesk- ja põhjaosas püsirohttaimestuga liivarandade (1640), eelluidete (2110), hallide luidete (kinnistunud rannikuluited) (2130*), ruskete kukemarjaga luidete (2140*), metsastunud luidete (2180), luidetevaheliste niiskete nõgude (2190), kuivade kanarbiku ja kukemarjaga liivanõmmede (2320), vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), jõgede ja ojade (3260), siirde- ja õõtsiksoode (7140), lubjarikaste lääne-mõõkrohuga madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Dirhami küla / Derhamn
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Elbiku küla / Ölbäck
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Nõva küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Peraküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rannaküla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Riguldi küla / Rickul
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Rooslepa küla / Roslep
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Spithami küla / Spithamn
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tuksi küla / Bergsby
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla
Pildid: peida ,kuva
Põõsaspea neem, meri foto:31.08.1998 U.Timm
Põõsaspea neem, rahn foto:31.08.1998 U.Timm
Põõsaspea neem foto:31.08.1998 U.Timm
liivarand Peraküla all
Allikjärv
kukemarjanõmm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelNõva-Osmussaar EE045
Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201
Nõva-Osmussaare linnuala EE0040201
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksBotaurus stellaris (hüüp)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Dianthus arenarius (nõmmnelk)
Lutra lutra (saarmas)
Dryocopus martius (musträhn)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Tringa glareola (mudatilder)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Tetrao urogallus (metsis)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Grus grus (sookurg)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Strix uralensis (händkakk)
Bubo bubo (kassikakk)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Buteo buteo (hiireviu)
Petromyzon marinus (merisutt)
Salmo salar (lõhe)
Cottus gobio (võldas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidNõva MKA, Mustjärve skv. (KLO1100888)
Nõva MKA, Uuejõe skv. (KLO1100886)
Nõva MKA, Rooslepa skv. (KLO1100887)
Nõva MKA, Põõsaspea skv. (KLO1100280)
Nõva MKA, Vananõmme skv. (KLO1100282)
Nõva MKA, Toatse pv. (KLO1100281)
Nõva MKA, Lepaaugu pv. (KLO1100278)
Nõva MKA, Liivase skv. (KLO1100279)
Nõva MKA, Keibu skv. (KLO1100277)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr 152 "Nõva looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määrus nr 186 Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1999. a määruse nr 98 «Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo ja Nõva maastikukaitsealadel» kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a korraldus nr 438 Maamaksu korrigeerimine Nõva maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määrus nr 77 Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Kaitsekorra alus Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 11. aprilli 2005. a määruse "Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 08. juuni 1999. a määrus nr 183 Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määruse nr 120 "Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 16. märtsi 1999. a määrus nr 98 Maamaksu korrigeerimine Läänemaa Suursoo ja Nõva maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a määrus nr 120 Nõva maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentHaapsalu raj.RSN TK otsus nr.216 Nõva taimestiku ajutise kaitseala kohta
Seotud dokumentHaapsalu raj. TSN TK otsus nr 45 10.06.1959 Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaNõva looduskaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023