Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Koiva-Mustjõe maastikukaitseala (KLO1000308)Väljad: peida ,kuva
NimiKoiva-Mustjõe maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000308
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)2998,7
Siseveekogude pindala (ha)197,6
On maksusoodustusJah
IseloomustusKaitseala on moodustatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. juuli 1957. a määrusega nr 242 «Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s» asutatud ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 6. aprilli 1959. a määrusega nr 119 «Riiklike maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest» piiritletud botaanilise keeluala «Koiva puisniit» baasil.
Kaitse eesmärgi kirjeldusKoiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide ja selles direktiivis nimetamata, kaitset vajavate rändlinnuliikide, kes on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, ning rukkiräägu (Crex crex), kes on ühtlasi III kategooria kaitsealune liik, kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) I lisas nimetatud elupaigatüüpide jõgede ja ojade (3260)1, kuivade nõmmede (4030), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), puisniitude (6530*), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning laialehiste lammimetsade (91F0) kaitse;
[RT I, 01.03.2016, 3 - jõust. 11.03.2016]
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta II lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid, ja hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus gobio), tõmmuujuri (Graphoderus bilineatus), suure rabakiili (Leucorrhinia pectoralis), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning jõesilmu (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar) ja ebasüsiku (Boros schneideri) elupaikade kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiValga maakond, Valga vald, Hargla küla
Valga maakond, Valga vald, Kalliküla
Valga maakond, Valga vald, Koikküla
Valga maakond, Valga vald, Koiva küla
Valga maakond, Valga vald, Laanemetsa küla
Valga maakond, Valga vald, Sooblase küla
Valga maakond, Valga vald, Taheva küla
Valga maakond, Valga vald, Tsirgumäe küla
Valga maakond, Valga vald, Tõrvase küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hüti küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kallaste küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kuutsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Saru küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tursa küla
Pildid: peida ,kuva
Tammed Koiva jõe madalikul Foot: E. Viirok Eesti Loodus 2/1936
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKoiva-Mustjõe EE043
Koiva-Mustjõe luht EE0080421
Koiva-Mustjõe luha loodusala EE0080421
Mõisamõtsa loodusala EE0080619
Koiva-Mustjõe linnuala EE0080471
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudKalli oja VEE1159200
Mürinaoja VEE1159600
Pauna oja VEE1154500
Tõrvasõoja VEE1154803
Tõllioja VEE1158600
Nimi teadmata VEE2149770
Hargla oja VEE1159300
(Lauavabriku soodid) VEE2149830
Pügeri oja VEE1154203
Luhakraav VEE1154802
Hainasuu kraav VEE1154201
Parmu soot VEE2149790
Laanemetsa oja VEE1154600
Nimi teadmata VEE2149780
Uhtju jõgi VEE1154838
Kima oja VEE1154700
Saapasuut VEE2132620
Peetri jõgi VEE1158700
Küüdre kraav VEE1154839
Laagustõ soot VEE2132630
Mustjõgi VEE1154800
Vaidva jõgi VEE1158000
Koiva jõgi VEE1154200
Nimi teadmata VEE2149760
Setteoja VEE1154400
Pullilätte kraav VEE1154841
Kuuritsasuut VEE2149820
Ahelo jõgi VEE1157400
Tõrvase oja VEE1158900
Korgõmäe kraav VEE1154603
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAlcedo atthis (jäälind)
Crex crex (rukkirääk)
Anas acuta (soopart)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Osmoderma barnabita (eremiitpõrnikas)
Aspius aspius (tõugjas)
Boros schneideri (männisinelane)
Cobitis taenia (hink)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Coracias garrulus (siniraag)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Salmo salar (lõhe)
Cottus gobio (võldas)
Gallinago media (rohunepp)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKoiva-Mustjõe MKA, Vaskpalo skv. (KLO1101083)
Koiva-Mustjõe MKA, Koikküla skv. (KLO1101073)
Koiva-Mustjõe MKA, Parnika skv. (KLO1101079)
Koiva-Mustjõe MKA, Saru skv. (KLO1101080)
Koiva-Mustjõe MKA, Vaidva skv. (KLO1101081)
Koiva-Mustjõe MKA, Parmu skv. (KLO1101078)
Koiva-Mustjõe MKA, Lepa skv. (KLO1101077)
Koiva tamm (KLO4001225)
Koiva-Mustjõe MKA, Vaitka skv. (KLO1101082)
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva pv. (KLO1101075)
Koiva-Mustjõe MKA, Koiva konnu skv. (KLO1101074)
Koiva-Mustjõe MKA, Kõrgeperve skv. (KLO1101076)
Koiva-Mustjõe MKA, Alakonnu skv. (KLO1101072)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 2016. a määrusele nr 25 "Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2007. a määrus nr 9 Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 «Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määrus nr 259 Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määruse nr 259 "Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2005. a määrus nr 259 „Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri” (terviktekst)
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Koiva-Mustjõe maastikukaitseala ja Koiva-Mustjõe luha hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Koiva-Mustjõe maastikukaitseala ja Koiva-Mustjõe luha hoiuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Koiva-Mustjõe luha hoiuala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Kaitsekorralduskava Koiva-Mustjõe luha hoiuala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019
Kaitsekorralduskava Koiva-Mustjõe luha hoiuala ja Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2019