Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala (KLO1000487)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedpank, paljand
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
Üksikobjekti tüüppank (paljand)
KKR koodKLO1000487
NimiKaugatoma-Lõu maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)588,7
Siseveekogude pindala (ha)7,3
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaugatoma-Lõu maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta:
1) Kaugatoma lahe äärset pankrannikut ja Lõu loopealset ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on esmased rannavallid (1210)3, püsitaimestuga kivirannad (1220), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), plaatlood (8240*), vanad loodusmetsad (9010*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas: laululuik (Cygnus cygnus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), nõmmelõoke (Lullula arborea), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja sookurg (Grus grus);
4) kaitsealust liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning tema elupaiku. See liik on madal unilook (Sisymbrium supinum);
5) kaitstavate elupaigatüüpidega seotud kaitsealuseid liike, milleks on nurmlauk (Allium vineale), lepa-kärbseseen (Amanita friabilis), püramiid-koerakäpp (Anacamptis pyramidalis), müür-raunjalg (Asplenium ruta-muraria), vask-porosamblik (Cladonia convoluta), sarvharik (Clavulinopsis corniculata), harilik särasamblik (Fulgensia bracteata), kadakatarjak (Oxyporus philadelphi), stepi-naastsamblik (Psora decipiens), harilik lohksamblik (Solorina saccata), valge vahasamblik (Squamarina lentigera) ja loo-rebasesamblik (Vulpicida tubulosus).
IseloomustusKaugatoma-Lõu maastikukaitseala asub Saaremaal Salme vallas. Kaitsealal asuv Kaugatoma pank võeti kaitse alla 1973. aastal, millele liideti 2000. aastal Eesti kõige esinduslikumaks looalaks peetava Lõo alvar. Kaitseala kaitse-eesmärgiks on kaitsta nii väärtuslikku panka kui ka loopealset. Pank on suhteliselt lühike, 360 m pikk ja 1,9 m kõrgune, kus on vaadeldavad Kaugatoma lademe stratotüüpsed paljandid. Alalt võib leida massiliselt mitmesuguseid kivistisi, eriti meriliiliate varrelülisid, mistõttu sealset lubjakivi kutsutakse ka sõrmuspaeks. Lõo alvar on suurim looala Saaremaal, kus esineb erinevaid, sealhulgas haruldasi alvaritüüpe ning kaitsealal kasvab ka mitmeid haruldasi taime- ja samblikuliike. Kaitseala pindala on 502,1 ha.

Kaitsealused loomaliigid: Mergus albellus, Sterna caspia, Branta leucopsis, Gavia arctica, Gavia stellata, Alca torda, Cepphys grylle, Cygnus olor, Sterna sandvicensis.

Kaitsealused taimeliigid: Allium vineale, Anacamptis pyramidalis, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Cerastium pumilum, Cardamine hirsuta, Dactylorhiza baltica, Draba muralis, Geranium lucidum, Helichrysum arenarium, Herminium monorchis, Hornungia petraea, Ophrys insectifera, Orchis mascula, Orchis ustulata, Scabiosa columbaria, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Daphne mezereum, Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Malus sylvaéstris, Myrica gale, Orchis militaris, Ulmus laevis, Dactylorhiza incarnata, Trifolium campestre,Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, Dactylorhiza maculata. (Keskkonnaekspertiis,1998)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Anseküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Easte küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kaimri küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kaugatoma küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Lõu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKaugatoma-Lõu lahe linnuala EE0040441
Lõu laht EE016
Kura kurk EE049
Kura Kurk 95
Kaugatoma-Lõu loodusala EE0040441
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2095440
Nimi teadmata VEE2095430
Lõu oja VEE1167300
Kaugatuma - Lõu rand VEE3267000
Asub saarel (saartel)Saaremaa
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCygnus cygnus (laululuik)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Grus grus (sookurg)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Allium vineale (nurmlauk)
Amanita friabilis (lepa-kärbseseen)
Anacamptis pyramidalis (püramiid-koerakäpp)
Asplenium ruta-muraria (müür-raunjalg)
Cladonia foliacea (leht-porosamblik)
Clavulinopsis corniculata (sarvklavulinopsis)
Gyalolechia bracteata (harilik särasamblik)
Oxyporus philadelphi (kadakatarjak)
Psora decipiens (stepi-naastsamblik)
Solorina saccata (harilik lohksamblik)
Squamarina lentigera (valge vahasamblik)
Vulpicida juniperinus (kadaka-rebasesamblik)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKaugatoma-Lõo MKA, Kaugatoma-Lõo pv. (KLO1100193)
Kaugatoma-Lõu MKA, Kaugatoma-Lõu skv. (KLO1100194)
Kaugatoma-Lõu MKA, Lõu pv. (KLO1101727)
Kaugatoma-Lõu MKA, Kaugatoma pv. (KLO1101726)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 2017. a määrusele nr 154 "Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. augusti 2003. a korraldus nr 532-k Maamaksu korrigeerimine Kaugatoma-Lõo maastikukaitsealal
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 21. novembri 2000. a määrus nr 380 Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentKingissepa raj. TSN TK otsus nr.22 Kohaliku kaitse alla võetavate looduskaitseobjektide täiendava nimekirja kinnitamine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala ja Kaugatoma-Lõu hoiuala kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala ja Kaugatoma-Lõu hoiuala kaitsekorralduskava 2012-2021
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava