Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Vormsi maastikukaitseala (KLO1000220)Väljad: peida ,kuva
NimiVormsi maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000220
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)1053,4
Siseveekogude pindala (ha)69,2
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüprannamaastik
Maastikulised väärtusedmaastik
IseloomustusVormsi maastikukaitseala asub Läänemaal Vormsi vallas/saarel. Üheksast lahustükist koosnev kaitseala on loodud 1987. aastal Vormsi haruldaste ja omapäraste ning kergesti rikutavate loodusmaastike, piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandkultuurmaastike ning haruldaste liikide (harilik muguljuur, kahkjaspunane sõrmkäpp, soo neiuvaip, kärbesõis jt) kasvukohtade ja elupaikade (merikotkas) kaitseks. Kaitseala pindala on 2433,6 ha, millest maismaale jääb 1073,2 ha. Esimene kaitseala loodi Vormsil juba 1939. aastal, selleks oli Diby ranna tervisemuda ala.

Kaitseala on moodustatud Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee 19. augusti 1987. a otsusega nr 212 «Rumpo taimestikukaitseala moodustamine» kaitse alla võetud Rumpo taimestikukaitseala baasil.
Kaitse eesmärgi kirjeldusVormsi maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Lääne-Eesti saarestiku omapärast ja kergesti haavatavat loodusmaastikku ning piirkonnale iseloomulikke ohustatud pärandkultuurmaastikke;
2) liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas; need on kaks I kategooria kaitsealust liiki ning II ja III kategooria liigid nagu hüüp (Botaurus stellaris), sarvikpütt (Podiceps auritus), laululuik (Cygnus cygnus), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), rand- ja väiketiir (Sterna paradisaea, S. albifrons), kassikakk (Bubo bubo), musträhn (Dryocopus martius), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), punaselg-õgija (Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana); direktiivi 79/409/EMÜ II lisas nimetatud liigi - õõnetuvi (Columba oenas), kes on ühtlasi III kaitsekategooria liik, ning II kaitsekategooria liigi - niidurüdi (Calidris alpina schinzii) elu- ja rändepeatuspaiku;
3) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need on liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud 1630*), lubjarikkal mullal kuivad niidud (6210*), lubjavaesel mullal liigirikkad niidud (6270*), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110*), allikad ja allikasood (7160), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210*), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
4) liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II ja IV lisas. II lisa liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja soohiilakas (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kaitsekategooria liigid, emaputk (Angelica palustris), mis on ühtlasi III kaitsekategooria liik; IV lisa liigid on sõõrsilmik (Lopinga achine) ja kõre (Bufo calamita), kes on ühtlasi I kaitsekategooria liik;
5) II ja III kaitsekategooria taimeliike nagu müür-raunjalg (Asplenium ruta-muraria), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes), valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), punane tolmpea (Cephalanthera rubra), harilik muguljuur (Herminium monorchis), kärbesõis (Ophrys insectifera), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), roomav öövilge (Goodyera repens), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), suur käopõll (Listera ovata), pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis), hall käpp (Orchis militaris), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia), rohekas käokeel (Platanthera chlorantha) ning I kaitsekategooria samblikuliiki - harilikku tundrasamblikku (Flavocetraria cucullata).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Diby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Fällarna küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hosby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Saxby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Suuremõisa küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Sviby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Söderby küla
Pildid: peida ,kuva
Saxby rannik foto:23.09.1998 U.Timm
Vormsi Diby loopealne
Mõisaholm, soolak Foto:23.09.1998 U.Timm
Vormsi, Borrby liivik
Vormsi, lodjapuu Diby loopealsel
Austurgrunne rannik Foto: 23.09.1998 U.Timm
Diby rannaniit Foto: 23.09.1998 U.Timm
rannavallid Saxbys
surnuaed kiriku juures
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinameri EE067
Väinameri 207
Väinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudHullo lahe siseosa VEE3313010
Hari kurk idaosa VEE3311030
Hobulaiu - Rumpo rand VEE3315000
Prästvike oja VEE1160400
Prästvike VEE2045600
Sviby lahe reid VEE3314010
Diby järv / Dibyträske VEE2038200
Sviby lahe avaosa VEE3314020
Kersleti järv VEE2038100
Suurallikas VEE4801900
Muhu väin VEE3312000
Rälby laht VEE3208000
Pasilaiu - Rumpo rand VEE3313020
Vargbäcken VEE1500009
Voosi kurk VEE3316000
Nordgrund VEE3206000
Asub saarel (saartel)nimetu
Storstaingrunne
nimetu
nimetu
nimetu
Vormsi saar / Ormsö
Sunna Åbbargrunne
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Gutagrunne
nimetu
nimetu
Korset
nimetu
nimetu
Norrsanken
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Salsgrunne
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Skoggrunne
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Tälmen
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Stora Åbbargrunne
Millasanken
Pasilaid / Pasja
nimetu
Sunnasanken
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksEpipactis atrorubens (tumepunane neiuvaip)
Herminium monorchis (harilik muguljuur)
Flavocetraria cucullata (harilik tundrasamblik)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Bufo calamita (kõre)
Angelica palustris (emaputk)
Gymnadenia conopsea (harilik käoraamat)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Listera ovata (suur käopõll)
Goodyera repens (roomav öövilge)
Asplenium trichomanes (pruun raunjalg)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Cephalanthera rubra (punane tolmpea)
Cygnus cygnus (laululuik)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Lopinga achine (sõõrsilmik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Asplenium ruta-muraria (müür-raunjalg)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Columba oenas (õõnetuvi)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Bubo bubo (kassikakk)
Neottia nidus-avis (pruunikas pesajuur)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Platanthera chlorantha (rohekas käokeel)
Sternula albifrons (väiketiir)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Dryocopus martius (musträhn)
Orchis militaris (hall käpp)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Grus grus (sookurg)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Cephalanthera longifolia (valge tolmpea)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidVormsi MKA, Kärrsläti pv. (KLO1101402)
Vormsi MKA, Huitbergi pv. (KLO1101401)
Vormsi MKA, Saxby pv. (KLO1100433)
Vormsi MKA, Prästviigi pv. (KLO1100435)
Vormsi MKA, Rumpo pv. (KLO1100745)
Vormsi MKA, Rälby skv. (KLO1100431)
Vormsi MKA, Hosby skv. (KLO1100434)
Vormsi MKA, Diby pv. (KLO1100432)
Vormsi Suurallikas (KLO4001153)
Vormsi MKA, Rumpo skv. (KLO1100746)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 149 Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 149 "Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2005. a korraldus nr 701 Maamaksu korrigeerimine Vormsi maastikukaitsealal
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrus nr 395 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. augusti 2000. a määrus nr 264 Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentHaapsalu rajooni RSN TK 19.08.1987 otsus nr 212 Rumpo taimestikukaitseala moodustamine
Seotud dokumentLooduskaitse alla võetud tervismuda-aladelt tervismuda võtmise lubade andmise ja lubade eest tasu võtmise kohta Sotsiaalministri otsus 20. maist 1940
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 19. maist 1939 veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaVormsi MKA KKK 2004-2008
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava