Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)Väljad: peida ,kuva
NimiKõrvemaa maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000265
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)20318
Siseveekogude pindala (ha)205,3
On maksusoodustusJah
IseloomustusKõrvemaa maastikukaitseala asub Järva-, Harju- ja Lääne-Virumaal. Praeguse Kõrvemaa maastikukaitseala koosseisu kuuluvatest loodusobjektidest võeti esimesena 1957. aastal kaitse alla Aegviidu-Nelijärve piirkond. 1971. aastal laiendati kaitseala piire ning nimetati ümber Kõrvemaa maastikukaitsealaks. Kaitseala põhieesmärk on sealsete vahelduvate pinnavormide, soo-, lammi- ja metsakoosluste ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Kaitsealal on rohkesti oose ja sandureid, samuti kaks mõhnastikku. Aegviidu ümbruses leidub mitmeid järvi, neist tuntumad on Aegviidu Nelijärved. Kaitseala ulatuslikud soo- ja metsaalad pakuvad turvalist elupaika inimpelglikele loomadele sealhulgas kaljukotkastele. Kõrvemaa on tihedalt seotud ka A. H. Tammsaare elu ja tegevusega.

Kõrvemaa Riikliku Maastikukaitseala ülesandeks on säilitada looduslikult kauneid, maastikuliselt ja teaduslikult väärtuslikke jää-aja servakuhjatiste, vallseljakute, allikaliste jõgede ja järvede süsteeme, omapäraseid metsatüüpe (uhtlammimets), rabasid voorjate rabasaarte ja laugastega. Maastikukaitseala on põhiliselt tasandikuline, ulatudes üle merepinna 60-80 m. Kõrgemaks punktiks on Valgehobuse mägi Mägede mõhnastikus (106,9 m). Rohkesti leidub kaitsealal oose. Mõhnastikke on kaks - Mägede ja Taganurga. Ulatuslikult esineb sandureid, Jägala jõe ääres ka rannikuluiteid. Peale Jägala jõe asuvad siin tema lisajõed Mustjõgi, Jänijõgi koos Liivoja ja Tarvasjõega. Järvi on 12 - Nikerjärv, Vahejärv, Urbukse, Sisaliku, Ahvena, Linajärv, Purgatsi, Jäneda, Kalijärv, Kreo Linajärv, Suur Kalajärv ja Väike Kalajärv. Suurim järv on Urbukse (4,6 ha), sügavaim on Purgatsi (13 m). (Metsakorralduse materjalid)
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõrvemaa maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) piirkonnale iseloomulikku maastikuilmet, pinnavorme, kaitstavaid looduse üksikobjekte, magevee elupaiku, niidu-, soo- ja metsakooslusi, sealhulgas laane- ja salumetsi, elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ning olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on liivaalade vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ja lammi-lodumetsad (91E0*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ja nende elupaiku. Need liigid on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. esthonica) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);
4) kaitsealust taimeliiki lehitut pisikäppa (Epipogium aphyllum) ja tema elupaika;
5) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas ja I lisas nimetamata rändlinnuliike ning nende elupaiku. Need on must-toonekurg (Ciconia nigra), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), merikotkas (Haliaeetus albicilla), habekakk (Strix nebulosa), väikepistrik (Falco columbarius), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), metsis (Tetrao urogallus), laululuik (Cygnus cygnus), sarvikpütt (Podiceps auritus), kanakull (Accipiter gentilis), laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü (Bonasa bonasia), õõnetuvi (Columba oenas), öösorr (Caprimulgus europaeus), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), hallõgija (Lanius excubitor), kiivitaja (Vanellus vanellus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos) ja sõtkas (Bucephala clangula).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Anija vald, Aegviidu alev
Harju maakond, Anija vald, Mustjõe küla
Harju maakond, Anija vald, Pikva küla
Harju maakond, Anija vald, Vetla küla
Harju maakond, Anija vald, Voose küla
Harju maakond, Kose vald, Kiruvere küla
Harju maakond, Kose vald, Kõrvenurga küla
Harju maakond, Kose vald, Laane küla
Harju maakond, Kose vald, Vanamõisa küla
Järva maakond, Järva vald, Järva-Madise küla
Järva maakond, Järva vald, Kaalepi küla
Järva maakond, Järva vald, Lehtmetsa küla
Järva maakond, Järva vald, Mõnuvere küla
Järva maakond, Järva vald, Mägede küla
Järva maakond, Järva vald, Vetepere küla
Järva maakond, Paide linn, Allikjärve küla
Järva maakond, Paide linn, Kirisaare küla
Järva maakond, Paide linn, Nurme küla
Järva maakond, Paide linn, Oeti küla
Järva maakond, Paide linn, Puiatu küla
Järva maakond, Paide linn, Purdi küla
Järva maakond, Paide linn, Sõmeru küla
Järva maakond, Paide linn, Võõbu küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kõrveküla küla
Pildid: peida ,kuva
Kakerdaja raba Foto: 04.04.1998 U.Timm
Jäneda Lipumägi Eesti Loodus 3/1937
Kakerdaja raba Kakerdaja järv Foto: 04.04.1998I U.Timm
Soojärv, vaade põhjast Foto: J. Lunts. 9. 08. 1937 Eesti Loodus 4/1937
Uhtlamm-mets jõe kaldal Foto: J. Lunts Eesti Loodus 3/1938
Vibujärve raba älves Foto:08.07.2000 U.Timm
Kollane kivirik Kreo Kalajärve ääres Foto: 24.07.2001 Uudo Timm
Kreo Kalajärv Foto: 24.07.2001 Uudo Timm
Vibujärve raba laugas Foto:08.07.2000 U.Timm
Kalijärv kagust Eesti Loodus 3/1937
Mõnuvere sügisene mets Foto: 04.04.1999 U.Timm
vaade Kõnnu suursoole Paukjärve vaatetornist
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKõrvemaa linnuala EE0060171
Kõrvemaa EE075
Roosna-Alliku loodusala EE0060120
Kõrvemaa loodusala EE0060119
Kiigumõisa loodusala EE0060110
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudSuurlaugas VEE2042730
Kopli kraav VEE1085011
Väike-Simuri soon VEE1085002
Kärbatammi kraav VEE1085007
Tagussaare kraav VEE1083511
Aegviidu Siniallikad VEE4502000
Tõugujärv VEE2042700
Reopalu jõgi VEE1125100
Kaanjärv (Matsimäe Kaanjärv) VEE2041900
Jalalõpe kraav VEE1083508
Kaalepi peakraav VEE1084100
Jänijõgi VEE1085000
Palksaare kraav VEE1085010
Jõevälja kraav VEE1083507
Väike-Kakerdi järv VEE2032400
Nikerjärv VEE2020800
Aegviidu Siniallikad VEE4502003
Reiessaare kraav VEE1084104
Kutniku järv VEE2031710
Eesjärv (Tartussaare Eesjärv) VEE2042100
Kalijärv (Jäneda Kalijärv) VEE2021600
Lehtmetsa peakraav VEE1085500
Käbioja VEE1085004
Ahvenajärv (Nelijärve Ahvenajärv) VEE2021200
Nimi teadmata VEE4502010
Vahejärv (Nelijärve Vahejärv) VEE2020900
Kooksimetsa kraav VEE1085312
Valgehobusemäe tiik VEE2020420
Purgatsi järv VEE2021300
Naelassaare kraav VEE1083528
Sisalikujärv VEE2032201
Matsimäe soon VEE1083900
Sikemäe kraav VEE1083901
Neitsijärve kraav VEE1085008
Ussisoo kraav VEE1125104
Aegviidu Siniallikad VEE4502002
Nimi teadmata VEE4209900
Tagajärve oja VEE1083519
Linajärv (Nelijärve Linajärv) VEE2021310
Pühajärv (Matsimäe Pühajärv) VEE2042000
Jägala jõgi VEE1083500
Ambla jõgi VEE1084200
Aegviidu Siniallikad VEE4502008
Simuri soon VEE1085003
Napu kraav VEE1083502
Uuesilla oja VEE1085400
Tartussaare oja VEE1084000
Kõrgessaare kraav VEE1083526
Ussimäe kraav VEE1084905
Vanaveski oja VEE1123592
Aegviidu Siniallikad VEE4502009
Aegviidu Siniallikad VEE4502011
Araksaare kraav VEE1083525
Veskijärv (Jäneda Veskijärv) VEE2021400
Rajassaare kraav VEE1083509
Vahtramäe oja VEE1085006
Aegviidu Siniallikad VEE4502007
Väike Kalajärv VEE2020510
Taudiksaare kraav VEE1084003
Vahessaare järv VEE2041910
Üksoja VEE1083518
Nimi teadmata VEE4502101
Vibussaare kraav VEE1084601
Alessaare kraav VEE1084103
Kiigumõisa allikad VEE4506801
Seli järv VEE2041800
Sisalikujärv (Nelijärve Sisalikujärv) VEE2021100
Vetepere kraav VEE1084600
Nisussaare kraav VEE1084101
Aegviidu Siniallikad VEE4502001
Purdi kanal VEE1083800
Eeru kraav VEE1084602
Linajärv (Kreo Linajärv) VEE2020400
Tarvasjõgi VEE1085300
Allikaoja VEE1085100
Kiruoja VEE1085600
Liivoja VEE1085200
Aegviidu Siniallikad VEE4210000
Mustjõgi VEE1085700
Suur Kalajärv VEE2020500
Aegviidu Siniallikad VEE4502005
Voose oja VEE1083515
Pärnu jõgi VEE1123500
Sisalikujärve kraav VEE1084903
Kõrvenurga oja VEE1084800
Kalijärve allikas VEE4209200
Kakerdi järv VEE2032300
Vibujärv VEE2033300
Vahtrassaare soon VEE1083529
Kiigumõisa allikad VEE4505900
Sorvali kraav VEE1083510
Siniallika oja VEE1085001
Nimi teadmata VEE4209800
Nirgu oja VEE1083530
Aegviidu Siniallikad VEE4502006
Nõmme kraav VEE1085009
Urbukse järv VEE2021000
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Tringa nebularia (heletilder)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Columba oenas (õõnetuvi)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Strix nebulosa (habekakk)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Tetrao urogallus (metsis)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Cygnus cygnus (laululuik)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Lyrurus tetrix (teder)
Falco columbarius (väikepistrik)
Dryocopus martius (musträhn)
Epipogium aphyllum (lehitu pisikäpp)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Accipiter gentilis (kanakull)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Tringa glareola (mudatilder)
Lanius excubitor (hallõgija)
Bucephala clangula (sõtkas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Anas crecca (piilpart)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõrvemaa MKA, Aegviidu skv. (KLO1100917)
Kõrvemaa MKA, Iiripilli skv. (KLO1102022)
Kõrvemaa MKA, Jaaniveski skv. (KLO1100918)
Kõrvemaa MKA, Jänijõe skv. (KLO1100919)
Kõrvemaa MKA, Kõrvemaa pv. (KLO1100927)
Kõrvemaa MKA, Kodru skv. (KLO1100924)
Kõrvemaa MKA, Seli skv. (KLO1100925)
Ülejõe rändrahnud (KLO4001023)
Kõrvemaa MKA, Kautla skv. (KLO1100923)
Kõrvemaa MKA, Tarvasjõe skv. (KLO1100921)
Kõrvemaa MKA, Kilingi skv. (KLO1100926)
Kõrvemaa MKA, Jäneda skv. (KLO1100394)
Kõrvemaa MKA, Põhjaku skv. (KLO1100922)
Vetepere tamm; Tammsaare tamm (KLO4000411)
Kõrvemaa MKA, Kakerdaja skv. (KLO1100920)
Rehesaare rändrahn; Saunasaare kivi (KLO4000491)
Kõrvemaa MKA, Liivoja skv. (KLO1102021)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 32 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 32 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2006. a korraldus nr 501 Maamaksu korrigeerimine Kõrvemaa maastikukaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 22. detsembri 2005. a määrus nr 81 Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. mai 2004. a määrus nr 183 Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 49 Kõrvemaa Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokumentJärva Maakonnavalitsuse määrus 18.09.1991 nr. 173 Järvamaa loodusobjektide nimekirja kinnitamine
Seotud dokumentEesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri käskkirja "17".dets. 1971.a. nr.243 juurde kuuluv lisa "Kõrvemaa riikliku maastikukaitseala looduse kaitse eeskiri"
Seotud dokumentENSV MN määrus 26. oktoobrist 1971. a. nr. 493 Uute riiklike kaitsealade moodustamise ja riikliku maastikulise kaitseala "Aegviidu-Nelijärve" ümbernimetamise kohta
Seotud dokumentTapa raj. TSN TK 14.07.1959 otsus nr 78 Looduskaitse organiseerimisest Tapa rajoonis
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kõrvemaa loodusala (Kõrvemaa maastikukaitseala) kaitsekorralduskava
KaitsekorralduskavaKiigumõisa maastikukaitseala ja Kõrvemaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023