Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Mullutu-Loode hoiuala (KLO2000322)Väljad: peida ,kuva
NimiMullutu-Loode hoiuala
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000322
Ala staatusendine kaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)4125,3
Siseveekogude pindala (ha)1095,3
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusMullutu-Loode hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*), nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), sarvikpütt (Podiceps auritus), hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), rabahani (Anser fabalis), hallhani (Anser anser), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), väikekoskel (Mergus albellus), rohukoskel (Mergus serrator), jääkoskel (Mergus merganser), roo-loorkull (Circus aeruginosus), teder (Tetrao tetrix), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana), rukkirääk (Crex crex), lauk (Fulica atra), sookurg (Grus grus), kiivitaja (Vanellus vanellus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), mudatilder (Tringa glareola), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustviires (Chlidonias niger), musträhn (Dryocopus martius), väike-kirjurähn (Dendrocopus minor), hänilane (Motacilla flava), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Hirmuste küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Karida küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kogula küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Laheküla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mullutu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mändjala küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Paevere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Parila küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tõlli küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ulje küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vennati küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMullutu-Loode linnuala EE0040444
Mullutu-Loode loodusala EE0040443
Mullutu EE065
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAcrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Mergus merganser (jääkoskel)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Mareca strepera (rääkspart)
Anser fabalis (rabahani)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Tringa glareola (mudatilder)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Sterna paradisaea (randtiir)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Anser anser (hallhani)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya fuligula (tuttvart)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Fulica atra (lauk)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Dryocopus martius (musträhn)
Anas crecca (piilpart)
Motacilla flava (hänilane)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Mergus serrator (rohukoskel)
Rallus aquaticus (rooruik)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Chlidonias niger (mustviires)
Grus grus (sookurg)
Spatula querquedula (rägapart)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Mareca penelope (viupart)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Seletuskiri Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2021. a määrusele nr 37 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 16. aprill 2021. a määrus nr 36 "Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna ning Mullutu, Nasva ja Loode merikotka püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna ning Mullutu, Nasva ja Loode merikotka püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2024
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava