Liikide andmete kuvamine

Liik: Unio crassus (paksukojaline jõekarp)Väljad: peida ,kuva
Direktiivi lisadLoodusdirektiivi lisa II, Loodusdirektiivi lisa IV
Nimi eesti kpaksukojaline jõekarp
Nimi inglise kthick shelled river mussel
KaitsekategooriaII kategooria
Nimi ladina kUnio crassus
RühmLimused
KirjeldusPaksukojaline jõekarp (Unio crassus) on Eestis II kategooria kaitsealune liik ning on nimetatud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas. Paksukojaline jõekarp on peamiselt Euroopa liik, kes XX sajandi esimesel poolel oli sagedaim jõekarbiliik. Paksu jõekarbi arvukus on oluliselt vähenenud Saksamaal, Austrias ja Poolas. Väga haruldane on ta Belgias, Šveitsis ja Tšehhis, välja surnud Hollandis ja Briti saartel. Eestis on teadaolevalt elusate isenditega leiukohti kokku 88. (Liigi tegevuskava eelnõu, H. Timm, 2011). Kuigi viimastel aastakümnetel on liigi arvukus ja leviala oluliselt ahenenud on Eesti ohustatud liikide punase nimestiku (2008) järgi tegemist soodsas seisundis oleva liigiga. Olemasolevates asurkondades täheldatakse kõrget suremust, seda esmajoones põuastel aastatel. Surnud eksemplaride osakaal võrreldes elavate isenditega ulatub kohati 30-60%-ni. See viitab liigi asurkondade üldise seisundi kehvale olukorrale (Rahvusvahelise tähtsusega looma- ja taimeliigid Eestis, K. Vilbaste, 2004).
TüüpKaitsealune liik
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksKohatu hoiuala (KLO2000177)
Piusa-Võmmorski hoiuala (Põlva) (KLO2000126)
Pärnu jõe hoiuala (Pärnu) (KLO2000293)
Eoste hoiuala (KLO2000122)
Narva jõe ülemjooksu hoiuala (KLO2000090)
Pärnu jõe hoiuala (Järva) (KLO2000025)
Pärlijõe hoiuala (KLO2000078)
Konuvere hoiuala (KLO2000178)
Lemmejõe hoiuala (KLO2000247)
Paeküla hoiuala (KLO2000189)
Peetri jõe hoiuala (KLO2000075)
Otepää hoiuala (KLO2000117)
Purtsi jõe hoiuala (KLO2000109)
Kurtna-Vilivere hoiuala (Harju) (KLO2000144)
Elva jõe hoiuala (Tartu) (KLO2000157)
Kurtna-Vilivere hoiuala (Rapla) (KLO2000179)
Ahja jõe hoiuala (KLO2000027)
Käntu-Kastja hoiuala (Rapla) (KLO2000182)
Piusa jõe hoiuala (KLO2000076)
Navesti hoiuala (KLO2000281)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Vasalemma jõe hoiuala (KLO2000007)
Kunda jõe hoiuala (KLO2000063)
Võhandu jõe hoiuala (Põlva) (KLO2000021)
Loobu jõe hoiuala (KLO2000064)
Elva jõe hoiuala (Valga) (KLO2000142)
Reiu jõe hoiuala (KLO2000294)
Piusa-Võmmorski hoiuala (Võru) (KLO2000052)
Võhandu jõe hoiuala (Võru) (KLO2000084)
Vaidva jõe hoiuala (KLO2000083)
Struuga maastikukaitseala (KLO1000597)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Mõisamõtsa looduskaitseala (KLO1000172)
Peetri jõe maastikukaitseala (KLO1000173)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Laulaste looduskaitseala (KLO1000318)
Koiva-Mustjõe maastikukaitseala (KLO1000308)
Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
Saarjõe maastikukaitseala (KLO1000254)
Soomaa rahvuspark (KLO1000269)
Valgejõe hoiuala (KLO2000006)
Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000452)
Elva maastikukaitseala (KLO1000644)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Otepää looduspark (KLO1000559)
Tilleoru maastikukaitseala (KLO1000630)
Vääna jõe hoiuala (KLO2000346)
Haanja looduspark (KLO1000469)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Timmase looduskaitseala (KLO1000108)
Timmase LKA, Metsa skv. (KLO1100653)
Selja jõe maastikukaitseala (KLO1000179)
Matsalu rahvuspark (KLO1000300)