Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõpu looduskaitseala (KLO1000570)Väljad: peida ,kuva
NimiKõpu looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000570
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)3069,3
Siseveekogude pindala (ha)0,6
On maksusoodustusJah
IseloomustusKõpu looduskaitseala asub Hiiumaal Hiiu vallas. 1962. aastal võeti kaitse alla Ristna rannik ning mitmed praeguse Kõpu LKA-le jäävad kaitstavate liikide kasvukohad. Lisaks võeti 1973. aastal kaitse alla Linnaru mäed. 1999. aastal moodustati Kõpu maastikukaitseala. Oma praegustes piirides on Kõpu LKA alates 2007. aastast. Kaitseala eesmärgiks on loodusmaastike, erinevate maastikuelementide ja koosluste ning kaitsealuste liikide kaitse. Maastikuelementidest on esindatud Antsülusjärve, Litoriina- ja Limneamere rannamoodustised. Linnaru mägedes asuv Koplimägi (63 m) on Lääne-Eesti saarestiku kõrgeim tipp. Kaitstavatest liikidest on esindatud I kategooriasse kuuluv lehitu pisikäpp, II kategooria taimeliikidest jugapuu, luuderohi, rand-ogaputk ja rand-orashein. Kaitseala koosneb 16 lahustükist, mille kogupindala on 3079,9 ha.
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõpu looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) tutvustada ning kaitsta pärast-jääaegsetel pinnavormidel kujunenud loodusmaastikke ja kooslusi, elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike;
2) kaitsta liike, keda nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas ja kellest üks on I kaitsekategooria liik, kolm on II kaitsekategooria liigid ning öösorr (Caprimulgus europaeus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), nõmmelõoke (Lullula arborea), herilaseviu (Pernis apivorus) ja händkakk (Strix uralensis) on III kaitsekategooria liigid;
3) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: esmased rannavallid (1210), eelluited (2110), valged luited ehk liikuvad rannikuluited (2120), hallid luited ehk kinnistunud rannikuluited (2130*), metsastunud luited (2180), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160), lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
4) kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liiki, mis on ühtlasi I kaitsekategooria liik, ning II lisas nimetatud liiki, mis on ühtlasi II kaitsekategooria liik.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Heistesoo küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hirmuste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalana küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kaleste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kiduspe küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõpu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Luidja küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Mägipe küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Ojaküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Palli küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Poama küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suurepsi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suureranna küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tiharu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vilima küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Villamaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Ülendi küla
Pildid: peida ,kuva
Tiharu puisniit Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Tiharu puisniit Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Tiharu rannik Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Lõuna-Ristna neem Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Mägipe rannik Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Mägipe rannik Foto: 26.08.2001 Uudo Timm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKõpu poolsaar Hiiumaal 90
Kõpu loodusala EE0040135
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudIgamessoo allik VEE4603305
Luidja laht VEE3220000
Piripilli esimene allikas VEE4603101
Jõe jõgi VEE1600005
Ristna ranna meri VEE3225000
Tiharu rand VEE3228000
Piripilli teine allikas VEE4603102
Kaleste laht VEE3227000
Külmallik VEE4603100
Lelulitsiallik VEE4603200
Ojaküla oja VEE1600007
Hirmuste rand VEE3223000
Keevallik VEE4603300
Möirassoo allik VEE4603103
Neljateeristi teine allikas VEE4603105
Neljateeristi esimene allikas VEE4603104
Asub saarel (saartel)nimetu
Hiiumaa
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCrex crex (rukkirääk)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Bubo bubo (kassikakk)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Dryocopus martius (musträhn)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Grus grus (sookurg)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Strix uralensis (händkakk)
Buxbaumia viridis (roheline hiidkupar)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõpu LKA, Kõivasoo skv. (KLO1101224)
Kõpu LKA, Ristna skv. (KLO1101233)
Kõpu LKA, Tiharu skv. (KLO1101236)
Kõpu LKA, Mägipe skv. (KLO1101241)
Kõpu LKA, Rebastemäe skv. (KLO1101243)
Kõpu LKA, Kaleste skv. (KLO1101223)
Kõpu LKA, Kaleste pv. (KLO1101245)
Kõpu LKA, Arapsi skv. (KLO1101238)
Kõpu LKA, Põhjaranna pv. (KLO1101247)
Kõpu LKA, Rattagu skv. (KLO1101242)
Kõpu LKA, Väikesoode skv. (KLO1101237)
Kõpu LKA, Lepistupao skv. (KLO1101240)
Kõpu LKA, Palli skv. (KLO1101232)
Kõpu LKA, Ligude skv. (KLO1101228)
Kõpu LKA, Kriipsuränga skv. (KLO1101239)
Kõpu LKA, Niidametsa skv. (KLO1101230)
Kõpu LKA, Ohami skv. (KLO1101231)
Kõpu LKA, Roogoja skv. (KLO1101234)
Kõpu LKA, Heistesoo skv. (KLO1101221)
Kõpu LKA, Hirmuste skv. (KLO1101222)
Kõpu LKA, Kõriku skv. (KLO1101227)
Kõpu LKA, Ristna pv. (KLO1101248)
Kõpu LKA, Kõivasoo pv. (KLO1101246)
Sang -ja halli lepa hübriid; (Heistesoo lepp). (KLO4000632)
Kõpu suurkivi; Lepistepao suurkivi; Kõrgessaare suurkivi (KLO4000474)
Heistesoo kased; (Soosaare kased). (KLO4000631)
Kõpu saar; Oja küla saar (KLO4000215)
Mägipää rändrahn; (Mägipe rändrahn) (KLO4001105)
Kõpu LKA, Linnaru skv. (KLO1101229)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määrus nr 97 Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 97 "Kõpu looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 2002. a määrus nr 119 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument VV 21. detsembri 1999. a määrus nr 396 Maamaksu korrigeerimine Kõpu, Hiiumaa laidude ja Kõrgessaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 1999. a määrus nr 64 Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Kõpu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.76 Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. RSN TK otsus nr.120 Looduse kaitsest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa raj. TSN TK otsus nr.70 Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis
Seotud dokumentHiiumaa Rajooni TSN TK otsus 28.05.1958.a nr. 34 Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kõpu- Paope piirkonna kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskava 2008-2016