Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Pakri maastikukaitseala (KLO1000113)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmaastik
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2019.08.30 Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määrus nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri" (terviktekst)
KKR koodKLO1000113
NimiPakri maastikukaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)2998,8
Siseveekogude pindala (ha)19,5
Kaitse eesmärgi kirjeldusPakri maastikukaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Põhja-Eesti klinti, sealhulgas Pakri saarte ja poolsaare aluspõhjakivimite paljandeid, kaitsealuseid liike ning Pakri saarte ajaloolist asustusstruktuuri, samuti säilitada looduse mitmekesisust ja maastikuilmet;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid ‒ 6280*), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad ‒ 9180*);
3) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need liigid on suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), nõmmnelk (Dianthus arenarius), madal unilook (Sisymbrium supinum), soohiilakas (Liparis loeselii), emaputk (Angelica palustris) ja jäik keerdsammal (Tortella rigens);
4) liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja nende elupaiku ning I lisas nimetamata rändlinnuliike. Need liigid on sõtkas (Bucephala clangula), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), jääkoskel (Mergus merganser), tutkas (Philomachus pugnax), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), merikotkas (Haliaetus albicilla), krüüsel (Cepphus grylle), tõmmuvaeras (Melanitta fusca) ja tuttpütt (Podiceps cristatus);
5) kaitsealuseid loomaliike, kelleks on liivatüll (Charadrius hiaticula), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), väiketiir (Sterna albifrons), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), musträhn (Dryocopus martius), nõmmelõoke (Lullula arborea), vööt-põõsalind (Sylvi nisoria), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), punaselg-õgija (Lanius collurio), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), hahkkaruslane (Phragmatobia lucifera) ja tume-nõlvaöölane (Chresotis andereggii), ning nende elupaiku;
6) kaitsealuseid taimeliike, milleks on aasnelk (Dianthus superbus), kärbesõis (Ophrys insectifera), soovalk (Malaxis monophyllos), pruun raunjalg (Asplenium trichomanes) ja kolmis-seligeeria (Seligeria patula), ning nende kasvukohti.
IseloomustusPakri maastikukaitseala asub Harjumaal Paldiski linna territooriumil. 1998. aastal loodud kaitseala hõlmab valdava osa Pakri poolsaare paekaldast, lisaks veel lahustükkidena Väike- ja Suur-Pakri saarte põhjaosa ning saartevaheline meri koos Kappa ja Bjärgrånne saartega ning Väike-Pakri saare lõunaosa. Kaitseala on loodud kohaliku maastiku – pankranniku, rändrahnude rannavallide ja niitude – ning kaitsealuste taime- (kolmissõnajalg, hall käpp, pruun raunjalg, aasnelk, kaljukress) ja loomaliikide (krüüsel) kaitseks. Kaitseala pindala on 1459,5 ha.

Nn. euro-matkarada
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPakri EE0010172
Pakri EE070
Pakri loodusala EE0010129
Pakri 206
Pakri linnuala EE0010129
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudStorträske VEE2005110
Bodän VEE2005210
Nimi teadmata VEE2005100
Lihlviki VEE2005200
Lahepere laht VEE3137000
Pakri laht VEE3138000
Kurkse väina avaosa VEE3139030
Pakri väina põhjaosa VEE3140020
Kurkse väina idaosa VEE3139010
Pakri väina lõunaosa VEE3140010
Soome laht VEE3100000
Kalda kraav VEE1400049
Soome lahe avaosa VEE3100100
Stor-vadi VEE2005220
Asub saarel (saartel)Väike-Pakri saar / Lilla Rågö
Suur-Pakri saar / Stora Rågö
Storgronne
Kappa
Bjärrgronne
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksEuphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Dianthus arenarius (nõmmnelk)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Angelica palustris (emaputk)
Tortella rigens (jäik keerdsammal)
Bucephala clangula (sõtkas)
Cygnus columbianus (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Larus canus (kalakajakas)
Mergus merganser (jääkoskel)
Calidris pugnax (tutkas)
Somateria mollissima (hahk)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Cepphus grylle (krüüsel)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Grus grus (sookurg)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Dryocopus martius (musträhn)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Phragmatobia luctifera (hahkkaruslane)
Chersotis andereggii (tume-nõlvaöölane)
Dianthus superbus (aasnelk)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Malaxis monophyllos (ainulehine soovalk)
Asplenium trichomanes (pruun raunjalg)
Seligeria patula (kolmis-seligeeria)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidVäike-Pakri rändrahn; (Väike-Pakri saare rändrahn) (KLO4000941)
Leetse suured rahnud; Leetse rändrahnud (2) (KLO4001228)
Suur-Pakri rändrahn; (Suur-Pakri saare rändrahn; Suur-Pakri suurkivi) (KLO4000942)
Pakri MKA, Pakri pv. (KLO1100693)
Pakri MKA, Pakri saarte pv. (KLO1101860)
Pakri MKA, Pakri külade pv. (KLO1101858)
Pakri MKA, Pakrineeme pv. (KLO1101859)
Pakri MKA, Pakri poolsaare pv. (KLO1101861)
Pakri MKA, Pakri saarte metsade skv. (KLO1101862)
Pakri MKA, Pakri poolsaare metsade skv. (KLO1101863)
Pakri MKA, Pakerordi skv. (KLO1100692)
Pildid: peida ,kuva
Pakri maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 17.06.2009
Pakri maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 17.06.2009
Pakri maastikukaitseala, autor: Lauri Klein, 17.06.2009
Testepere Pakri pank Foto: 23.06.2000 U.Timm
Väike-Pakri pank Foto:11.06.2000 U.Timm
Testepere diktüoneema Foto: 23.06.2000 U.Timm
Pakerodi pank Foto: K. Orviku Eesti Loodus 1/1937
Pakri neem Foto: E. Sits Looduskaitse I. Riigiparkide valitsuse kirjastus. 1937
Väike-Pakri neem Foto:11.06.2000 U.Timm
Pakri foto:07.02.1989 U.Timm
Väike-Pakri ranna vallid Foto:11.06.2000 U.Timm
Suur-Pakri rannik Foto: 2000.sept. U.Timm
Väike-Pakri klibu loo Foto:11.06.2000 U.Timm
Väike-Pakri pank Foto:11.06.2000 U.Timm
Pakri neem Foto: 1.03.2001 Uudo Timm
Väike-Pakri rannaniit Foto:11.06.2000 U.Timm
Väike-Pakri O kallas Foto:11.06.2000 U.Timm
Pakri foto:07.02.1989 U.Timm
Väike-Pakri loopealne Foto:11.06.2000 U.Timm
Pakri juga foto:11.06.2000 U.Timm
Suur-Pakri, Longrund rannik Foto:2000.sept. U.Timm
Pakri foto:07.02.1989 U.Timm
Testepere Pakri pank Foto: 23.06.2000 U.Timm
loopealne Suur-Pakri põhja osas
kivistised Pakri panga esisel
Pääsusaba Suur-Pakril
pank Pakri poolsaare tipus
N-liidu sõjaväe ikebaana Suur-Pakril, taustal Väike-Pakri pank
Pakri pank
Väike-Pakri idarand
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määrus nr 75 "Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määruse nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määrus nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri" (terviktekst)
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2019. a määrusele nr 75 "Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 06. mai 1999. a määrus nr 145 Maamaksu korrigeerimine Põhja-Kõrvemaa ja Pakri maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. mai 1998. a määrus nr 97 Leigri looduskaitseala ja Pakri maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
Seotud dokument Leigri looduskaitseala (kehtetu) ja Pakri maastikukaitseala moodustamine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pakri hoiuala ja Pakri maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2007-2016