Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Puhatu looduskaitseala (KLO1000042)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatusendine kaitsealune
Kaitsekorra alus2018.06.21 Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määrus nr 48 "Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000042
NimiPuhatu looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)12679
Siseveekogude pindala (ha)145,1
Kaitse eesmärgi kirjeldusPuhatu looduskaitseala eesmärk on kaitsta:
1) Puhatu soostiku ja sellega piirnevate alade koosluste, maastiku ja elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ning laialehised lammimetsad (91F0);
3) kaitsealuseid liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ning nende liikide elupaiku. Need on järvekaur (Gavia arctica), kalakotkas (Pandion haliaetus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), laanepüü (Bonasa bonasia), laululuik (Cygnus cygnus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola), must-toonekurg (Ciconia nigra), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), soo-loorkull (Circus pygargus), sookurg (Grus grus), sooräts (Asio flammeus), teder (Tetrao tetrix), tutkas (Philomachus pugnax), väikepistrik (Falco columbarius) ja välja-loorkull (Circus cyaneus);
4) kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende liikide elupaiku. Need on ida-võsalill (Moehringia lateriflora), laialehine nestik (Cinna latifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja vingerjas (Misgurnus fossilis);
5) kaitsealuseid linnuliike hallõgijat (Lanius excubitor), heletildrit (Tringa nebularia), kanakulli (Accipiter gentilis), mudaneppi (Lymnocryptes minimus), mustsaba-viglet (Limosa limosa), rabapüüd (Lagopus lagopus), suurkoovitajat (Numenius arquata) ja väikekoovitajat (Numenius phaeopus) ning nende liikide elupaiku;
6) rändlinnuliike kiivitajat (Vanellus vanellus), sinikael-parti (Anas platyrhynchos), sõtkast (Bucephala clangula), tuttvarti (Aythya fuligula) ja viuparti (Anas penelope) ning nende liikide elupaiku.
IseloomustusPuhatu looduskaitseala asub Ida-Virumaal Illuka vallas. 1967. a-l võeti kaitse alla Boroni jõe ürgorg, 1990. a-l loodi praeguse Puhtu LKA lõunaossa Permisküla taimestiku mikrokaitseala. Oma praegustes piirides on 1999. a-st. Loodud Puhatu soostiku ja sealsete kaitsealuste liikide kaitseks. Puhatu soostik on üks viimaseid säilinud suuri siirdesooalasid Eestis. Koosneb Puhatu soost ning selle ümber koondunud mitmekümnest väiksemast soost. Ala suurimaks rikkuseks on sealne linnustik, I kategooria liikidest elavad seal näiteks merikotkas, kalakotkas, kaljukotkas ning rabakana (kas on sama mis rabapüü?) ja II kategooriast metsis, lisaks mitmed suurkiskjad. Samuti leidub Puhatu LKA-l mitmete kaitstavate taimede kasvukohti (ida-võsalill). Ala on oluline ka paljude liikide rändeteena. Kaitseala pindala on 12386,4 ha.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht Maa-ameti X-GIS kaardirakenduses:Ava objekti asukoht Maa-ameti X-GIS rakenduses
http://xgis.maaamet.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Agusalu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuningaküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Puhatu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPuhatu linnuala EE0070106
Puhatu soo EE035
Puhatu loodusala EE0070106
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVäike-Agusalu järv VEE2044510
Agusalu järv VEE2044500
Pahasenja järv VEE2035600
Martiska järv (Puhatu Martiska järv) VEE2036200
Viinamardi järv VEE2035900
Puhatu järv VEE2036000
Korponi järv VEE2036100
Puhatu oja VEE1063000
Luguki peakraav (Liguski oja) VEE1063400
Laukasoo kraav VEE1063200
Permisküla oja VEE1062600
Putki peakraav (Mustaladvaoja) VEE1064400
Paeoja VEE1063100
Männiku oja VEE1064500
Poruni jõgi VEE1063300
Gluboki oja VEE1063500
Gorodenka oja VEE1062800
Laasina kraav VEE1062801
Kasesoo harukraav VEE1062802
Männiku kraav VEE1064202
Mustaladvaoja VEE1064201
Agusalu oja VEE1062700
Alal asuvad ürglooduse objektidPoruni metsasihi paljand
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksGavia arctica (järvekaur)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Cygnus cygnus (laululuik)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Tetrao urogallus (metsis)
Tringa glareola (mudatilder)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Grus grus (sookurg)
Asio flammeus (sooräts)
Tetrao tetrix (teder)
Calidris pugnax (tutkas)
Falco columbarius (väikepistrik)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Moehringia lateriflora (ida-võsalill)
Cinna latifolia (laialehine nestik)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Dicranum viride (roheline kaksikhammas)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Lanius excubitor (hallõgija)
Tringa nebularia (heletilder)
Accipiter gentilis (kanakull)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Bucephala clangula (sõtkas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Anas penelope (viupart)
Eelnevad kaitstavad aladBoroni jõe ürgorg (KLO1000339)
Puhatu looduskaitseala (PLO1000878)
Permisküla kalakotka püsielupaik (KLO3001199)
Järgnevad kaitstavad aladAlutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidPuhatu LKA, Üla-Poruni skv. (KLO1100113)
Puhatu LKA, Poruni skv. (KLO1100072)
Puhatu LKA, Gluboki pv. (KLO1100082)
Puhatu LKA, Kuningaküla pv. (KLO1100086)
Puhatu LKA, Liguski skv. (KLO1100109)
Puhatu LKA, Laukasoo skv. (KLO1100120)
Puhatu LKA, Permisküla skv. (KLO1100112)
Puhatu LKA, Mustalatva skv. (KLO1100144)
Puhatu LKA, Narva jõe skv. (KLO1100110)
Puhatu LKA, Gorodenka oja skv. (KLO1101749)
Puhatu LKA, Puhatu oja skv. (KLO1101753)
Puhatu LKA, Gorodenka skv. (KLO1100119)
Puhatu LKA, Sõja tee skv. (KLO1101756)
Puhatu LKA, Puhatu järve skv. (KLO1101752)
Puhatu LKA, Agusalu skv. (KLO1100578)
Puhatu LKA, Puhatu soo skv. (KLO1100122)
Puhatu LKA, Konsutagune pv. (KLO1100085)
Puhatu LKA, Puhatu oja pv. (KLO1100145)
Puhatu LKA, Punamäe pv. (KLO1100088)
Puhatu LKA, Lutsina skv. (KLO1100121)
Puhatu LKA, Kuningaküla skv. (KLO1101750)
Puhatu LKA, Nestiku skv. (KLO1101751)
Puhatu LKA, Puhatu skv. (KLO1101754)
Puhatu LKA, Putki tee skv. (KLO1101755)
Puhatu LKA, Kuusiku tee pv. (KLO1101758)
Puhatu LKA, Uusnova skv. (KLO1101757)
Pildid: peida ,kuva
Boroni ürgmets Alutaguse Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1986
Boroni jõgi 2000 Autor: Ivo Mõik
Boroni jõgi 2000 Autor: Ivo Mõik
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määrusele nr 48 "Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määrus nr 48 "Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a korraldus nr 65-k Maamaksu korrigeerimine Puhatu looduskaitsealal
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 21. jaanuari 1999. a määrus nr 24 Puhatu looduskaitseala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentIda-Viru Maakonnavalitsuse määrus nr 170 Taimestiku mikrokaitsealade moodustamine
Seotud dokumentKohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.7 Looduskaitse objektidest rajoonis.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
KaitsekorralduskavaPuhatu looduskaitseala kaitsekorralduskava 2006-2015