Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Ropka-Ihaste looduskaitseala (KLO1000633)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000633
NimiRopka-Ihaste looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)670,9
Siseveekogude pindala (ha)119,7
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Ropka-Ihaste luhta kui olulist lindude rändepeatus- ja pesitsuspaika;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), lamminiidud (6450) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) nende liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas ja milleks on tiigilendlane (Myotis dasycneme), tõugjas (Aspius aspius), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), emaputk (Angelica palustris), suur-kuldtiib (Lycaena dispar) ja suur rabakiil (Leucorrhinia pectoralis);
4) nende liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas ja milleks on tutkas (Philomachus pugnax), hüüp (Botaurus stellaris), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikehuik (Porzana parva), rohunepp (Gallinago media), väikekajakas (Larus minutus), mustviires (Chlidonias niger), soopart ehk pahlsaba-part (Anas acuta), rukkirääk (Crex crex), täpikhuik (Porzana porzana) ja mudatilder (Tringa glareola);
5) rändlinnuliikide luitsnokk-pardi (Anas clypeata), viupardi (Anas penelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), suur-laukhane (Anser albifrons), rabahane (Anser fabalis), tuttvardi (Aythya fuligula), laugu (Fulica atra), naerukajaka (Larus ridibundus), kiivitaja (Vanellus vanellus), rooruigi (Rallus aquaticus) ja hallpõsk-püti (Podiceps grisegena) elupaiku;
6) pehme koeratubaka (Crepis mollis), aasnelgi (Dianthus superbus), valge vesiroosi (Nymphaea alba), ahtalehise ängelheina (Thalictrum lucidum), siberi võhumõõga (Iris sibirica), värvi-paskheina (Serratula tinctoria) ja künnapuu (Ulmus laevis) kasvukohti;
7) tiigikonna (Rana lessonae), rabakonna (Rana arvalis) ja rohukonna (Rana temporaria) elupaiku.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiTartu maakond, Kambja vald, Reola küla
Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla
Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla
Tartu maakond, Kastre vald, Aardlapalu küla
Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla
Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelRopka-Ihaste linnuala EE0080313
Ropka-Ihaste EE039
Ropka-Ihaste loodusala EE0080313
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNimi teadmata VEE2084470
Aardla läte VEE4206100
Aardla järv VEE2084600
Savijõgi VEE1023606
Porijõgi / Reola jõgi VEE1044400
Aardla jõgi VEE1023623
Nimi teadmata VEE2084680
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMyotis dasycneme (tiigilendlane)
Aspius aspius (tõugjas)
Cobitis taenia (hink)
Cottus gobio (võldas)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Angelica palustris (emaputk)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Calidris pugnax (tutkas)
Botaurus stellaris (hüüp)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Zapornia parva (väikehuik)
Gallinago media (rohunepp)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Chlidonias niger (mustviires)
Anas acuta (soopart)
Crex crex (rukkirääk)
Porzana porzana (täpikhuik)
Tringa glareola (mudatilder)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula querquedula (rägapart)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser fabalis (rabahani)
Aythya fuligula (tuttvart)
Fulica atra (lauk)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Rallus aquaticus (rooruik)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Crepis mollis (pehme koeratubakas)
Dianthus superbus (aasnelk)
Nymphaea alba (valge vesiroos)
Thalictrum lucidum (ahtalehine ängelhein)
Iris sibirica (siberi võhumõõk)
Serratula tinctoria (värvi-paskhein)
Ulmus laevis (künnapuu)
Pelophylax lessonae (tiigikonn)
Rana arvalis (rabakonn)
Rana temporaria (rohukonn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidRopka-Ihaste LKA, Aardla järve skv. (KLO1101493)
Ropka-Ihaste LKA, Ropka skv. (KLO1101495)
Ropka-Ihaste LKA, Ihaste skv. (KLO1101496)
Ropka-Ihaste LKA, Poldri pv. (KLO1101492)
Ropka-Ihaste LKA, Anne pv. (KLO1101494)
Ropka-Ihaste LKA, Aardlapalu pv. (KLO1101497)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määruse nr 162 "Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 2014. a määrus nr 162 "Ropka-Ihaste looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentKeskkonnaministri 25. augusti 2004. a käskkiri nr 776 "Natura 2000 aladel olevate kaitsealade moodustamise korraldamine"
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Ropka-Ihaste looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava