Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)Väljad: peida ,kuva
NimiKärevere looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000600
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)1741,2
Siseveekogude pindala (ha)57,2
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKärevere looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliikide- musträhni (Dryocopus martius), hallpea-rähni (Picus canus), rukkiräägu (Crex crex), herilaseviu (Pernis apivorus), värbkaku (Glaucidium passerinum), händkaku (Strix uralensis), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), täpikhuigu (Porzana porzana), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ja teiste nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi I või II kategooria kaitsealused liigid, lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade ning rabahane (Anser fabalis) kaitse;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), rohunditerikaste kuusikute (9050), vanade loodusmetsade (9010*) ning soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - hingu (Cobitis taenia), vingerja (Misgurnus fossilis), võldase (Cottus gobio), tõugja (Aspius aspius), laiujuri (Dytiscus latissimus), karukolla (Lycopodium clavatum), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, direktiivis nimetamata II kategooria kaitsealuste liikide ning kattekolla (Lycopodium annotinum) elupaikade kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiTartu maakond, Tartu linn, Ilmatsalu küla
Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla
Tartu maakond, Tartu linn, Tüki küla
Tartu maakond, Tartu linn, Vorbuse küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kämara küla
Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla
Tartu maakond, Tartu vald, Lammiku küla
Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla
Tartu maakond, Tartu vald, Metsanuka küla
Tartu maakond, Tartu vald, Õvi küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelAlam-Pedja looduskaitseala 3EE002
Alam-Pedja EE036
Kärevere EE055
Kärevere EE0080371
Kärevere linnuala EE0080371
Alam-Pedja loodusala EE0080374
Alam-Pedja linnuala EE0080374
Kärevere loodusala EE0080371
Raja-Kärevere EE0080321
Kärevere EE0080308
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudPiiroja VEE1044000
Koolioja VEE1040600
Amme jõgi VEE1040900
Kossardi oja VEE1040700
Laeva jõgi VEE1039600
Ilmatsalu jõgi VEE1039000
Antsu kraav VEE1040701
Ojari kraav VEE1040601
Emajõgi VEE1023600
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCrex crex (rukkirääk)
Accipiter gentilis (kanakull)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Anser fabalis (rabahani)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Cygnus cygnus (laululuik)
Plecotus auritus (pruun-suurkõrv)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Cobitis taenia (hink)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Porzana porzana (täpikhuik)
Picus canus (hallpea-rähn)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Cottus gobio (võldas)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lycopodium annotinum (kattekold)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Pipistrellus nathusii (pargi-nahkhiir)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Aspius aspius (tõugjas)
Dryocopus martius (musträhn)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Vespertilio murinus (hõbe-nahkhiir)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Calidris pugnax (tutkas)
Strix uralensis (händkakk)
Lycopodium clavatum (karukold)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Gallinago media (rohunepp)
Nyctalus noctula (suurvidevlane)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKärevere LKA, Õvi skv. (KLO1101377)
Kärevere LKA, Luhaääre skv. (KLO1101372)
Kärevere LKA, Kardla skv. (KLO1101365)
Kärevere LKA, Tamme skv. (KLO1101375)
Kärevere LKA, Ilmatsalu skv. (KLO1101362)
Kärevere LKA, Kassi skv. (KLO1101367)
Kärevere LKA, Luha skv. (KLO1101370)
Kärevere LKA, Murru pv. (KLO1101382)
Kärevere LKA, Tähtvere pv. (KLO1101380)
Kärevere LKA, Murru skv. (KLO1101374)
Kärevere LKA, Emajõe pv. (KLO1101379)
Kärevere LKA, Joosti skv. (KLO1101364)
Kärevere LKA, Kärevere pv. (KLO1101381)
Kärevere LKA, Kärkna skv. (KLO1101369)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 151 Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määruse nr 151 "Kärevere looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kärevere looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kärevere looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kärevere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Kärevere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022