Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Keeri-Karijärve looduskaitseala (KLO1000285)Väljad: peida ,kuva
NimiKeeri-Karijärve looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000285
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)1666,6
Siseveekogude pindala (ha)253,2
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldusKeeri-Karijärve looduskaitseala võetakse kaitse alla:
1) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), fennoskandia madalike liigirikaste arurohumaade (6270*), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), fennoskandia puisniitude (6530*), nõrgalt happeliste liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080) ning sanglepa ja hariliku saarega lammimetsade (91E0*) kaitseks;
2) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide - hingi (Cobitis taenia) ja vingerja (Misgurnus fossilis), kes on ühtlasi ka III kategooria kaitsealused liigid, elupaikade kaitseks;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide, mis on ühtlasi ka II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks;
4) nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide - musträhni (Dryocopus martius), hallpea-rähni (Picus canus), rukkiräägu (Crex crex), herilaseviu (Pernis apivorus), händkaku (Strix uralensis), soo-loorkulli (Circus pygargus), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), laanepüü (Bonasa bonasia), mustviirese (Chlidonias niger), sookure (Grus grus), täpikhuigu (Porzana porzana), jõgitiiru (Sterna hirundo) ja nõmmelõokese (Lullula arborea), kes kõik on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid, ning teiste nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, kes on ühtlasi I ja II kategooria kaitsealused liigid, kaitseks;
5) I kategooria kaitsealuse taimeliigi ning III kategooria kaitsealuste liikide - suure käopõlle (Listera ovata), kahkjaspunase sõrmkäpa (Dactylorhiza incarnata), balti sõrmkäpa (Dactylorhiza baltica), vööthuul-sõrmkäpa (Dactylorhiza fuchsii), roheka käokeele (Platanthera chlorantha), hariliku ungrukolla (Huperzia selago), karukolla (Lycopodium clavatum), roomava öövilke (Goodyera repens), kahelehise käokeele (Platanthera bifolia) ja vesirooside (Nymphaea sp.) kaitseks.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiTartu maakond, Elva vald, Härjanurme küla
Tartu maakond, Elva vald, Karijärve küla
Tartu maakond, Elva vald, Külaaseme küla
Tartu maakond, Elva vald, Ridaküla
Tartu maakond, Elva vald, Võsivere küla
Tartu maakond, Nõo vald, Keeri küla
Tartu maakond, Nõo vald, Meeri küla
Tartu maakond, Nõo vald, Vissi küla
Tartu maakond, Tartu linn, Rõhu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKeeri-Karijärve loodusala EE0080316
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudAsema järv VEE2092100
Karijärv VEE2084300
Meeri oja VEE1036503
Keeri oja VEE1038600
Variku kraav VEE1036515
Keeri järv VEE2084100
Keresoja VEE1036516
Ulila kraav VEE1036510
Elva jõgi VEE1036500
Kari oja VEE1038500
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksPicoides tridactylus (laanerähn)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Listera ovata (suur käopõll)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Goodyera repens (roomav öövilge)
Dactylorhiza fuchsii (vööthuul-sõrmkäpp)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Cobitis taenia (hink)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Porzana porzana (täpikhuik)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Picus canus (hallpea-rähn)
Platanthera chlorantha (rohekas käokeel)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Platanthera bifolia (kahelehine käokeel)
Nymphaea candida (väike vesiroos)
Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp)
Aspius aspius (tõugjas)
Dryocopus martius (musträhn)
Huperzia selago (harilik ungrukold)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Fraxinus excelsior (harilik saar)
Grus grus (sookurg)
Chlidonias niger (mustviires)
Strix uralensis (händkakk)
Alnus glutinosa (sanglepp)
Nymphaea alba (valge vesiroos)
Lycopodium clavatum (karukold)
Pulmonaria angustifolia (sinine kopsurohi)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Gallinago media (rohunepp)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKeeri-Karijärve LKA, Meeri skv. (KLO1101098)
Keeri-Karijärve LKA, Võsivere skv. (KLO1101002)
Keeri-Karijärve LKA, Kõia skv. (KLO1101097)
Keeri-Karijärve LKA, Keeri-Karijärve pv. (KLO1101003)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2006. a korraldus nr 654 Maamaksu korrigeerimine Keeri-Karijärve looduskaitsealal
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrus nr 58 Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 58 "Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Kaitsekorralduskava Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Keeri-Karijärve looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava