Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Küdema lahe hoiuala (KLO2000318)Väljad: peida ,kuva
NimiKüdema lahe hoiuala
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000318
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)342,4
Siseveekogude pindala (ha)8,7
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusKüdema lahe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), jõgede ja ojade (3260), kadastike (5130), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ja II lisas nimetatud liikide – saaremaa robirohu (Rhinanthus oesiliensis), soohiilaka (Liparis loeselii) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: järvekaur (Gavia arctica), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rääkspart (Anas strepera), ristpart (Tadorna tadorna), kirjuhahk (Polysticta stelleri), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), sõtkas (Bucephala clangula), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), sookurg (Grus grus), hahk (Somateria mollissima), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), tundrarüdi (Calidris alpina alpina), liivatüll (Charadrius hiaticula), punajalg-tilder (Tringa totanus), heletilder (Tringa nebularia), tumetilder (Tringa erythropus), kiivitaja (Vanellus vanellus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), mustvaeras (Melanitta nigra), rooruik (Rallus aquaticus), täpikhuik (Porzana porzana) ja suitsupääsuke (Hirundo rustica).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Kugalepa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mustjala küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ninase küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Paatsa küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Panga küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tagaranna küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Vanakubja küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Võhma küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKoorunõmme loodusala EE0040428
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Küdema lahe linnuala EE0040432
Koorunõmme linnuala EE0040428
Küdema laht EE011
Küdema lahe loodusala EE0040432
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVartsi jõgi VEE1700016
Lammaslahe allikas VEE4717600
Võrkejõgi VEE1170000
Ranna oja VEE1700035
Mustjõgi VEE1169800
Küdema laht VEE3234000
Varese rand VEE3233000
Nimi teadmata VEE4717700
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Nimi teadmata VEE4718800
Möldri jõgi VEE1169900
Tirtsi jõgi VEE1169400
Küdema lahe avaosa VEE3234010
Lammaslaht VEE2062020
Kugalepa laht VEE3235000
Küdema lahe siseosa VEE3234020
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
Saaremaa
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Laidu
Torniraun
Kärturaun
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAcrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Rhinanthus rumelicus subsp. osiliensis (saaremaa robirohi)
Mergus merganser (jääkoskel)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Tadorna tadorna (ristpart)
Mareca strepera (rääkspart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Larus canus (kalakajakas)
Tringa nebularia (heletilder)
Cygnus cygnus (laululuik)
Bucephala clangula (sõtkas)
Porzana porzana (täpikhuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Gavia arctica (järvekaur)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Somateria mollissima (hahk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya marila (merivart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Tringa erythropus (tumetilder)
Anas acuta (soopart)
Polysticta stelleri (kirjuhahk)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Calidris alpina (soorüdi)
Mergus serrator (rohukoskel)
Rallus aquaticus (rooruik)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Grus grus (sookurg)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Hirundo rustica (suitsupääsuke)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 30 "Panga maastikukaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 30 "Panga maastikukaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2017. a määrus nr 183 "Laidu saare looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020
Kaitsekorralduskava Küdema lahe hoiuala ja Laidu saare looduskaitseala kaitsekorralduskava 2011-2020