Rahvusvahelise tähtsusega ala andmete kuvamine

Rahvusvaheline ala: Endla linnuala EE0080172Väljad: peida ,kuva
Kinnitamise kp30.04.2004
KoodEE0080172
NimiEndla linnuala
Maismaa pindala (ha)9679,5
Siseveekogude pindala (ha)481,5
TüüpNatura (linnuala)
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Rahvusvahelise tähtsusega ala kohanimiJõgeva maakond, Jõgeva vald, Endla küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kärde küla
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tooma küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tapiku küla
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõivere küla
Järva maakond, Järva vald, Jõeküla
Järva maakond, Järva vald, Koidu-Ellavere küla
Järva maakond, Järva vald, Merja küla
Järva maakond, Järva vald, Norra küla
Järva maakond, Järva vald, Preedi küla
Järva maakond, Järva vald, Rõhu küla
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Koluvere küla
Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Piibe küla
Seosed: peida ,kuva
Rahvusvahelise tähtsusega alal asuvad kaitsealad ja üksikobjektidEndla looduskaitseala (KLO1000174)
Norra mõisa park (KLO1200506)
Kärde merikotka püsielupaik (KLO3002303)
Norra oja (KLO3002540)
Oostriku jõgi (KLO3002546)
Preedi jõgi (KLO3002562)
Põltsamaa jõgi (KLO3002565)
Võllinge (Võlingi) oja (KLO3002607)
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAcrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Alcedo atthis (jäälind)
Anas acuta (soopart)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anas crecca (piilpart)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula querquedula (rägapart)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser fabalis (rabahani)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aythya marila (merivart)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Botaurus stellaris (hüüp)
Bubo bubo (kassikakk)
Bucephala clangula (sõtkas)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Chlidonias niger (mustviires)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Circaetus gallicus (madukotkas)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Clangula hyemalis (aul)
Crex crex (rukkirääk)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Falco columbarius (väikepistrik)
Falco tinnunculus (tuuletallaja)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Fulica atra (lauk)
Gavia arctica (järvekaur)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Grus grus (sookurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Jynx torquilla (väänkael)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Larus canus (kalakajakas)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Mergus albellus (väikekoskel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Phalaropus lobatus (veetallaja)
Calidris pugnax (tutkas)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Zapornia parva (väikehuik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Rallus aquaticus (rooruik)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tetrao urogallus (metsis)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2009. a korraldus nr 148 Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korraldus nr 615-k Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri (terviktekst)