Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Silma looduskaitseala (KLO1000197)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmärgala (soo, raba, üleujutatav ala)
Maastiku tüüprannamaastik
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000197
NimiSilma looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)4230,5
Siseveekogude pindala (ha)346
Kaitse eesmärgi kirjeldusSilma looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja sulgimispaiku, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110)3 , liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ja laiud (1620), rannaniidud (1630*), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud (6530*), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), puiskarjamaad (9070) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*);
3) liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need liigid on emaputk (Angelica palustris), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kõre (Bufo calamita) ja hink (Cobitis taenia);
4) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need liigid on väike-laukhani (Anser erythropus), hüüp (Botaurus stellaris), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustviires (Chlidonias niger), roo-loorkull (Circus aeruginosus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), tutkas (Philomachus pugnax), sarvikpütt (Podiceps auritus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix) ja läbirändavad linnud;
5) liiki, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab IV lisas. See liik on põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii);
6) muid ohustatud ja haruldasi kaitsealuseid liike. Need liigid on mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekajakas (Larus minutus), hänilane (Motacilla flava), suurkoovitaja (Numenius arquata), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), rooruik (Rallus aquaticus), punajalg-tilder (Tringa totanus), klibutarn (Carex glareosa), põhjatarn (Carex mackenziei), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik muguljuur (Herminium monorchis), hall käpp (Orchis militaris), karvane lipphernes (Oxytropis pilosa) ja rand-soodahein (Suaeda maritima).
IseloomustusSilma looduskaitseala asub Läänemaal Noarootsi, Ridala ja Lääne-Nigula vallas. Juba 1939. a-l loodi Haapsalu lahel tervisemuda ala, 1964. a-l võeti kaitse alla Kudani järv. Silma looduskaitseala loodi 1998. a-l jäänukjärvede, roostike ja rannaniitude ning seal peatuvate või pesitsevate lindude kaitseks. Kaitseala hõlmab Haapsalu lahe põhjaosa ning kunagi Noarootsit mandrist eraldanud Silmeni väina ala. Viimast markeerivad praegu kinnikasvavad lahesopid ja jäänukjärved. Kaitsealal on vaadeldud üle 200 linnuliigi (sh merikotkas, kalakotkas, must-toonekurg, sookurg, laululuik, väike-luik). Sügisrändel on korraga registreeritud kuni 100000 veelindu. Lisaks linnurikkusele jääb kaitsealale ravimuda ja kalakoelmud. Kaitstavatest taimedest on Silmal registreeritud mh käpalisi, lääne-mõõkrohtu ja rand-soodaheina. Kaitseala pindala on 4820,2 ha, sellest maismaal 3149 ha.

Turism: 3 linnuvaatlustorni ja 1 vaateplatvorm
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn
Lääne maakond, Haapsalu linn, Herjava küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa alevik
Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hara küla / Harga
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hosby küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Ingküla küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kudani küla / Gutanäs
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kärbla küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Linnamäe küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Pürksi küla / Birkas
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saare küla / Lyckholm
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Salajõe küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Saunja küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Sutlepa küla / Sutlep
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tahu küla / Skåtanäs
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vedra küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Österby küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinamere linnuala EE0040001
Väinameri EE067
Väinamere loodusala EE0040002
Väinameri 207
Nõva-Osmussaare linnuala EE0040201
Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201
Haapsalu-Noarootsi 3EE017
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVööla meri / Bysholmsvike VEE2038300
Kudani järv / Nåtan VEE2038400
Lehmameri VEE2039730
Sutlepa meri / Sutlepsjön VEE2039710
Linaleoauk VEE2051440
Võimeri VEE2039720
Nimi teadmata VEE4512000
Kärbla peakraav VEE1104600
Salajõgi VEE1104400
Taebla jõgi VEE1104700
Võnnu oja VEE1105000
Sutlepa kraav VEE1500006
Silmaallikas VEE4600801
Saaremõisa laht VEE2038350
Haapsalu lahe siseosa VEE3317020
Tahu laht VEE3317040
Saunja laht VEE3317050
Tagalaht VEE3317030
Kulani peakraav VEE1500005
Uuemõisa oja VEE1500007
Österbi peakraav VEE1104300
Uuemõisa oja VEE1105200
Tondi kraav VEE1104601
Silma kraav VEE1500002
Riimi meri VEE2038370
Nimi teadmata VEE2038360
Nimi teadmata VEE1500004
Eertsami silm VEE1500008
Nimi teadmata VEE1500017
Nimi teadmata VEE1500018
Asub saarel (saartel)Killasterahu
Kadrinarahu
Paskarahu
Mihkrahu
nimetu
nimetu
nimetu
Rohelserahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Põdrarahu
Kõrgrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ninarahu
nimetu
nimetu
Koplirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Valgerahu
nimetu
nimetu
Kivirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kõrgrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Mustassaar
Väike Roograhu
Roograhu
Ipurahu
Sitarahu
nimetu
nimetu
nimetu
Kübarrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAngelica palustris (emaputk)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Bufo calamita (kõre)
Cobitis taenia (hink)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Botaurus stellaris (hüüp)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Chlidonias niger (mustviires)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Grus grus (sookurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Calidris pugnax (tutkas)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Zapornia parva (väikehuik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lyrurus tetrix (teder)
Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Rallus aquaticus (rooruik)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Carex glareosa (klibutarn)
Carex mackenziei (põhjatarn)
Cladium mariscus (lääne-mõõkrohi)
Dactylorhiza incarnata (kahkjaspunane sõrmkäpp)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Herminium monorchis (harilik muguljuur)
Orchis militaris (hall käpp)
Oxytropis pilosa (karvane lipphernes)
Suaeda maritima (rand-soodahein)
Motacilla flava (hänilane)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSilma LKA, Kudani pv. (KLO1100204)
Silma LKA, Sutlepa pv. (KLO1100199)
Silma LKA, Tahu pv. (KLO1100198)
Silma LKA, Kulani pv. (KLO1100203)
Silma LKA, Saare pv. (KLO1100202)
Silma LKA, Salajõe pv. (KLO1100201)
Silma LKA, Tagalahe-Sutlepa skv. (KLO1100340)
Silma LKA, Haapsalu lahe pv. (KLO1101603)
Silma LKA, Hundinuia skv. (KLO1101597)
Silma LKA, Pürksi skv. (KLO1101598)
Silma LKA, Vanametsa skv. (KLO1101599)
Silma LKA, Tahu skv. (KLO1101601)
Silma LKA, Võõla-Kudani skv. (KLO1100197)
Silma LKA, Vööla-Kudani skv. (KLO1101602)
Silma LKA, Räägu pv. (KLO1101604)
Silma LKA, Saunja pv. (KLO1100200)
Silma LKA, Kapa skv. (KLO1101600)
Kalevipoja (Truumani) kivid (KLO4000911)
Pildid: peida ,kuva
Kasetriibik Saarel Foto: 5.09.2002 Uudo Timm
Saunja rannajärv Foto: 11.05.2001 Uudo Timm
Saunja laht Foto: 4.09.2002 Uudo Timm
Roost onn Saarel Foto: 4.09.2002 Uudo Timm
Saare laht Foto: 2001 Uudo Timm
Hõbehaigur Saunja lahel Foto: 4.09.2002 Uudo Timm
Saunja laht Foto: 11.05.2001 Uudo Timm
soine niit Sutlepa mere idakaldal
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 11. veebruari 2016. a määruse nr 19 "Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2016. a määrus nr 19 "Silma looduskaitseala kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määrus nr 89 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kaitstavate loodusobjektide määramisega Ramsari aladeks
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määrus nr 185 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealal ning Osmussaare maastikukaitsealal» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 38 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2003. a määrus nr 56 Lennupiirangud
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrus nr 395 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 5. detsembri 2001. a määrus nr 51 Valitsusasutuse hallatava riigiasutuse nime muutmine ja Silma Looduskaitseala Administratsiooni põhimääruse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokument VV 19. mai 1999. a määrus nr 161 Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 25. septembri 1998. a määrus nr 215 Silma looduskaitseala ning Lihula ja Tilga maastikukaitsealade kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirjade ja välispiiride kirjelduste kinnitamine
Seotud dokumentHaapsalu raj. TSN TK otsus nr 45 10.06.1959 Looduskaitse organiseerimisest Haapsalu rajoonis
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Silma looduskaitseala ja Karjatsimere hoiuala kaitsekorralduskava 2017-2026
KaitsekorralduskavaSilma LKA KKK 2004-2008