Liikide andmete kuvamine

Liik: Tetrao urogallus (metsis)Väljad: peida ,kuva
Direktiivi lisadLinnudirektiivi III lisa B osa, Linnudirektiivi II lisa B osa, Linnudirektiivi I lisa
Nimi eesti kmetsis
Nimi inglise kWestern Capercaillie
KaitsekategooriaII kategooria
Nimi ladina kTetrao urogallus
RühmLinnud
KirjeldusMetsis (Tetrao urogallus) on levinud ühtlaselt Euraasia boreaalsetes metsades Skandinaaviast kuni Ida-Siberini. Leviku edelaosas Lääne- ja Kesk-Euroopas on levik fragmenteerunud peamiselt mägedes asuvate põliste metsade kohatise leviku, aga ka elupaikade kadumise tõttu. Arvukuse oluline vähenemine Lääne- ja Kesk-Euroopas on viinud metsise lokaalse väljasuremiseni ning enamik säilinud populatsioonidest on väikesed (<200 isendi) ja tõenäoliselt sattunud isolatsiooni. Metsis on paikne liik, kes veedab olulise osa elust valdavalt 3 km raadiuses ümber mängupaiga. Noorlindude hajumine toimub enamasti kuni 10 km kaugusele sünnipaigast. Metsis eelistab mängupaigaks ainult mändidest koosnevaid puistuid, kus puude vanus on kõige sagedamini vähemalt 80 aastat. Mänguala suuruseks on Eestis hinnatud 12-67 ha. Pesa võib paikneda kõikides metsatüüpides ning pesakond võib liikuda hiljem sadu meetreid eemal asuvasse sobivasse toitumispaika. Pesakonnaga emaslinnud eelistavad toituda vanades niisketes metsades, kus puhmarindes domineerib mustikas. Talvel eelistavad metsised vanu, >100 a vanuseid männikuid. Eesti punase nimestiku järgi (2008) on kohalik asurkond hinnatud ohualtisse seisundisse ning liik on arvatud Looduskaitse seaduse alusel II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis on metsisekukkede arvukus 1980-ndate aastate alguse 2000-3000 isendilt langenud umbes 1100-1200 isendini. Euroopas on pesitseva asurkonna suuruseks hinnatud (2012) 0,76-1 million paari (25-49% globaalsest arvukusest) ning üldist trendi hinnatakse langevaks. Euroopa Liidu liikmesriikides on populatsiooni suuruseks hinnatud 300-430 tuhat paari ning arvukust mõõdukalt langevaks (10-50%). Boreaalsetes metsas on leitud metsisemängude piirkonnas kõrgem liigirikkus metsalindude ja imetajate seas ning seetõttu toimib metsis teiste liikide suhtes katusliigina. Metsist peamiselt ohustavateks teguriteks on elupaikade killustumine ja kadumine, elupaiga kvaliteedi langus kuivenduse mõjul ning kisklus. Metsise elupaikades peab oluliselt piirama ning suunama metsamajanduslikku tegevust ning seetõttu peavad mängualad ja seda ümbritsev looduslik elupaik olema tsoneeritud sihtkaitsevööndisse. Eelneva põhjal on liigi kaitse-eeldusteks väikese arvukuse tõttu haruldus, ohutegurite kriitilise mõju tõttu ohustatus ning Euroopa Nõukogu direktiivist 79/409/EMÜ, loodusliku linnustiku kaitse kohta, tulenev rahvusvaheline kohustus.
TüüpKaitsealune liik
Seosed: peida ,kuva
Alad, kus on kaitse eesmärgiksAesoo metsise püsielupaik (PLO1000560)
Aidu metsise püsielupaik (PLO1000564)
Alajõe metsise püsielupaik (PLO1000561)
Andi metsise püsielupaik (PLO1000562)
Avinurme metsise püsielupaik (PLO1000563)
Jaamaküla metsise püsielupaik (PLO1000565)
Jamsi metsise püsielupaik (PLO1000567)
Juhkreõue metsise püsielupaik (PLO1000566)
Kabala metsise püsielupaik (PLO1000568)
Kallisaare metsise püsielupaik (PLO1000569)
Karisöödi metsise püsielupaik (PLO1000570)
Karja metsise püsielupaik (PLO1000571)
Karumölle metsise püsielupaik (PLO1000573)
Kaugoja metsise püsielupaik (PLO1000574)
Kauksi metsise püsielupaik (PLO1000572)
Kauru metsise püsielupaik (PLO1000581)
Kellissaare metsise püsielupaik (PLO1000582)
Keretü metsise püsielupaik (PLO1000578)
Kernu metsise püsielupaik (PLO1000579)
Kiikla metsise püsielupaik (PLO1000577)
Kiisli metsise püsielupaik (PLO1000575)
Kildemaa metsise püsielupaik (PLO1000583)
Kirikuraba metsise püsielupaik (PLO1000580)
Konuvere metsise püsielupaik (PLO1000576)
Krani metsise püsielupaik (PLO1000584)
Kullissaare metsise püsielupaik (PLO1000586)
Kuningaküla metsise püsielupaik (PLO1000585)
Kurenurme metsise püsielupaik (PLO1000587)
Kuresoo metsise püsielupaik (PLO1000588)
Kurgja metsise püsielupaik (PLO1000595)
Kuru metsise püsielupaik (PLO1000589)
Kõivsaare metsise püsielupaik (PLO1000590)
Kõrve metsise püsielupaik (PLO1000591)
Kõvera metsise püsielupaik (PLO1000592)
Kärsu metsise püsielupaik (PLO1000593)
Laiusevälja metsise püsielupaik (PLO1000594)
Laukasoo metsise püsielupaik (PLO1000596)
Lebavere-Rünga metsise püsielupaik (PLO1000600)
Leevre metsise püsielupaik (PLO1000598)
Lintsi metsise püsielupaik (PLO1000599)
Lodja metsise püsielupaik (PLO1000601)
Luissaare metsise püsielupaik (PLO1000597)
Lutsu metsise püsielupaik (PLO1000602)
Luutsniku metsise püsielupaik (PLO1000605)
Lümandu metsise püsielupaik (PLO1000604)
Marana metsise püsielupaik (PLO1000607)
Marina metsise püsielupaik (PLO1000612)
Mustjõe metsise püsielupaik (PLO1000608)
Mustjärve metsise püsielupaik (PLO1000609)
Mustla-Nõmme metsise püsielupaik (PLO1000610)
Mustu metsise püsielupaik (PLO1000606)
Mõttuse metsise püsielupaik (PLO1000613)
Mädara metsise püsielupaik (PLO1000614)
Nepste metsise püsielupaik (PLO1000616)
Nihu metsise püsielupaik (PLO1000615)
Niinsoni metsise püsielupaik (PLO1000618)
Oissaare metsise püsielupaik (PLO1000620)
Oodsipalo metsise püsielupaik (PLO1000621)
Orelluuska metsise püsielupaik (PLO1000629)
Oti metsise püsielupaik (PLO1000622)
Peedla metsise püsielupaik (PLO1000623)
Perila-Esku metsise püsielupaik (PLO1000624)
Pikkmetsa metsise püsielupaik (PLO1000625)
Pikva metsise püsielupaik (PLO1000626)
Puka metsise püsielupaik (PLO1000619)
Põlendmaa metsise püsielupaik (PLO1000627)
Pühajõe metsise püsielupaik (PLO1000628)
Rasivere metsise püsielupaik (PLO1000638)
Reastvere metsise püsielupaik (PLO1000643)
Rebasemäe metsise püsielupaik (PLO1000639)
Ristikivi metsise püsielupaik (PLO1000635)
Rohe metsise püsielupaik (PLO1000640)
Rohussaare II metsise püsielupaik (PLO1000637)
Saara metsise püsielupaik (PLO1000636)
Sakussaare metsise püsielupaik (PLO1000642)
Selja metsise püsielupaik (PLO1000632)
Sootaguse metsise püsielupaik (PLO1000631)
Sooääre metsise püsielupaik (PLO1000634)
Sortsi metsise püsielupaik (PLO1000630)
Suursoo metsise püsielupaik (PLO1000641)
Sütemetsa metsise püsielupaik (PLO1000633)
Tammissaare metsise püsielupaik (PLO1000645)
Tudulinna raba metsise püsielupaik (PLO1000644)
Tuksmani metsise püsielupaik (PLO1000649)
Ulitina metsise püsielupaik (PLO1000650)
Uljaste metsise püsielupaik (PLO1000651)
Urevere metsise püsielupaik (PLO1000652)
Vaharujärve metsise püsielupaik (PLO1000655)
Vahelaane metsise püsielupaik (PLO1000661)
Vanaveski metsise püsielupaik (PLO1000660)
Vasavere metsise püsielupaik (PLO1000664)
Vea metsise püsielupaik (PLO1000667)
Vikipalu metsise püsielupaik (PLO1000668)
Vila metsise püsielupaik (PLO1000659)
Vilbu metsise püsielupaik (PLO1000662)
Vilita metsise püsielupaik (PLO1000657)
Villike metsise püsielupaik (PLO1000663)
Virna metsise püsielupaik (PLO1000653)
Visusti metsise püsielupaik (PLO1000666)
Võhunõmme metsise püsielupaik (PLO1000658)
Võllaskatku metsise püsielupaik (PLO1000654)
Väljaküla metsise püsielupaik (PLO1000665)
Väänikvere metsise püsielupaik (PLO1000656)
Õhne metsise püsielupaik (PLO1000669)
Karja metsise püsielupaik (KLO3000618)
Rohe metsise püsielupaik (KLO3000639)
Kuusemaa-Suuremetsa metsise püsielupaik (KLO3000646)
Suursoo metsise püsielupaik (KLO3000648)
Vea metsise püsielupaik (KLO3000643)
Saarevälja metsise püsielupaik (KLO3000752)
Koiva metsise püsielupaik (KLO3000063)
Purtsi metsise püsielupaik (KLO3000071)
Virna metsise püsielupaik (KLO3000076)
Lintsi metsise püsielupaik (KLO3000106)
Lodja metsise püsielupaik (KLO3000660)
Põrgujärve metsise püsielupaik (KLO3000051)
Vahelaane metsise püsielupaik (KLO3000073)
Mustassaare metsise püsielupaik (KLO3000036)
Kõivusaare metsise püsielupaik (KLO3000042)
Jamsi metsise püsielupaik (KLO3000059)
Koemetsa metsise püsielupaik (KLO3000048)
Mustla-Nõmme metsise püsielupaik (KLO3000108)
Niinsoni metsise püsielupaik (KLO3000746)
Kuresoo metsise püsielupaik (KLO3000034)
Peedla metsise püsielupaik (KLO3000624)
Arvila metsise püsielupaik (KLO3000027)
Raeküla metsise püsielupaik (KLO3000625)
Kuru metsise püsielupaik (KLO3000035)
Kärje metsise püsielupaik (KLO3000619)
Kullissaare metsise püsielupaik (KLO3000620)
Lebavere-Rünga metsise püsielupaik (KLO3000621)
Mustjärve metsise püsielupaik (KLO3000622)
Männikvälja metsise püsielupaik (KLO3000623)
Kiisli metsise püsielupaik (KLO3000634)
Rihula metsise püsielupaik (KLO3000626)
Kirikuraba metsise püsielupaik (KLO3000635)
Saara metsise püsielupaik (KLO3000627)
Sootaguse metsise püsielupaik (KLO3000628)
Uljaste metsise püsielupaik (KLO3000629)
Vila metsise püsielupaik (KLO3000630)
Võhunõmme metsise püsielupaik (KLO3000631)
Aidu metsise püsielupaik (KLO3000632)
Kauru metsise püsielupaik (KLO3000633)
Koikküla metsise püsielupaik (KLO3000062)
Väänikvere metsise püsielupaik (KLO3000077)
Lasa metsise püsielupaik (KLO3000065)
Mustjõe metsise püsielupaik (KLO3000067)
Oti metsise püsielupaik (KLO3000637)
Nihu metsise püsielupaik (KLO3000069)
Õhne metsise püsielupaik (KLO3000078)
Juhkreõue tee metsise püsielupaik (KLO3000060)
Paanikse metsise püsielupaik (KLO3000070)
Kabala metsise püsielupaik (KLO3000061)
Vanaveski metsise püsielupaik (KLO3000074)
Reastvere metsise püsielupaik (KLO3000638)
Mölke metsise püsielupaik (KLO3000664)
Sakussaare metsise püsielupaik (KLO3000640)
Singa metsise püsielupaik (KLO3000001)
Mõttuse metsise püsielupaik (KLO3000068)
Alajõe metsise püsielupaik (KLO3000026)
Sortsi metsise püsielupaik (KLO3000641)
Tammissaare metsise püsielupaik (KLO3000642)
Visusti metsise püsielupaik (KLO3000644)
Leevre metsise püsielupaik (KLO3000226)
Vilita metsise püsielupaik (KLO3000112)
Selja metsise püsielupaik (KLO3000647)
Annamõisa metsise püsielupaik (KLO3000645)
Jaamaküla metsise püsielupaik (KLO3000650)
Kalda metsise püsielupaik (KLO3000651)
Karumölle metsise püsielupaik (KLO3000652)
Katkusoo metsise püsielupaik (KLO3000654)
Kauni metsise püsielupaik (KLO3000655)
Kivilaane metsise püsielupaik (KLO3000658)
Kellissaare metsise püsielupaik (KLO3000656)
Kildemaa metsise püsielupaik (KLO3000657)
Kärsu metsise püsielupaik (KLO3000659)
Lutsu metsise püsielupaik (KLO3000661)
Mädara metsise püsielupaik (KLO3000663)
Mustraba metsise püsielupaik (KLO3000662)
Oissaare metsise püsielupaik (KLO3000665)
Reinse metsise püsielupaik (KLO3000666)
Riisa metsise püsielupaik (KLO3000667)
Vabriku metsise püsielupaik (KLO3000668)
Viluvere metsise püsielupaik (KLO3000669)
Väljaküla metsise püsielupaik (KLO3000670)
Andi metsise püsielupaik (KLO3000617)
Kaskealuse metsise püsielupaik (KLO3000653)
Kõvera metsise püsielupaik (KLO3000043)
Kauksi metsise püsielupaik (KLO3000031)
Kiikla metsise püsielupaik (KLO3000032)
Kullikünka metsise püsielupaik (KLO3000033)
Ongassaare metsise püsielupaik (KLO3000037)
Oonurme metsise püsielupaik (KLO3000038)
Ratva metsise püsielupaik (KLO3000039)
Ristikivi metsise püsielupaik (KLO3000040)
Tudulinna raba metsise püsielupaik (KLO3000041)
Karisöödi metsise püsielupaik (KLO3000046)
Ubajärve metsise püsielupaik (KLO3000052)
Koolma metsise püsielupaik (KLO3000064)
Luutsniku metsise püsielupaik (KLO3000066)
Sadramõtsa metsise püsielupaik (KLO3000072)
Maalema metsise püsielupaik (KLO3000107)
Pikkmetsa metsise püsielupaik (KLO3000109)
Sütemetsa metsise püsielupaik (KLO3000110)
Hurda metsise püsielupaik (KLO3000045)
Avinurme metsise püsielupaik (KLO3000028)
Kaasiksoo metsise püsielupaik (KLO3000029)
Kamarna metsise püsielupaik (KLO3000030)
Nõlvasoo metsise püsielupaik (KLO3000231)
Rangu metsise püsielupaik (KLO3000232)
Selja metsise püsielupaik (KLO3000234)
Tiduvere metsise püsielupaik (KLO3000236)
Urevere metsise püsielupaik (KLO3000237)
Kohtru metsise püsielupaik (KLO3000222)
Konuvere metsise püsielupaik (KLO3000223)
Kädva metsise püsielupaik (KLO3000225)
Kiigemäe metsise püsielupaik (KLO3000221)
Ahekõnnu metsise püsielupaik (KLO3000219)
Araste metsise püsielupaik (KLO3000220)
Kuresilma metsise püsielupaik (KLO3000224)
Lõmmelu metsise püsielupaik (KLO3000227)
Mustu metsise püsielupaik (KLO3000228)
Mäliste metsise püsielupaik (KLO3000229)
Permisküla metsise püsielupaik (KLO3000475)
Orelluuska metsise püsielupaik (KLO3000477)
Ulitina metsise püsielupaik (KLO3000476)
Jõevärava metsise püsielupaik (KLO3000741)
Kõrve metsise püsielupaik (KLO3000742)
Litsemäe II metsise püsielupaik (KLO3000743)
Loibu metsise püsielupaik (KLO3000744)
Lümandu metsise püsielupaik (KLO3000745)
Perila-Esku metsise püsielupaik (KLO3000747)
Pikva metsise püsielupaik (KLO3000748)
Rihma metsise püsielupaik (KLO3000750)
Rohusaare II metsise püsielupaik (KLO3000751)
Vaharujärve metsise püsielupaik (KLO3000753)
Vikipalu metsise püsielupaik (KLO3000754)
Virla metsise püsielupaik (KLO3000755)
Võllaskatku metsise püsielupaik (KLO3000756)
Tündre metsise püsielupaik (KLO3000777)
Aesoo metsise püsielupaik (KLO3000649)
Jussi I metsise püsielupaik (KLO3000740)
Keretü metsise püsielupaik (KLO3000047)
Kernu metsise püsielupaik (KLO3000103)
Kõnnumaa-Väätsa metsise püsielupaik (KLO3000104)
Kõrvemaa metsise püsielupaik (KLO3000105)
Laisi metsise püsielupaik (KLO3000050)
Nõlva metsise püsielupaik (KLO3000230)
Oodsipalu metsise püsielupaik (KLO3000044)
Rebasemäe metsise püsielupaik (KLO3000749)
Saunametsa metsise püsielupaik (KLO3000233)
Taga-Põlliku metsise püsielupaik (KLO3000235)
Vaki metsise püsielupaik (KLO3000111)
Vana-Nurtu metsise püsielupaik (KLO3000238)
Vastja metsise püsielupaik (KLO3000239)
Villike metsise püsielupaik (KLO3000053)
Õmma metsise püsielupaik (KLO3000240)
Kallisaare metsise püsielupaik (KLO3000102)
Kurenurme metsise püsielupaik (KLO3000049)
Vilbu metsise püsielupaik (KLO3000075)
Laiusevälja metsise püsielupaik (KLO3000636)
Kullimaa metsise püsielupaik (KLO3000241)
Lavassaare hoiuala (KLO2000246)
Kaisma hoiuala (KLO2000245)
Kikepera hoiuala (KLO2000271)
Jäärja hoiuala (KLO2000244)
Käntu-Kastja hoiuala (Läänemaa) (KLO2000257)
Paunküla maastikukaitseala (KLO1000211)
Agusalu looduskaitseala (KLO1000599)
Nigula looduskaitseala (KLO1000213)
Alam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
Muraka looduskaitseala (KLO1000536)
Sookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Pohlaaru metsise püsielupaik (KLO3001185)
Laisma metsise püsielupaik (KLO3001186)
Kaisma metsise püsielupaik (KLO3001187)
Lavassaare metsise püsielupaik (KLO3001188)
Massiaru metsise püsielupaik (KLO3001189)
Pöörikaasiku metsise püsielupaik (KLO3001190)
Ellu metsise püsielupaik (KLO3001191)
Seruküla metsise püsielupaik (KLO3001192)
Vennissaare metsise püsielupaik (KLO3001193)
Laukesoo looduskaitseala (KLO1000168)
Ess-soo maastikukaitseala (KLO5000015)
Maapaju looduskaitseala (KLO1000314)
Nõmme raba looduskaitseala (KLO1000329)
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala (KLO1000598)
Pähni looduskaitseala (KLO1000414)
Parmu looduskaitseala (KLO1000413)
Rubina looduskaitseala (KLO1000192)
Timmase looduskaitseala (KLO1000108)
Mahtra looduskaitseala (KLO1000577)
Prandi looduskaitseala (KLO1000326)
Kahvena looduskaitseala (KLO1000191)
Linnuraba looduskaitseala (KLO1000247)
Metsaääre looduskaitseala (KLO1000574)
Padakõrve looduskaitseala (KLO1000252)
Soontaga looduskaitseala (KLO1000264)
Tolkuse looduskaitseala (KLO1000332)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Iidva looduskaitseala (KLO1000240)
Parika looduskaitseala (KLO1000190)
Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215)
Tündre looduskaitseala (KLO1000193)
Välgi looduskaitseala (KLO1000226)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Tõrasoo looduskaitseala (KLO1000248)
Orkjärve looduskaitseala (KLO1000249)
Siiraku looduskaitseala (KLO1000573)
Ruila looduskaitseala (KLO1000163)
Tuhu maastikukaitseala (KLO1000199)
Lihula maastikukaitseala (KLO1000200)
Mustoja maastikukaitseala (KLO1000178)
Piiumetsa maastikukaitseala (KLO1000327)
Kääpa maastikukaitseala (KLO1000287)
Aela maastikukaitseala (KLO1000421)
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)
Saarjõe maastikukaitseala (KLO1000254)
Mõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)
Nõva maastikukaitseala (KLO1000120)
Hino maastikukaitseala (KLO1000171)
Soo-otsa looduskaitseala (KLO1000568)
Patsu metsise püsielupaik (-1841508414)
Vaharujärve metsise püsielupaiga piiranguvöönd (KLO3100937)
Vaharujärve metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100938)
Kõrve metsise püsielupaiga laiendus (170113928)
Luusika looduskaitseala (KLO1000525)
Kirikuraba looduskaitseala (KLO1000618)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Kõrvemaa maastikukaitseala (PLO1001210)
Selisoo looduskaitseala (KLO1000639)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Meenikunno looduskaitseala (KLO1000641)
Pähklisaare looduskaitseala (KLO1000649)
Pähklisaare LKA, Virksimetsa skv. (KLO1101637)
Kärasi looduskaitseala (KLO1000653)
Avaste looduskaitseala (KLO1000464)
Lehtsaare looduskaitseala (KLO1000268)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Taarikõnnu looduskaitseala (KLO1000058)
Taarikõnnu LKA, Aruniidu skv. (KLO1100213)
Taarikõnnu LKA, Laianiidu skv. (KLO1100214)
Taarikõnnu LKA, Põrguraba skv. (KLO1100061)
Taarikõnnu LKA, Selja skv. (KLO1100212)
Taarikõnnu LKA, Uru skv. (KLO1101740)
Timmase LKA, Kaldsihi skv. (KLO1100915)
Timmase LKA, Metsa skv. (KLO1100653)
Tuhu looduskaitseala (KLO1000664)
Puhatu looduskaitseala (KLO1000042)
Lümatu metsise püsielupaik (-875348020)
Lümatu metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-842708352)
Lümatu metsise püsielupaiga piiranguvöönd (-827021652)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Sadramõtsa looduskaitseala (KLO1000671)
Sadramõtsa LKA, Sadramõtsa skv. (KLO1101775)
Sadramõtsa LKA, Sadra-Mõtuse skv. (KLO1101776)
Haavakannu looduskaitseala (KLO1000673)
Tagametsa looduskaitseala (KLO1000698)
Parmu LKA, Parmu skv. (KLO1101184)
Kiikla metsise püsielupaik (PLO1001310)
Kõnnumaa maastikukaitseala (KLO1000505)
Kõveri-Ilvese metsise püsielupaik (-1340667020)
Rabaküla metsise püsielupaik (-809499520)
Nepste metsise püsielupaik (-547517424)
Saki metsise püsielupaik (-1561065396)
Venemurru metsise püsielupaik (-1845558054)
Paadenurme looduskaitseala (KLO1000560)
Kääpa maastikukaitseala (-683177736)
Valgejõe metsise püsielupaik (1352585242)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Mukri looduskaitseala (KLO1000742)
Vanaõue maastikukaitseala (KLO1000743)
Vaharu koldja selaginelli püsielupaik (KLO3002640)
Tündre LKA, Paluora skv. (KLO1101123)
Tündre LKA, Kulbina skv. (KLO1102004)
Niinsoni looduskaitseala (KLO1000546)
Niinsoni LKA, Niinsoni skv. (KLO1100703)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Mõtuse metsise püsielupaik (PLO1001701)
Mõtuse metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (PLO2002570)
Kotisoo metsise püsielupaik (PLO1001702)
Kotisoo metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (PLO2002571)
Lodja metsise püsielupaik (PLO1001703)
Lodja metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (PLO2002572)
Lodja metsise püsielupaiga piiranguvöönd (PLO2002573)
Rabaküla metsise püsielupaik (-1424006043)
Rabaküla metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1168275507)
Maarjapeaksi metsise püsielupaik (1400060110)
Maarjapeaksi metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1509263035)
Venemurru metsise püsielupaik (-1715678176)
Venemurru metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-1195331389)
Saki metsise püsielupaik (658270392)
Saki metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1317632920)
Nepste metsise püsielupaik (148912878)
Nepste metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-1319700701)
Kotisoo-Marina metsise püsielupaik (375078735)
Kotisoo-Marina metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1541080547)
Reiu metsise püsielupaik (-41408195)
Reiu metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-1689932942)
Kaugoja metsise püsielupaik (65335592)
Kaugoja metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1092375625)
Kurgoja metsise püsielupaik (-567659990)
Kurgoja metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-722990507)
Marana metsise püsielupaik (1828850696)
Marana metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (-1429199068)
Mõtuse metsise püsielupaik (-6692427)
Mõtuse metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (2114958597)
Lodja metsise püsielupaik (923294103)
Lodja metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1200028551)
Lodja metsise püsielupaiga piiranguvöönd (1797298366)
Jaamaküla metsise püsielupaik (429928707)
Jaamaküla metsise püsielupaiga sihtkaitsevöönd (1934905777)
Pildid: peida ,kuva
Metsisekana, autor: Olev Merivee, 21.11.2009
metsise muna
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKeskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 "Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine" ja keskkonnaministri 19. aprilli 2010. a määruse nr 12 "Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri" muutmine SELETUSKIRI
Seotud dokumentKeskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine
Seotud dokument "Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määrus nr 1 «Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine» (terviktekst)