Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väikese väina hoiuala (KLO2000341)Väljad: peida ,kuva
NimiVäikese väina hoiuala
On registriobjektJah
KKR koodKLO2000341
Ala staatuskaitsealune
Tüüphoiuala
Maismaa pindala (ha)2773,2
Siseveekogude pindala (ha)31,8
On maksusoodustusJah
Maamaksu protsent50
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäikese väina hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), esmaste rannavallide (1210), merele avatud pankrandade (1230), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), puisniitude (6530*), lääne-mõõkrohuga lubjarikaste madalsoode (7210*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), puiskarjamaade (9070) ja II lisas märgitud liikide - emaputke (Angelica palustris), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: hüüp (Botaurus stellaris), kühmnokk-luik (Cygnus olor), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), hallhani (Anser anser), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart(Anas strepera), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), hahk (Somateria mollissima), sõtkas (Bucephala clangula), rohukoskel (Mergus serrator), aul (Clangula hyemalis), roo-loorkull (Circus aeruginosus), liivatüll (Charadrius hiaticula), kiivitaja (Vanellus vanellus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata), punajalg-tilder (Tringa totanus), kivirullija (Arenaria interpres), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), väiketiir (Sterna albifrons), vööt-põõsalind(Sylvia nisoria)japunaselg-õgija (Lanius collurio).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiSaare maakond, Muhu vald, Aljava küla
Saare maakond, Muhu vald, Igaküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Koguva küla
Saare maakond, Muhu vald, Laheküla küla
Saare maakond, Muhu vald, Linnuse küla
Saare maakond, Muhu vald, Nautse küla
Saare maakond, Muhu vald, Nurme küla
Saare maakond, Muhu vald, Pädaste küla
Saare maakond, Muhu vald, Rootsivere küla
Saare maakond, Muhu vald, Rässa küla
Saare maakond, Muhu vald, Simiste küla
Saare maakond, Muhu vald, Võiküla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ardla küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kanissaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõinastu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kõrkvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kärneri küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Kübassaare küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Maasi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Mui küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Nenu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Orinõmme küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik
Saare maakond, Saaremaa vald, Pulli küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Põripõllu küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Pöide-Keskvere küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Reina küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Talila küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Tornimäe küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Ula küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelKahtla-Kübassaare EE063
Kahtla-Kübassaare loodusala EE0040412
Väinameri EE067
Väinameri 207
Väikese väina loodusala EE0040486
Kahtla-Kübassaare EE0040411
Väinamere linnuala EE0040001
Kahtla-Kübassaare linnuala EE0040412
Väinamere loodusala EE0040002
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLaedemäealune laht VEE3328020
Aljava abaja VEE2062540
Väikese väina põhjaosa VEE3328010
Kärneri kraav VEE1700007
Nimi teadmata VEE2072630
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Pädaste jõgi VEE1175100
Lipi jõgi VEE1172100
Metsara jõgi VEE1172400
Liivi laht VEE3400000
Kalama rand VEE3325050
Tohlu kraav VEE1700015
Tillunire VEE1700032
Viinuallikas (Viimaallikas) VEE4717403
Nimi teadmata VEE2072610
Pädaste laht VEE3328050
Väikese väina keskosa VEE3328030
Soonda jõgi VEE1174900
Väikese väina lõunaosa VEE3328040
Kaistu lõpp VEE3328060
Karjassaare jõgi VEE1172500
Pätukraav VEE1700025
Pihlajõgi VEE1172000
Lõpemeri VEE3327000
Nossa soon VEE1175200
Hiiu väin VEE3307000
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Sääreots
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Neolaid
nimetu
nimetu
Parbukare
Muhu saar
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Umbnasu
Saapakare
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Suurlaid
nimetu
nimetu
nimetu
Kõinastu laid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pätukare
nimetu
Sepakare
nimetu
Poistekare
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pärnakare
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Lambakare
nimetu
nimetu
Kapussaare nasu
Muhukare
Päälukare
nimetu
Juudikselaid
nimetu
Argikare
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Ablusekare
Saaremaa
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Laasikse laid
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksChroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Botaurus stellaris (hüüp)
Angelica palustris (emaputk)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Mareca strepera (rääkspart)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Larus canus (kalakajakas)
Cygnus cygnus (laululuik)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Bucephala clangula (sõtkas)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Sterna paradisaea (randtiir)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Anser anser (hallhani)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Somateria mollissima (hahk)
Clangula hyemalis (aul)
Sternula albifrons (väiketiir)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aythya ferina (punapea-vart)
Anas acuta (soopart)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Mergus serrator (rohukoskel)
Arenaria interpres (kivirullija)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Mareca penelope (viupart)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 156 Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a. määruse nr 176 «Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Väikese väina hoiuala, Aljava käpaliste püsielupaiga ja Või merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Väikese väina hoiuala, Aljava käpaliste püsielupaiga ja Või merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Väikese väina hoiuala, Aljava käpaliste püsielupaiga ja Või merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023
Kaitsekorralduskava Väikese väina hoiuala, Aljava käpaliste püsielupaiga ja Või merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023