Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Hiiu) (KLO2000340)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
KKR koodKLO2000340
Maamaksu protsent50
NimiVäinamere hoiuala (Hiiu)
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)0
Siseveekogude pindala (ha)0
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud linnuliikide ja I lisast puuduvate rändlinnuliikide - soopardi (Anas acuta), luitsnokk-pardi (Anas clypeata), piilpardi (Anas crecca), viupardi (Anas penelope), sinikael-pardi (Anas platyrhynchos), rägapardi (Anas querquedula), rääkspardi (Anas strepera), suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane (Anser anser), väike-laukhane (Anser erythropus), rabahane (Anser fabalis), hallhaigru (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), soorätsa (Asio flammeus), punapea- vardi (Aythya ferina), tuttvardi (Aythya fuligula), merivardi (Aythya marila), hüübi (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtka (Bucephala clangula), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), väiketülli (Charadrius dubius), liivatülli (Charadrius hiaticula), mustviirese (Chlidonis niger), valge-toonekure (Ciconia ciconia), roo-loorkulli (Circus aeruginosus), välja-loorkulli (Circus cyaneus), auli (Clangula hyemalis), rukkiräägu (Crex crex), väikeluige (Cygnus columbianus bewickii), laululuige (Cygnus cygnus), kühmnokk-luige (Cygnus olor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), laugu (Fulica atra), rohunepi (Gallinago media), sookure (Grus grus), merikotka (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), kalakajaka (Larus canus), tõmmukajaka (Larus fuscus), naerukajaka (Larus ridibundus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaera (Melanitta fusca), mustvaera (Melanitta nigra), väikekoskla (Mergus albellus), jääkoskla (Mergus merganser), rohukoskla (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), tutka (Philomachus pugnax), plüü (Pluvialis squatarola), tuttpüti (Podiceps cristatus), väikehuigu (Porzana parva), täpikhuigu (Porzana porzana), naaskelnoka (Recurvirostra avosetta), haha (Somateria molissima), väiketiiru (Sterna albifrons), räusktiiru (Sterna caspia), jõgitiiru (Sterna hirundo), randtiiru (Sterna paradisaea), tutt-tiiru (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalinnu (Sylvia nisoria), tumetildri (Tringa erythropus), mudatildri (Tringa glareola), heletildri (Tringa nebularia), punajalg-tildri (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) elupaikade kaitse; nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), liigirikaste madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning II lisas nimetatud liikide - hallhülge (Halichoerus grypus), saarma (Lutra lutra), viigerhülge (Phoca hispida botnica), võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lamptera fluviatilis), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), madala unilooga (Sisymbrium supinum) ja könttanuka (Encalypta mutica) elupaikade kaitse.
Tüüphoiuala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHiiu maakond, Hiiumaa vald, Aruküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Emmaste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hagaste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Harju küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hellamaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Heltermaa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Hiiessaare küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jausa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kalgi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kassari küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kerema küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kukka küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kuri küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kõlunõmme küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Lepiku küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Luguse küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Nasva küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Orjaku küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Prassi küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Puliste küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Pärna küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Rannaküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Salinõmme küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sarve küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Soonlepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Suuresadama küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Sääre küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Taguküla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tilga küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tärkma küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Utu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Vahtrepa küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valgu küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Valipe küla
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Värssu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelHiiumaa laiud 92
Väinameri EE067
Väinamere linnuala EE0040001
Jausa loodusala EE0040134
Väinamere loodusala EE0040002
Hiiumaa laiud ja Käina laht 3EE005
Väinameri 207
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudPüssirahu ja Selgrahu madal VEE3210000
Kärdla reid VEE3211000
Sihisuurahu ja Uusrahu madal VEE3213000
Kukka laht VEE3212000
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Hiiu väin VEE3307000
Soela väina idaosa VEE3301000
Soela väina suue VEE3232000
Salinõmme laht VEE3305030
Kassari rand VEE3306000
Jausa laht VEE3303000
Jausa rand VEE3302000
Õunaku lahe avaosa VEE3305010
Hari kurk lääneosa VEE3311020
Hellamaa laht VEE3311010
Heltermaa reid VEE3310000
Soonlepa laht VEE3308000
Laidelaht VEE3309000
Hari kurk idaosa VEE3311030
Muhu väin VEE3312000
Sadamaallik VEE4602302
Rannaallik (Vahtrepa Rannaallik) VEE4602303
Karjamaa allik VEE4602304
Hopi järv VEE2045530
Rannakodu järv VEE2045520
Luguse jõgi VEE1160800
Suuremõisa jõgi VEE1164300
Kaanissoo jõgi VEE1161700
Tülli kraav VEE1161800
Olima jõgi VEE1161900
Jausa jõgi VEE1161300
Kõlu jõgi VEE1164200
Lillemetsa allik VEE4602200
Otsa kraav VEE1600018
Milgi kraav VEE1600012
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Mõisa kraav VEE1600017
Asub saarel (saartel)Hiiumaa
Vohilaid
Heinlaid
Saarnaki laid
Kaevatsi laid
Höralaid
Hellamaa rahu
Pikkrahu
Kukka rahu
Vissulaid
Eerikulaid
Rambirahu
Hanerahu
Karedelaid
Võrkrahu
Paasrahu
Haldrekarahu
Hüljesterahu
Umbrahu
nimetu
Kakralaid
nimetu
Hülgerahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Männirahu
Ratasrahu
nimetu
Hülgerahu
nimetu
nimetu
nimetu
Laiarahu
Lambarahu
nimetu
nimetu
Soomerahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Silmakrass
nimetu
nimetu
nimetu
Rauarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Pähkerahu
nimetu
Käkirahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAnas acuta (soopart)
Spatula clypeata (luitsnokk-part)
Anas crecca (piilpart)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula querquedula (rägapart)
Mareca strepera (rääkspart)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser anser (hallhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Anser fabalis (rabahani)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Arenaria interpres (kivirullija)
Asio flammeus (sooräts)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aythya marila (merivart)
Botaurus stellaris (hüüp)
Branta bernicla (mustlagle)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Bucephala clangula (sõtkas)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Calidris canutus (suurrisla)
Charadrius dubius (väiketüll)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Chlidonias niger (mustviires)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Clangula hyemalis (aul)
Crex crex (rukkirääk)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Gallinago media (rohunepp)
Grus grus (sookurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Larus canus (kalakajakas)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Calidris pugnax (tutkas)
Pluvialis squatarola (plüü)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Zapornia parva (väikehuik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Somateria mollissima (hahk)
Sternula albifrons (väiketiir)
Hydroprogne caspia (räusk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Tringa erythropus (tumetilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Lutra lutra (saarmas)
Cottus gobio (võldas)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Encalypta mutica (könt-tanukas)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määrus nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määruse nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 157 Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 233 «Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Hiiu maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade kaitsekorralduskava 2013-2022
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027