Liikide andmete kuvamine

Liik: Ciconia nigra (must-toonekurg)Väljad: peida ,kuva
TüüpKaitsealune liik
Nimi ladina kCiconia nigra
Nimi eesti kmust-toonekurg
Nimi inglise kBlack Stork
RühmLinnud
KaitsekategooriaI kategooria
KirjeldusMust toonekurg (Ciconia nigra) on väheneva arvukusega linnuliik, kes on Eesti punase nimestiku järgi ohualdis ning arvatud looduskaitseseaduse alusel haruldase ja hävimisohus liigina I kaitsekategooria liikide hulka, kuna tema arvukus on langenud 1980. aastate alguse 250 pesitsevalt paarilt praeguse 60-90 paarini. Must-toonekure elupaigad on eelkõige vanad, minimaalse häirimise ja soodsate toitumispaikadega looduslikult mitmekesised metsamassiivid. Lisaks must-toonekurele elab talle pesitsuspaigaks sobivates vanades metsades veel kuni 400 ohustatud liiki (Must-toonekure kaitse tegevuskava, 2009-2013). Seega toimib must-toonekurg teiste ohustatud liikide suhtes katusliigina.
Direktiivi lisadLinnudirektiivi I lisa
Liigi ohustatuse hinnang2. Kriitilises seisundis (30.04.2019)
Ohutegurite kirjeldusPeamisteks ohuteguriteks on intensiivse metsakuivenduse tõttu vähenevad või degradeeruvad toitumiskohad, ulatuslik metsaraie vähendab sobilike pesametsade pindala ja raskendatud on sobivate pesapuude leidmine, otsene häirimine pesitsusajal. Eesti väikest asurkonda mõjutab tugevasti pesitsusedukus naaberaladel.
Liigi tegevuskavaMust-toonekure (Ciconia nigra) kaitse tegevuskava
Must_toonekure_kaitse_tegevuskava
Pildid: peida ,kuva
Must-toonekurg, autor: Tiina Topoleva, 02.05.2015
Must-toonekurg, autor: Tiina Topoleva, 02.05.2015
Seosed: peida ,kuva
Kaitsealused alad, kus on kaitse eesmärgiksKergu must-toonekure püsielupaik (KLO3002615)
Luusika looduskaitseala (KLO1000525)
Luulupe must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103237)
Kareda looduskaitseala (KLO1000186)
Metsaääre must-toonekure püsielupaik (KLO3002094)
Ohtja must-toonekure püsielupaik (KLO3000515)
Kungla must-toonekure püsielupaik (KLO3002087)
Kordi must-toonekure püsielupaik (KLO3000488)
Kuralepa must-toonekure püsielupaik (KLO3000499)
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Vennisaare must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103247)
Kärma must-toonekure püsielupaik (KLO3000924)
Kuhjavere must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102605)
Metslõugu must-toonekure püsielupaik (KLO3000916)
Aranküla must-toonekure püsielupaik (KLO3000791)
Küdema must-toonekure püsielupaik (KLO3002090)
Kuuse must-toonekure püsielupaik (KLO3002088)
Aula-Vintri must-toonekure püsielupaik (KLO3000512)
Ardu must-toonekure püsielupaik (KLO3000490)
Eametsa must-toonekure püsielupaik (KLO3001900)
Luulupe must-toonekure püsielupaik (KLO3002962)
Siniküla must-toonekure püsielupaik (KLO3000516)
Jööri must-toonekure püsielupaik (KLO3001951)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Nõmme raba looduskaitseala (KLO1000329)
Kapsta must-toonekure püsielupaik (KLO3000784)
Ehmja must-toonekure püsielupaik (KLO3000785)
Villevere must-toonekure püsielupaik (KLO3002786)
Pudivere must-toonekure püsielupaik (KLO3002266)
Nabala-Tuhala looduskaitseala (KLO1000634)
Altnurga looduskaitseala (KLO1000638)
Luusika must-toonekure püsielupaik (KLO3002092)
Järvessoo must-toonekure püsielupaik (KLO3001738)
Kiritse-1 must-toonekure püsielupaik (KLO3000496)
Nehatu must-toonekure püsielupaik (KLO3001550)
Luhasoo LKA, Kellämäe skv. (KLO1101702)
Kõrbja must-toonekure püsielupaik (KLO3002089)
Koopsi must-toonekure püsielupaik (KLO3001553)
Sepa must-toonekure püsielupaik (KLO3002101)
Tarakvere must-toonekure püsielupaik (KLO3000536)
Marimetsa looduskaitseala (KLO1000215)
Maramaa must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102626)
Supsi must-toonekure püsielupaik (KLO3002265)
Järise must-toonekure püsielupaik (KLO3002719)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Luhasoo looduskaitseala (KLO1000658)
Künnametsa must-toonekure püsielupaik (KLO3000983)
Sanga looduskaitseala (KLO1000320)
Kolga looduskaitseala (KLO1000271)
Rumbi looduskaitseala (KLO1000012)
Põlendmaa must-toonekure püsielupaik (KLO3002098)
Vasula must-toonekure püsielupaik (KLO3002104)
Käru must-toonekure püsielupaik (KLO3000244)
Parmu LKA, Vineki skv. (KLO1101186)
Viidu must-toonekure püsielupaik (KLO3002305)
Siiraku looduskaitseala (KLO1000573)
Mukri looduskaitseala (KLO1000742)
Haanja looduspark (KLO1000469)
Endla looduskaitseala (KLO1000174)
Rubina looduskaitseala (KLO1000192)
Kohtru must-toonekure püsielupaik (KLO3002085)
Ristiküla must-toonekure püsielupaik (KLO3002100)
Saarjõe maastikukaitseala (KLO1000254)
Kiviaru must-toonekure püsielupaik (KLO3000521)
Kapsta must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102651)
Parika looduskaitseala (KLO1000190)
Piiri must-toonekure püsielupaik (KLO3001677)
Hübja must-toonekure püsielupaik (KLO3002081)
Kiusumetsa hoiuala (KLO2000242)
Väänikvere must-toonekure püsielupaik (KLO3000414)
Vahenurme looduskaitseala (KLO1000272)
Koiduvälja must-toonekure püsielupaik (KLO3002086)
Mõneku must-toonekure püsielupaik (KLO3000519)
Kakulaane must-toonekure püsielupaik (KLO3000520)
Valdimurru must-toonekure püsielupaik (KLO3000502)
Lodja must-toonekure püsielupaik (KLO3002349)
Sillaküla must-toonekure püsielupaik (KLO3000501)
Kikepera must-toonekure püsielupaik (KLO3002084)
Kanaküla must-toonekure püsielupaik (KLO3002256)
Väänikvere must-toonekure püsielupaik (KLO3000413)
Leidissoo looduskaitseala (KLO1000263)
Kanaküla must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102591)
Hakjala must-toonekure püsielupaik (KLO3002080)
Aespa must-toonekure püsielupaik (KLO3002077)
Ratla must-toonekure püsielupaik (KLO3000509)
Kaali must-toonekure püsielupaik (KLO3002812)
Kaisma hoiuala (KLO2000245)
Vastja must-toonekure püsielupaik (KLO3002685)
Kaatermu must-toonekure püsielupaik (KLO3000492)
Soontaga looduskaitseala (KLO1000264)
Audaku must-toonekure püsielupaik (KLO3002078)
Võõpste must-toonekure püsielupaik (KLO3000965)
Päidre must-toonekure püsielupaik (KLO3000522)
Hirmuste must-toonekure püsielupaik (KLO3001981)
Varbla must-toonekure püsielupaik (KLO3002103)
Silla must-toonekure püsielupaik (KLO3002403)
Niinsoni looduskaitseala (KLO1000546)
Laimetsa must-toonekure püsielupaik (KLO3002091)
Jaakna must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3103212)
Anija-69 must-toonekure püsielupaik (KLO3000491)
Parmu LKA, Veieri skv. (KLO1101185)
Alva must-toonekure püsielupaik (KLO3000503)
Odalätsi must-toonekure püsielupaik (KLO3000513)
Miikse must-toonekure püsielupaik (KLO3002878)
Maramaa must-toonekure püsielupaik (KLO3002240)
Nõva-Osmussaare hoiuala (Läänemaa) (KLO2000166)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Kivikupitsa maastikukaitseala (KLO1000330)
Tootsi must-toonekure püsielupaik (KLO3000772)
Viidu must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102587)
Otepää looduspark (KLO1000559)
Kallete must-toonekure püsielupaik (KLO3002083)
Ülejõe must-toonekure püsielupaik (KLO3001830)
Suursoo-Leidissoo hoiuala (Läänemaa) (KLO2000154)
Marimetsa-Õmma hoiuala (Läänemaa) (KLO2000151)
Mõtsu must-toonekure püsielupaik (KLO3002096)
Nedsaja must-toonekure püsielupaik (KLO3001308)
Lähtru must-toonekure püsielupaik (KLO3001121)
Jõe must-toonekure püsielupaik (KLO3001454)
Viidumäe looduskaitseala (KLO1000438)
Leigri looduskaitseala (KLO1000275)
Anijala must-toonekure püsielupaik (KLO3001975)
Pähni must-toonekure püsielupaik (KLO3002249)
Pudivere must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102588)
Piiumetsa must-toonekure püsielupaik (KLO3001455)
Supsi must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102631)
Jäärja must-toonekure püsielupaik (KLO3002230)
Järise must-toonekure püsielupaik (KLO3002947)
Jaakna must-toonekure püsielupaik (KLO3002937)
Tillniidu LKA, Koidula skv. (KLO1101946)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Lähkma looduskaitseala (KLO1000581)
Taarikõnnu LKA, Laianiidu skv. (KLO1100214)
Kärevere must-toonekure püsielupaik (KLO3001395)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Taarikõnnu looduskaitseala (KLO1000058)
Vennisaare must-toonekure püsielupaik (KLO3002972)
Mõisaaru must-toonekure püsielupaik (KLO3000500)
Hirmuste must-toonekure püsielupaik (KLO3001980)
Parmu looduskaitseala (KLO1000413)
Kalita looduskaitseala (KLO1000580)
Lodja must-toonekure püsielupaik (KLO3001684)
Soo-otsa looduskaitseala (KLO1000568)
Rumma must-toonekure püsielupaik (KLO3000511)
Nigula looduskaitseala (KLO1000213)
Lanksaare-Veelikse hoiuala (KLO2000252)
Lümandu must-toonekure püsielupaik (KLO3002093)
Kohatu must-toonekure püsielupaik (KLO3000505)
Rumbi LKA, Rumbi skv. (KLO1100699)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Röövli must-toonekure püsielupaik (KLO3001428)
Sookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
Laulaste looduskaitseala (KLO1000318)
Laiksaare looduskaitseala (KLO1000237)
Venemurru must-toonekure püsielupaik (KLO3002348)
Mäo must-toonekure püsielupaik (KLO3002095)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Mõrdama hoiuala (KLO2000279)
Lähtru must-toonekure püsielupaik (KLO3001039)
Marina must-toonekure püsielupaik (KLO3000291)
Kuhjavere must-toonekure püsielupaik (KLO3002235)
Ruila looduskaitseala (KLO1000163)
Kiritse-2 must-toonekure püsielupaik (KLO3000497)
Tatriku must-toonekure püsielupaik (KLO3000518)
Pottsepa must-toonekure püsielupaik (KLO3000498)
Niinsoni LKA, Niinsoni skv. (KLO1100703)
Kalda must-toonekure püsielupaik (KLO3002463)
Tooni must-toonekure püsielupaik (KLO3000972)
Haavassoo looduskaitseala (KLO1000625)
Pikknurme looduskaitseala (KLO1000715)
Tammeküla must-toonekure püsielupaik (KLO3002152)
Rampe must-toonekure püsielupaik (KLO3002099)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Masa must-toonekure püsielupaik (KLO3001290)
Pähni must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102628)
Nõva looduskaitseala (KLO1000660)
Kapsta must-toonekure püsielupaik (KLO3002297)
Mukri must-toonekure püsielupaik (KLO3002684)
Välgi looduskaitseala (KLO1000226)
Mäliste must-toonekure püsielupaik (KLO3001260)
Oti must-toonekure püsielupaik (KLO3000494)
Kiusumetsa must-toonekure püsielupaik (KLO3000504)
Veski looduskaitseala (KLO1000440)
Tõrise must-toonekure püsielupaik (KLO3000514)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Koopa must-toonekure püsielupaik (KLO3000493)
Vasalemma must-toonekure püsielupaik (KLO3000489)
Taarikõnnu LKA, Aleti skv. (KLO1101739)
Masa must-toonekure püsielupaik (KLO3001291)
Paadenurme looduskaitseala (KLO1000560)
Kaali must-toonekure püsielupaik (KLO3000510)
Tillniidu looduskaitseala (KLO1000738)
Veski LKA, Veski skv. (KLO1100644)