Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000669
NimiAlutaguse rahvuspark
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)44223,5
Siseveekogude pindala (ha)795,9
Kaitse eesmärgi kirjeldusAlutaguse rahvuspargi eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada ja taastada soo-, metsa-, niidu-, järve-, jõe- ja Peipsi järve ranniku kooslusi, piirkonnale iseloomulikku maastikuilmet ja pinnavorme, elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ning olulisi lindude rändepeatus- ja pesitsuspaiku;
2) kaitsta ja tutvustada Selisood, Muraka ja Puhatu soostikku, Kurtna järvederikast mõhnastikku, Jõuga ja Kõnnu oosistikku, Mäetaguse tammikut, Tärivere mäge, Peipsi põhjaranniku luitestikku, Narva jõe struugasid ja luhtasid ning Alutaguse kriivasid;
3) kaitsta ja tutvustada piirkondlikku kultuuripärandit ning ajaloolis-kultuurilisi objekte;
4) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on eelluited (2110)3, valged luited (liikuvad rannikuluited − 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited − 2130*), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), liivaalade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210*), liigirikkad niidud lubjavaesel pinnal (6270*), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt‑punanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ning laialehised lammimetsad (91F0);
5) kaitsta kaitsealuseid liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ja nende elupaiku. Need on ida-võsalill (Moehringia lateriflora), juus-kiilsirbik (Dichelyma capillaceum), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), laialehine nestik (Cinna latifolia), palu-karukell (Pulsatilla patens), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), soohiilakas (Liparis loeselii), harilik lendorav (Pteromys volans), hink (Cobitis taenia), männipurelane (Stephanopachys linearis), männisinelane ehk ebasüsik (Boros schneideri), tõugjas (Aspius aspius), lai-tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), vingerjas (Misgurnus fossilis), võldas (Cottus gobio) ja väike‑punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);
6) kaitsta kaitsealuseid liike, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas, ja I lisas nimetamata rändlinnuliike, ning nende elupaiku. Need liigid on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), kassikakk (Bubo bubo), must-toonekurg (Ciconia nigra), väikepistrik (Falco columbarius), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakotkas (Pandion haliaetus), tutkas (Philomachus pugnax), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), sooräts (Asio flammeus), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rohunepp (Gallinago media), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudanepp (Lymnocryptes minimus), laanerähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), sarvikpütt (Podiceps auritus), metsis (Tetrao urogallus), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), väike‑kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), sookurg (Grus grus), hallõgija (Lanius excubitor), punaselg-õgija (Lanius collurio), nõmmelõoke (Lullula arborea), suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas platyrhynchos), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula), kalakajakas (Larus canus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus);
7) kaitsta kaitsealuseid, ohustatud ja haruldasi linnuliike ning nende elu- või rändepeatuspaiku. Need liigid on niidurüdi (Calidris alpina schinzii), rabapüü (Lagopus lagopus), kanakull (Accipiter gentilis), jäälind (Alcedo atthis) ja hüüp (Botaurus stellaris);
8) kaitsta kaitsealuseid taime- ja seeneliike ning nende kasvukohti. Need liigid on lehitu pisikäpp (Epipogium aphyllum), haruline võtmehein (Botrychium matricariifolium), palu‑liivkann (Arenaria procera), kummeli-võtmehein (Botrychium multifidum), kõdu‑koralljuur (Corallorhiza trifida), pruun lõikhein (Cyperus fuscus), vesi-kiilsirbik (Dichelyma falcatum), sinine emajuur (Gentiana pneumonanthe), harilik sookäpp (Hammarbya paludosa), harilik käokuld (Helichrysum arenarium), järv-lahnarohi (Isoetes lacustris), väike käopõll (Listera cordata), vesilobeelia (Lobelia dortmanna), liiv-esparsett (Onobrychis arenaria), juurduv kõrkjas (Scirpus radicans), lamedalehine jõgitakjas (Sparganium angustifolium), karvane ristmadar (Cruciata laevipes), lääne-mõõkrohi (Cladium mariscus), nõmmnelk (Helichrysum arenarium), poropoorik (Amylocystis lapponica), taigapässik (Inonotopsis subiculosa) ja haavanääts (Junghuhnia pseudozilingiana).
Tüüprahvuspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Agusalu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Alajõe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Alliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Arvila küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Edivere küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Iisaku alevik
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Imatu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jaama küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõuga küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kaatermu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kamarna küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Karjamaa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Karoli küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Katase küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kivinõmme küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuningaküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuru küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Lõpe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ongassaare küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Oonurme küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Permisküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pootsiku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Puhatu küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Remniku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Smolnitsa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sälliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Taga-Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tärivere küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Uhe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Uusküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Varesmetsa küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasavere küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Väike-Pungerja küla
Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kose küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lipu küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Virunurme küla
Ida-Viru maakond, Toila vald, Konju küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPuhatu soo EE035
Agusalu EE081
Muraka EE080
Struuga luht EE082
Mäetaguse loodusala EE0070111
Kurtna loodusala EE0070120
Muraka loodusala EE0070103
Puhatu loodusala EE0070106
Struuga loodusala EE0070128
Agusalu loodusala EE0070171
Jõuga loodusala EE0070119
Selisoo loodusala EE0070124
Smolnitsa loodusala EE0070101
Struuga linnuala EE0070107
Agusalu linnuala EE0070171
Puhatu linnuala EE0070106
Muraka linnuala EE0070172
Muraka looduskaitseala 3EE006
Agusalu 3EE016
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVäike-Niinsaare järv VEE2026600
Väike Linajärv (Kurtna Väike Linajärv) VEE2027700
Gluboki oja VEE1063500
Konsu kanal VEE1064100
Luguki peakraav VEE1063400
Laukasoo kraav VEE1063200
Tsiretoki oja VEE1062500
Väike-Agusalu järv VEE2044510
Agusalu järv VEE2044500
Haugjärv (Kurtna Haugjärv) VEE2026800
Virtsiku järv VEE2025400
Martiska järv (Kurtna Martiska järv) VEE2026100
Sisalikujärv VEE2027300
Särgjärv (Kurtna Särgjärv) VEE2027100
Ahvenjärv (Kurtna Ahvenjärv) VEE2027200
Punane järv VEE2026810
Saarejärv (Kurtna Saarejärv) VEE2027500
Lusikajärv VEE2015300
Konnajärv (Kurtna Konnajärv) VEE2024700
Allikjärv VEE2025300
Mätasjärv (Kurtna Mätasjärv) VEE2025000
Kuradijärv VEE2025700
Must-Jaala järv VEE2026300
Kihljärv VEE2024800
Aknajärv VEE2025600
Valgejärv (Kurtna Valgejärv) VEE2025900
Jaala järv VEE2026000
Kulpjärv VEE2015200
Nootjärv VEE2025200
Ahnejärv (Kurtna Ahnejärv) VEE2026200
Puhatu järv VEE2036000
Peen-Kirjakjärv VEE2026900
Martiska järv (Puhatu Martiska järv) VEE2036200
Korponi järv VEE2036100
Liivjärv (Kurtna Liivjärv) VEE2015000
Rääkjärv VEE2015100
Nõmme järv (Kurtna Nõmme järv) VEE2027400
Mustjärv (Kurtna Mustjärv) VEE2027000
Niinsaare järv VEE2026700
Kurtna Linajärv VEE2027800
Räätsma järv VEE2027600
Allikjärv VEE4800700
Poruni jõgi VEE1063300
Laasina kraav VEE1062801
Arvila kraav VEE1069200
Kirjakjärv VEE2026500
Suurjärv (Kurtna Suurjärv) VEE2025800
Vasavere jõgi VEE1067700
Jaama jõgi VEE1062300
Permisküla oja VEE1062600
Linajärv (Jõuga Linajärv) VEE2034900
Ratva järv VEE2024200
Suurlaugas (Selisoo Suurlaugas) VEE2034600
Pesujärv (Jõuga Pesujärv) VEE2035000
Agusalu oja VEE1062700
Liivjärv (Jõuga Liivjärv) VEE2035100
Parvetuskraav VEE1059500
Milloja VEE1059100
Lemmaku peakraav VEE1059400
Mäetaguse jõgi VEE1059200
Härjaoja VEE1059700
Saksoja VEE1059800
Kaukvere jõgi VEE1060200
Alajõgi VEE1061300
Imatu oja VEE1061700
Karjamaa oja VEE1061800
Jõemäe oja VEE1061600
Remniku oja VEE1061900
Kopanka oja VEE1062000
Kasesoo harukraav VEE1062802
Kasesoo kraav VEE1062900
Puhatu oja VEE1063000
Paeoja VEE1063100
Männiku kraav VEE1064202
Raudi kanal VEE1063600
Mustajõgi VEE1063800
Konsu peakraav VEE1064200
Mustaladvaoja VEE1064201
Ojamaa jõgi VEE1068700
Murakaraba kraav VEE1068800
Tarumaa peakraav VEE1069000
Pikkjärv (Kõnnu Pikkjärv) VEE2034700
(Muraka raba laugas) VEE2024210
(Pardilaukad) VEE2024230
(Pardilaukad) VEE2024260
(Pardilaukad) VEE2024270
(Seli soo laugas) VEE2034620
Ümmargune järv (Kõnnu Ümmargune järv) VEE2034800
Imatu järv VEE2035300
(Heinasoo järved) VEE2035330
Pahasenja järv VEE2035600
Viinamardi järv VEE2035900
Gorodenka oja VEE1062800
Karoli oja VEE1062400
Narva jõgi VEE1062200
Uusküla oja VEE1061200
Feodorisoo kraav VEE1062401
Uhe peakraav VEE1058800
Rannapungerja jõgi VEE1058700
(Seli soo laugas) VEE2034630
(Pardilaukad) VEE2024300
Väike Laugasjärv VEE2026400
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksMoehringia lateriflora (ida-võsalill)
Dichelyma capillaceum (juus-kiilsirbik)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Cinna latifolia (laialehine nestik)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Dicranum viride (roheline kaksikhammas)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Pteromys volans (lendorav)
Cobitis taenia (hink)
Stephanopachys linearis (männipurelane)
Boros schneideri (männisinelane)
Aspius aspius (tõugjas)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Cottus gobio (võldas)
Cucujus cinnaberinus (väike-punalamesklane)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Bubo bubo (kassikakk)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Falco columbarius (väikepistrik)
Calidris pugnax (tutkas)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Asio flammeus (sooräts)
Cygnus cygnus (laululuik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Gallinago media (rohunepp)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Tetrao urogallus (metsis)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Dryocopus martius (musträhn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Grus grus (sookurg)
Lanius excubitor (hallõgija)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Anas crecca (piilpart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Aythya fuligula (tuttvart)
Bucephala clangula (sõtkas)
Larus canus (kalakajakas)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Accipiter gentilis (kanakull)
Alcedo atthis (jäälind)
Botaurus stellaris (hüüp)
Epipogium aphyllum (lehitu pisikäpp)
Botrychium matricariifolium (haruline võtmehein)
Botrychium multifidum (kummeli-võtmehein)
Arenaria procera (palu-liivkann)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Cyperus fuscus (pruun lõikhein)
Dichelyma falcatum (vesi-kiilsirbik)
Gentiana pneumonanthe (sinine emajuur)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Helichrysum arenarium (harilik käokuld)
Isoetes lacustris (järv-lahnarohi)
Neottia cordata (väike käopõll)
Lobelia dortmanna (vesilobeelia)
Onobrychis arenaria (liiv-esparsett)
Scirpus radicans (juurduv kõrkjas)
Sparganium angustifolium (lamedalehine jõgitakjas)
Cruciata laevipes (karvane ristmadar)
Cladium mariscus (lääne-mõõkrohi)
Dianthus arenarius (nõmmnelk)
Amylocystis lapponica (poropoorik)
Inonotopsis subiculosa (taigapässik)
Junghuhnia pseudozilingiana (haavanääts)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidAlutaguse RP, Smolnitsa skv. (KLO1101898)
Alutaguse RP, Repna skv. (KLO1101897)
Alutaguse RP, Järvekalda oja skv. (KLO1101930)
Alutaguse RP, Vasknarva pv. (KLO1101918)
Alutaguse RP, Rajasoo pv. (KLO1101924)
Alutaguse RP, Jõuga pv. (KLO1101916)
Alutaguse RP, Puhatu soo skv. (KLO1101905)
Alutaguse RP, Puhatu järve skv. (KLO1101904)
Alutaguse RP, Valgesoo skv. (KLO1101889)
Alutaguse RP, Kõnnu skv. (KLO1101884)
Alutaguse RP, Mäetaguse tammiku skv. (KLO1101882)
Alutaguse RP, Liivamäe skv. (KLO1101881)
Alutaguse RP, Gorodenka skv. (KLO1101886)
Alutaguse RP, Laukasoo skv. (KLO1101906)
Alutaguse RP, Puhatu skv. (KLO1101883)
Alutaguse RP, Feodorisoo skv. (KLO1101907)
Alutaguse RP, Üla-Poruni skv. (KLO1101903)
Alutaguse RP, Veletu skv. (KLO1101902)
Alutaguse RP, Tärivere skv. (KLO1101901)
Alutaguse RP, Suuressaare skv. (KLO1101900)
Alutaguse RP, Struuga skv. (KLO1101899)
Alutaguse RP, Ratva-Metsküla skv. (KLO1101896)
Alutaguse RP, Punamäe skv. (KLO1101895)
Alutaguse RP, Lutsina skv. (KLO1101894)
Alutaguse RP, Kurtna skv. (KLO1101893)
Alutaguse RP, Roostoja skv. (KLO1101891)
Alutaguse RP, Kullamäe skv. (KLO1101890)
Alutaguse RP, Arvila skv. (KLO1101888)
Alutaguse RP, Selisoo skv. (KLO1101887)
Alutaguse RP, Rüütli skv. (KLO1101926)
Alutaguse RP, Ongassaare skv. (KLO1101925)
Alutaguse RP, Puhatu pv. (KLO1101923)
Alutaguse RP, Mustassaare pv. (KLO1101922)
Alutaguse RP, Härjaoja pv. (KLO1101921)
Alutaguse RP, Agusalu pv. (KLO1101920)
Alutaguse RP, Narva jõe pv. (KLO1101919)
Alutaguse RP, Kurtna pv. (KLO1101917)
Alutaguse RP, Tärivere pv. (KLO1101915)
Alutaguse RP, Leterma pv. (KLO1101914)
Alutaguse RP, Mäetaguse pv. (KLO1101913)
Alutaguse RP, Arvila pv. (KLO1101912)
Alutaguse RP, Kirikumäe pv. (KLO1101911)
Alutaguse RP, Mustassaare skv. (KLO1101910)
Alutaguse RP, Varessaare skv. (KLO1101909)
Alutaguse RP, Matkasoo skv. (KLO1101908)
Alutaguse RP, Miiloja skv. (KLO1101892)
Alutaguse RP, Palkmetsa skv. (KLO1101885)
Alutaguse RP, Virunurme skv. (KLO1101935)
Alutaguse RP, Ratva raba skv. (KLO1101934)
Alutaguse RP, Poruni skv. (KLO1101933)
Alutaguse RP, Muraka raba skv. (KLO1101932)
Alutaguse RP, Lipu soo skv. (KLO1101931)
Alutaguse RP, Heinassaare skv. (KLO1101929)
Alutaguse RP, Heinasoo skv. (KLO1101928)
Alutaguse RP, Imatu skv. (KLO1101927)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2020. a määrus nr 97 "Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentSeletuskiri Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2020. a määrusele nr 97 "Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokument Looduskaitseseaduse muutmise seadus
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Muraka loodus- ja linnuala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Jõuga loodusala kaitekorralduskava
Kaitsekorralduskava Smolnitsa loodusala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava