Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Väinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)Väljad: peida ,kuva
Ala staatuskaitsealune
IUCN kategooriaVI - Piiratud looduskasutusega kaitseala
Kaitsekorra alus2004.04.21 LOODUSKAITSESEADUS (terviktekst)
KKR koodKLO2000241
Maamaksu protsent50
NimiVäinamere hoiuala (Läänemaa)
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)891,1
Siseveekogude pindala (ha)32,2
Kaitse eesmärgi kirjeldusVäinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide - veealuste liivamadalate (1110), liivaste ja mudaste pagurandade (1140), rannikulõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310), väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), püsitaimestuga liivarandade (1640), kuivade nõmmede (4030), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), loodude (6280*), sinihelmikakoosluste (6410), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), puisniitude (6530*), allikate ja allikasoode (7160), liigirikaste madalsoode (7230), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide ja nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide, samuti I lisast puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitse. Liigid, mille elupaiku kaitstakse, on: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), madal unilook (Sisymbrium supinum), hallhüljes (Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), viigerhüljes (Phoca hispida bottnica), võldas (Cottus gobio), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), raudkull (Accipiter nisus), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), jäälind (Alcedo atthis), soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani (Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), sõtkas (Bucephala clangula), hiireviu (Buteo buteo), karvasjalg-viu (Buteo lagopus), niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi (Calidris canutus), kõvernokk-rüdi (Calidris ferruginea), väikerüdi (Calidris minuta), värbrüdi (Calidris temminckii), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk (Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokk-luik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), tuuletallaja (Falco tinnunculus), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), järvekaur (Gavia arctica), punakurk-kaur (Gavia stellata), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), väänkael (Jynx torquilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), väikekajakas (Larus minutus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), nõmmelõoke (Lullula arborea), mudanepp (Lymnocryptes minimus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel (Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), nurmkana (Perdix perdix), kormoran (Phalacrocorax carbo), veetallaja (Phalaropus lobatus), tutkas (Philomachus pugnax), hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), plüü (Pluvialis squatarola), sarvikpütt (Podiceps auritus), tuttpütt (Podiceps cristatus), hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana), rooruik (Rallus aquaticus), naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), kaldapääsuke (Riparia riparia), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna albifrons), räusktiir (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).
Tüüphoiuala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Allika küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn
Lääne maakond, Haapsalu linn, Hobulaiu küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiviküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Metsaküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Mäeküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Nõmme küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Pusku küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Rohuküla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Tanska küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Tuuru küla
Lääne maakond, Haapsalu linn, Varni küla
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Einbi küla / Enby
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla / Pasklep
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Telise küla / Tällnäs
Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Österby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Diby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Förby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hosby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Hullo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Norrby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rumpo küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Saxby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Suuremõisa küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Sviby küla
Lääne maakond, Vormsi vald, Söderby küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Esivere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kuke küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rooglaiu küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelVäinameri EE067
Väinamere linnuala EE0040001
Väinamere loodusala EE0040002
Matsalu looduskaitseala 3EE001
Puhtu-Laelatu-Nehatu 3EE008
Väinameri 207
Nõva-Osmussaare linnuala EE0040201
Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala RAH0000611
Haapsalu-Noarootsi 3EE017
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudPaslepa laht VEE3207000
Nordgrund VEE3206000
Rälby laht VEE3208000
Liivi laht VEE3400000
Muriste rand VEE3428000
Läänemeri (läänesaarte lääneosa) VEE3200000
Hiiu väin VEE3307000
Lõpelaht VEE3318040
Pusku viik VEE3318020
Rohuküla rand VEE3318010
Voosi kurk VEE3316000
Haapsalu lahe siseosa VEE3317020
Topu lahe keskosa VEE3318030
Haapsalu lahe avaosa VEE3317010
Hari kurk lääneosa VEE3311020
Hobulaiu - Rumpo rand VEE3315000
Sviby lahe avaosa VEE3314020
Sviby lahe reid VEE3314010
Pasilaiu - Rumpo rand VEE3313020
Hari kurk idaosa VEE3311030
Hullo lahe siseosa VEE3313010
Kumari - Papilaiu meri VEE3321000
Muhu väin VEE3312000
Suure väina idaosa VEE3325010
Suur väina lääneosa VEE3325030
Viire kurk VEE3325040
Paslepa järv VEE2038610
Nimi teadmata VEE2038620
Nimi teadmata VEE2045620
Nimi teadmata VEE2038110
Varni peakraav VEE1105700
Prästvike oja VEE1160400
Jõe jõgi VEE1119000
Ungru oja VEE1105600
Tuuru kraav VEE1500013
Jursu kraav VEE1500011
Liivi lahe avaosa VEE3400100
Läänemere avaosa (läänesaarte lääneosa) VEE3200100
Mõniste laht VEE3325020
Topu laht VEE3318000
Sviby laht VEE3314000
Hari kurk VEE3311000
Suur väin VEE3325000
Haapsalu laht VEE3317000
Väinameri VEE3300000
Vargbäcken VEE1500009
Tooraku kraav VEE1500010
Madju kraav VEE1500012
Hullo laht VEE3313000
Nimi teadmata VEE2038600
Nimi teadmata VEE2038630
Asub saarel (saartel)Vormsi saar / Ormsö
Hobulaid
Tjuka
Mustassaar
Harilaid
Umpu saar
Seasaar / Mäln
Roograhu
Väike Roograhu
Ulassaar / Olasäurn
Kärkgrunne
Rukkirahu
Ipurahu
Väike-Tjuka saar / Lilltjuka
Killasterahu
Ärmarahu
Kajakarahu
Rohenina
Sitarahu
Varsarahu
nimetu
Endurahu
nimetu
nimetu
Långgrunne
nimetu
nimetu
Ülerahu
Mallerahu
nimetu
nimetu
Karurahu
nimetu
Alarahu
nimetu
Ninarahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Kübarrahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Vipa
nimetu
nimetu
Polvergimadal
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Leetselja rahu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Nätegrunne
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Halichoerus grypus (hallhüljes)
Lutra lutra (saarmas)
Phoca hispida (viigerhüljes)
Cottus gobio (võldas)
Euphydryas aurinia (teelehe-mosaiikliblikas)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Accipiter nisus (raudkull)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Alcedo atthis (jäälind)
Anas acuta (soopart)
Anas crecca (piilpart)
Mareca penelope (viupart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Spatula querquedula (rägapart)
Mareca strepera (rääkspart)
Anser albifrons (suur-laukhani)
Anser anser (hallhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Anser fabalis (rabahani)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Arenaria interpres (kivirullija)
Asio flammeus (sooräts)
Aythya ferina (punapea-vart)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aythya marila (merivart)
Botaurus stellaris (hüüp)
Branta bernicla (mustlagle)
Branta leucopsis (valgepõsk-lagle)
Bucephala clangula (sõtkas)
Buteo buteo (hiireviu)
Buteo lagopus (karvasjalg-viu)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Calidris canutus (suurrisla)
Calidris ferruginea (kõvernokk-risla)
Calidris minuta (väikerisla)
Calidris temminckii (värbrüdi)
Charadrius dubius (väiketüll)
Charadrius hiaticula (liivatüll)
Chlidonias niger (mustviires)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Clangula hyemalis (aul)
Crex crex (rukkirääk)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Cygnus cygnus (laululuik)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Emberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Falco tinnunculus (tuuletallaja)
Fulica atra (lauk)
Gallinago media (rohunepp)
Gavia arctica (järvekaur)
Gavia stellata (punakurk-kaur)
Grus grus (sookurg)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Jynx torquilla (väänkael)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Lanius excubitor (hallõgija)
Larus canus (kalakajakas)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Limicola falcinellus (plütt)
Limosa lapponica (vöötsaba-vigle)
Limosa limosa (mustsaba-vigle)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Melanitta nigra (mustvaeras)
Mergellus albellus (väikekoskel)
Mergus merganser (jääkoskel)
Mergus serrator (rohukoskel)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Perdix perdix (nurmkana)
Phalacrocorax carbo (kormoran)
Phalaropus lobatus (veetallaja)
Calidris pugnax (tutkas)
Picus canus (hallpea-rähn)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Podiceps grisegena (hallpõsk-pütt)
Zapornia parva (väikehuik)
Porzana porzana (täpikhuik)
Rallus aquaticus (rooruik)
Recurvirostra avosetta (naaskelnokk)
Riparia riparia (kaldapääsuke)
Somateria mollissima (hahk)
Sternula albifrons (väiketiir)
Hydroprogne caspia (räusk)
Sterna hirundo (jõgitiir)
Sterna paradisaea (randtiir)
Thalasseus sandvicensis (tutt-tiir)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lyrurus tetrix (teder)
Tringa erythropus (tumetilder)
Tringa glareola (mudatilder)
Tringa nebularia (heletilder)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSkärestain (KLO4000910)
Kerkstain (KLO4000507)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määrus nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. märtsi 2023. a määruse nr 34 "Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määrus nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 22. mai 2015. a määruse nr 57 "Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" seletuskiri
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 155 Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 «Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas» muutmine
Seotud dokument Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Hoiualade poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2008-2015
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava 97 hoiuala poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava 2016-2020
KaitsekorralduskavaMõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala, Väinamere hoiuala maismaa osa ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga (osa Väinamere loodus- ja linnualast) kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere hoiuala maismaaosa, Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österby hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2018-2027
Kaitsekorralduskava Väinamere loodusala Harilaiule jääva osa kaitsekorralduskava.
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Vormsi maastikukaitseala, Näsi merikotka püsielupaiga ja Väinamere hoiuala Vormsi saarele jääva osa kaitsekorralduskava 2017-2026