Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)Väljad: peida ,kuva
NimiLahemaa rahvuspark
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000511
Ala staatuskaitsealune
Tüüprahvuspark
Maismaa pindala (ha)47189,7
Siseveekogude pindala (ha)656,3
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüprannamaastik
Maastikulised väärtusedmaastik
Kaitse eesmärgi kirjeldusLahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) Põhja-Eestile iseloomulikku loodust ja kultuuripärandit, sealhulgas maastikuilmet, pinnavorme, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku, loodus- ja pärandkultuurmaastikke, maastiku üksikelemente, põllumajanduslikku maakasutust ja traditsioonilist rannakalandust, tasakaalustatud keskkonnakasutust, piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ning rahvakultuuri, tagades nende säilimise, taastamise, uurimise ja tutvustamise;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 2006, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on veealused liivamadalad (1110)3, liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad (1150*), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630*), püsitaimestuga liivarannad (1640), eelluited (2110), valged luited (liikuvad rannikuluited ‒ 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited ‒ 2130*), rusked luited kukemarjaga (2140*), metsastunud luited (2180), luidetevahelised niisked nõod (2190), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud
(3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad ‒ 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid ‒ 6280*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud (6530*), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120),
siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220), koopad (8310), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad ‒ 9060), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), rusukallete ja jäärakute
metsad (pangametsad ‒ 9180*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
3) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), must-toonekurg (Ciconia nigra), merikotkas (Haliaeetus albicilla), kalakotkas (Pandion haliaetus), kassikakk (Bubo bubo), tutkas (Philomachus pugnax), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), jäälind (Alcedo
atthis), nõmmekiur (Anthus campestris), hüüp (Botaurus stellaris), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), põldtsiitsitaja (Emberiza hortulana), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), sarvikpütt (Podiceps auritus), metsis e mõtus (Tetrao urogallus), teder (Tetrao tetrix), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), herilaseviu (Pernis apivorus), sookurg (Grus grus),
laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), värbkakk (Glaucidium passerinum), roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), nõmmelõoke (Lullula arborea), punaselg-õgija (Lanius collurio), randtiir (Sterna paradisaea), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), händkakk (Strix uralensis), rukkirääk (Crex crex) ja valge-toonekurg (Ciconia ciconia);
4) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ nimetab II ja III lisas. Need on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), piilpart (Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchus), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), sõtkas (Bucephala clangula), õõnetuvi (Columba oenas), kühmnokk-luik (Cygnus olor), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), jääkoskel (Mergus merganser),
rohukoskel (Mergus serrator), suurkoovitaja (Numenius arquata), hahk (Somateria mollissima), punajalg-tilder (Tringa totanus), kiivitaja (Vanellus vanellus) ja vaenukägu e toonetutt (Upupa epops);
5) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on harilik ebapärlikarp (Margaritifera margaritifera), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), tiigilendlane (Myotis dasycneme), saarmas (Lutra lutra), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja lõhe (Salmo salar);
6) kaitsealuseid liike, milleks on limatünnik (Sarcosoma globosum), haruline võtmehein (Botrychium matricariifolium), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), mõru vesipipar (Elatine hydropiper), väike käopõll (Listera cordata), siberi piimikas (Mulgedium sibiricum), mesimurakas e soomurakas (Rubus arcticus), põhjatarn e norra tarn (Carex mackenziei), hallhaigur (Ardea cinerea), kanakull (Accipiter gentilis), männikäbilind (Loxia pytyopsittacus), niidurüdi e niidurisla (Calidris alpina schinzii), rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus) ja väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), ning väänkaela (Jynx torquilla) ja tuttpütti (Podiceps
cristatus).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Kuusalu vald, Andineeme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Hara küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Joaveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Juminda küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kahala küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kalme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kasispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kemba küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu-Aabla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga-Aabla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga alevik
Harju maakond, Kuusalu vald, Kolgaküla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kotka küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Kõnnu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Liiapeksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Loksa küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Murksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Muuksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Nõmmeveski küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Parksi küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pedaspea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Pärispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Soorinna küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Suurpea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Sõitme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tammispea küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tammistu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tapurla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Tsitre küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Turbuneeme küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Uuri küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Valgejõe küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Vanaküla küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Vihasoo küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Viinistu küla
Harju maakond, Kuusalu vald, Virve küla
Harju maakond, Loksa linn
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Aasumetsa küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Altja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Eru küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haili küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Ilumäe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Joandu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kakuvälja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Karula küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Koljaku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Koolimäe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Korjuse küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lahe küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lauli küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lobi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Metsanurga küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Muike küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Mustoja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Natturi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Oandu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pajuveski küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Palmse küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pedassaare küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pihlaspea küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tepelvälja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tiigi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tõugu küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Uusküla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vainupea küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vatku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vergi küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Vihula küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võhma küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsu alevik
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Võsupere küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Loobu küla
Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Läsna küla
Pildid: peida ,kuva
Nõmmeveski_juga_2
Nõmmeveski_juga
Mohni rannik Foto:27.06.1998 U.Timm
Suurekivi neem Juminda poolsaarel Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Mohni saar Foto:27.06.1998 U.Timm
Oandu mets Foto: 18.04.1999 U.Timm
Vasaristi juga Nõmmeveski lähedal Foto: K. Orviku Eesti Loodus 4/1935
Mohni tuletorn Foto:27.06.1998 U.Timm
Vana Jüri kivid Käsmu poolsaarel Suvi 1997 Riina Pomerants
Muuksi linnamägi Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Munakasillutis saare W-kaldal Foto: A. Laas, 1937 Eesti Loodus 4/1937
Vasaristi salajõe uhtallikate rühm Foto: K. Orviku Eesti Loodus 1/1936
Linavästrik Juminda poolsaarel Foto: 7.06.2001 Uudo Timm
Oandu mets Foto: 18.04.1999 U.Timm
Juminda Majakivi
Mohni saar, majakas
Loojang Kasispeal
Majakivi
Kasispea rannik
Viru raba, vaade tornist
Tülivere tamm
vana mets Juminda Majakivi lähistel
Viru raba, infotahvel
Mohni pärn
Mohni saar, vaade läänekaldal, majaka suunas
Mohni saar, kukemarjanõmm
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelLahemaa linnuala EE0010173
Valgejõe loodusala EE0010156
Lahemaa loodusala EE0010173
Lahemaa 88
Lahemaa EE073
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudLõõtsa oja VEE1080200
Altja rand VEE3116000
Muike järv VEE2088750
Nimi teadmata VEE2001010
Jaanioja VEE1300007
Virve rand VEE3123030
Tapurla rand VEE3123040
Marjametsa oja VEE1076900
Ülemine tiik (Palmse Ülemine tiik) VEE2003810
Nimi teadmata VEE4317400
Kiviku oja VEE1076800
Paasoja VEE1077500
Kalamäe oja VEE1080602
Nimi teadmata VEE4317600
Soome laht VEE3100000
Käsmu oja VEE1077600
Nimi teadmata VEE4317500
Kukermäe oja VEE1077908
Pudruoja VEE1300012
Miku kraav VEE1082104
Kõrvisoja VEE1077906
Pärlijõgi / Pudisoo jõgi VEE1080600
Oandu järv VEE2088770
Kolga jõgi / Männiku jõgi VEE1081500
Lohja järv VEE2001000
Ulglaht VEE2000410
Ulgulaht VEE3122030
Kalme oja VEE1081100
Käsmu laht VEE3120000
Ulliallika oja VEE1081300
Nimi teadmata VEE4317404
Ulliallikas VEE4208500
Reooja järv VEE2088780
Mustoja VEE1076000
Ohrpää oja VEE1080601
Mikumäe allikas VEE4307000
(Turbuneeme savikarjäärid) VEE2001090
Võsu jõgi VEE1077100
Sagadi tiik VEE2003860
Parkali paisjärv VEE2003840
Lilleberi oja VEE1400068
Maarikoja VEE1082000
Nimi teadmata VEE4317200
Kõnnu oja VEE1081000
Lehmoja VEE1300006
Nimi teadmata VEE4317402
Nimi teadmata VEE4208400
Sulisevoja VEE1300003
Nimi teadmata VEE4317300
Kahala järv VEE2001600
Hara oja VEE1081900
Remmispea oja VEE1300005
Punsu oja VEE1081200
Ämmoja VEE1080403
Kolga mõisa allikad VEE4804000
Vasaristi allikas VEE4208700
Areda oja VEE1077200
Vahenumme soon VEE1400015
Vihula veskijärv VEE2088790
Nimi teadmata VEE4317401
Põllu oja VEE1400014
Eru oja VEE1077700
Koolimäe oja VEE1077000
Koolimäe järv VEE2088900
Loobu jõgi VEE1077900
Maalaht VEE2000420
Külmaallikas (Korjuse Külmaallikas) VEE4307100
Oja jõgi VEE1300002
Andineeme rand VEE3125030
(Laukasoo laugas) VEE2001140
Villike kraav VEE1400069
Mõnioja VEE1079100
Ulliallikas VEE4111700
Oruveski järv VEE2088740
Lohja oja VEE1080400
Kurioja VEE1400009
Sagadi oja VEE1076700
Turbuneeme rand VEE3122020
Oldoja VEE1082400
(Laukasoo laugas) VEE2001120
Rõenama oja VEE1300004
Läsna jõgi / Nõmmoja VEE1078900
Natturi rand VEE3119000
Valgejõgi VEE1079200
Suurekõrve kraav VEE1081400
Käsmu järv VEE2001100
Koolimäe laht VEE3118000
Kemba oja VEE1080900
Pärispea rand VEE3123020
Nimi teadmata VEE4317403
Altja jõgi VEE1076600
Palmse oja VEE1077300
Eru lahe avaosa VEE3122010
Turjekeldri allikas VEE4208101
Muike oja VEE1077503
Ojaäärse paisjärv VEE2003850
Virumäe tiik VEE2001630
Hara lahe avaosa (Loksa vald) VEE3123010
Tõnu oja VEE1077800
Alumine tiik (Palmse Alumine tiik) VEE2003820
Suuroja VEE1080500
Nimi teadmata VEE4317100
Suurlaugas (Laukasoo Suurlaugas) VEE2001110
Logadioja VEE1400017
Hara oja VEE1400055
Kõrgekalda allikas VEE4306800
Mustoja VEE1400025
Kolga mõisa allikad VEE4804100
Laviku järv VEE2088730
Välgu oja VEE1080800
Vasaristi oja VEE1080300
Mädalaht VEE3121000
(Laukasoo laugas) VEE2001150
Risti kraav VEE1400008
Ulgmadal VEE3125010
Tünnersepa oja VEE1400016
Sääsepauna oja VEE1080603
Loo jõgi / Kahala jõgi VEE1082100
Soome lahe avaosa VEE3100100
Reooja paisjärv VEE2003830
Kolga lahe siseosa VEE3125020
Pikapõllu oja VEE1077400
Asub saarel (saartel)nimetu
nimetu
nimetu
Otsmine kari
Halt
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Rohekari
Saartneem
nimetu
nimetu
nimetu
Sammaskari
nimetu
Mohni saar
nimetu
nimetu
Hara saar
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Loodus
Väikelood
Tiirukari
nimetu
Suur Pasklood
nimetu
Väike Pasklood
Suurkari
Keskmine lood
Tiirukari
nimetu
Kuivakari
nimetu
nimetu
Korgekari
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
nimetu
Väike Ulkkari
nimetu
Suurlood
nimetu
nimetu
nimetu
Vähelood
nimetu
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksEmberiza hortulana (põldtsiitsitaja)
Larus fuscus (tõmmukajakas)
Bubo bubo (kassikakk)
Sarcosoma globosum (limatünnik)
Carex mackenziei (põhjatarn)
Cobitis taenia (hink)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Alcedo atthis (jäälind)
Tetrao urogallus (metsis)
Strix uralensis (händkakk)
Botaurus stellaris (hüüp)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Larus canus (kalakajakas)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Neottia cordata (väike käopõll)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Anas crecca (piilpart)
Mergus merganser (jääkoskel)
Crex crex (rukkirääk)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Botrychium matricariifolium (haruline võtmehein)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Columba oenas (õõnetuvi)
Lactuca sibirica (siberi piimikas)
Salmo salar (lõhe)
Ciconia ciconia (valge-toonekurg)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Lullula arborea (nõmmelõoke)
Cygnus olor (kühmnokk-luik)
Lyrurus tetrix (teder)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Lampetra fluviatilis (jõesilm)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Euphydryas maturna (suur-mosaiikliblikas)
Grus grus (sookurg)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Accipiter gentilis (kanakull)
Sterna paradisaea (randtiir)
Mareca penelope (viupart)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Loxia pytyopsittacus (männi-käbilind)
Cottus gobio (võldas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Anas acuta (soopart)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Elatine hydropiper (mõru vesipipar)
Somateria mollissima (hahk)
Aythya marila (merivart)
Mergus serrator (rohukoskel)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Bucephala clangula (sõtkas)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Ophiogomphus cecilia (rohe-vesihobu)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Upupa epops (vaenukägu)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Aythya ferina (punapea-vart)
Margaritifera margaritifera (ebapärlikarp)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Calidris pugnax (tutkas)
Anthus campestris (nõmmekiur)
Cygnus cygnus (laululuik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Podiceps cristatus (tuttpütt)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vertigo angustior (vasakkeermene pisitigu)
Jynx torquilla (väänkael)
Rubus arcticus (soomurakas)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidVõsu mänd (KLO4000843)
Turje kelder (KLO4001056)
Lahemaa RP, Sillaotsa skv. (KLO1100367)
Lahemaa RP, Viru raba skv. (KLO1100372)
Mohni saare rändrahn (KLO4000108)
Lobi ussikuusk (KLO4000359)
Odakivi (KLO4000461)
Kuhjakivi (KLO4000511)
Pärispea rändrahn; Taneli kivi (KLO4000460)
Vihasoo jalakas; Vihsaoo künnapuu (KLO4000344)
Pahkadega mänd; (Käsmu pahkadega mänd) (KLO4000721)
Lauli kadakad (12) (KLO4000722)
Vatku tamm (KLO4000406)
Tõugu kadakas (KLO4000591)
Pikametsa suurkivi (KLO4000929)
Matsi kivi e. Eremiit; (Uustalu kivi) (KLO4000984)
Vahakivi; Palmse rändrahn; Palmse Vahakivi; Nõiakivi (KLO4000986)
Rändrahn "Majakivi" (KLO4001038)
Tiiru kivi; (Tiiru kivi e. Painuva Suurkivi); (KLO4000923)
Painuva rändrahn; (Painuva kivi) (KLO4000464)
Kiviheinamaa kivi; (Kiviheinamaa Kärga kivi) (KLO4000926)
Sorrukivi; (Sõrrukivi; Jaani-Mardi suurkivi) (KLO4000922)
Purekari rändrahn; (Purekari neeme rändrahn) (KLO4000462)
Karu suurkivi; (Karu kivi) (KLO4000458)
Uusküla kadakas (KLO4000373)
Kullakannu kivi; (Kullahansu kivi) (KLO4000467)
Mohni pärn (KLO4000297)
Ojakivi; (Orjakivi; Võsu rändrahn; Oja suurkivi; Sagadi kivi) (KLO4000485)
Lahemaa RP, Mere pv. (KLO1101567)
Lahemaa RP, Muuksi skv. (KLO1100363)
Lahemaa RP, Loosaarte skv. (KLO1101556)
Lahemaa RP, Koljaku skv. (KLO1101551)
Lahemaa RP, Mõisaparkide pv. (KLO1101572)
Lemeti kivi; (Lemmeti suurkivi) (KLO4000534)
Nõmmeveski rändrahn (KLO4000123)
Saadumetsa suurkivi (KLO4000484)
Joaveski joa astang (KLO1000407)
Lahemaa RP, Rüütli skv. (KLO1101561)
Lahemaa RP, Kotka skv. (KLO1101535)
Lahemaa RP, Mohni skv. (KLO1101539)
Lahemaa RP, Hauaneeme skv. (KLO1101533)
Lahemaa RP, Laviku skv. (KLO1101537)
Lahemaa RP, Loobu skv. (KLO1101538)
Lahemaa RP, Hara saare skv. (KLO1101550)
Lahemaa RP, Hara soo skv. (KLO1101532)
Lahemaa RP, Soone skv. (KLO1101543)
Lahemaa RP, Oruveski skv. (KLO1101540)
Lahemaa RP, Karula skv. (KLO1101534)
Lahemaa RP, Vainupea skv. (KLO1101549)
Lahemaa RP, Suurekõrve skv. (KLO1101544)
Lahemaa RP, Juminda pv. (KLO1101568)
Lahemaa RP, Ilumäe pv. (KLO1101570)
Lahemaa RP, Natturi pv. (KLO1101571)
Lahemaa RP, Altja pv. (KLO1101565)
Lahemaa RP, Palganeeme skv. (KLO1101560)
Lahemaa RP, Saartneeme skv. (KLO1101562)
Lahemaa RP, Sipa skv. (KLO1101563)
Lahemaa RP, Vanaaseme skv. (KLO1101564)
Lahemaa RP, Ulliallika skv. (KLO1101529)
Lahemaa RP, Põhjakalda skv. (KLO1101541)
Lahemaa RP, Reiemäe skv. (KLO1101542)
Lahemaa RP, Lobineeme skv. (KLO1101546)
Lahemaa RP, Naskali skv. (KLO1101548)
Lahemaa RP, Viru raba skv. (KLO1101531)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1101530)
Lahemaa RP, Ulkkari skv. (KLO1101528)
Lahemaa RP, Lohja skv. (KLO1101555)
Lahemaa RP, Miku skv. (KLO1101559)
Lahemaa RP, Koolimäe skv. (KLO1101552)
Lahemaa RP, Merinõmme skv. (KLO1101557)
Lahemaa RP, Kõrve skv. (KLO1101553)
Lahemaa RP, Loisu skv. (KLO1101547)
Lahemaa RP, Suursoo skv. (KLO1101545)
Lahemaa RP, Pedassaare skv. (KLO1101527)
Lahemaa RP, Külaotsa skv. (KLO1101554)
Pedassaare männid (4) (KLO4000707)
Palmse kask; Kõver kask (KLO4000228)
Lahemaa RP, Vainopea skv. (KLO1100370)
Lahemaa RP, Koljaku-Oandu skv. (KLO1100354)
Lahemaa RP, Mustoja skv. (KLO1100362)
Lahemaa RP, Ulliallika skv. (KLO1100369)
Lahemaa RP, Mohni skv. (KLO1100361)
Lahemaa RP, Käsmu skv. (KLO1100357)
Lahemaa RP, Eru skv (KLO1100349)
Lahemaa RP, Kuradi skv. (KLO1100356)
Lahemaa RP, Laviku skv. (KLO1100360)
Lahemaa RP, Valgejõe-Laukasoo skv. (KLO1100371)
Lahemaa RP, Ulkkari skv. (KLO1100368)
Lahemaa RP, Esku loodusreservaat (KLO1100350)
Lahemaa RP, Juminda-Suurekõrve skv. (KLO1100352)
Lahemaa RP, Remnispea loodusreservaat (KLO1100366)
Lahemaa RP, Korjuse skv. (KLO1100355)
Lahemaa RP, Kasispea skv. (KLO1100353)
Lahemaa RP, Pedassaare skv. (KLO1100364)
Lahemaa RP, Juku skv. (KLO1100351)
Lahemaa RP, Pärlijõe skv. (KLO1100365)
Lahemaa RP, Sagadi pv. (KLO1101569)
Lahemaa RP, Lahemaa pv. (KLO1100359)
Lahemaa RP, Muuksi pv. (KLO1101566)
Lahemaa RP, Lahe skv. (KLO1100358)
Lahemaa RP, Älvi skv. (KLO1100373)
Lahemaa RP, Metsaveere skv. (KLO1101558)
Lahemaa RP, Käsmu skv. (KLO1101536)
Suurekõrve kadakad (2) (KLO4000621)
Kolgaküla mänd (2 mändi) (KLO4000376)
Samuli tammed (3); Sammuli tammed (KLO4000629)
Sääre tamm (KLO4000300)
Ilumäe hiiepärn; Hiie-niinepuu (KLO4000407)
Jaani-Tooma suurkivi (KLO4000457)
Joomakivi (KLO4000463)
Launiidu kivi; (Laoniidu kivi) (KLO4000924)
Turbuneeme kivid (KLO4000925)
Must kivi (KLO4000465)
" Vana-Jüri" rändrahn (KLO4000985)
Rahnude rühm Palmse pargis e. Kloostrikivid (13) (KLO4000987)
Tammispea rändrahn (KLO4000486)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määruse nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a määrus nr 18 "Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 17. augusti 2006. a määrus nr 188 Määruste kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 22. detsembri 2005. a määrus nr 81 Keskkonnaministri määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2003. a korraldus nr 62-k Maamaksu korrigeerimine Lahemaa rahvuspargis
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 26. oktoobri 1999. a määrus nr 321 Riikliku keskkonnaseire püsialade määramine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 23. juuli 1998. a määrus nr 51 Lahemaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimääruse kinnitamine (kehtetu)
Seotud dokument Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokument VV 03. juuni 1997. a määrus nr 109 Lahemaa rahvuspargi, Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine
Seotud dokument Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 28.04.1992. a määrus nr 132 Lahemaa Rahvuspargi Nõukogu põhimääruse ja nõukogu koosseisu kinnitamise kohta (kehtetu)
Seotud dokumentSeadus Lahemaa Rahvuspargi kohta
Seotud dokumentENSV Harju rajooni RSN TK otsus nr 21. Abinõud looduskaitse objektide hooldamiseks ja kaitseks
Seotud dokumentENSV MN määrus nr.540 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokumentENSV MN korraldus nr Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN korraldus 20. märtsist 1973. a. nr. 135-k Lahemaa rahvuspargi fondi moodustamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus 20. märtsist 1973. a. nr. 115 ENSV MN 1.juuni 1971.a määruse nr 300 punkti 1 osalise muutmise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr.26 Lahemaa rahvuspargi põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 300 Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi soode kaitsekorralduskava 2011-2013
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2016-2025
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
KaitsekorralduskavaLahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2013-2015
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava