Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)Väljad: peida ,kuva
NimiPeipsiveere looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000624
Ala staatuskaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)21019,2
Siseveekogude pindala (ha)13590,8
On maksusoodustusJah
Kaitse eesmärgi kirjeldus(1) Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) Emajõe deltasoostiku ja Peipsi järve rannasoostike looduse, ökosüsteemide ja maastike kaitse, uurimine, tutvustamine ja taastamine;
2) Piirissaare ja Emajõe suudmeala märgala ökosüsteemide ning Piirissaare rannamaastike säilitamine, kaitse, uurimine ja tutvustamine;
3) selliste elupaigatüüpide kaitse ja taastamine, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140)3, huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (7110*), siirdesood ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud liigi saarma (Lutra lutra) ning V lisas nimetatud liigi kopra (Castor fiber) kaitse;
5) selliste linnuliikide isendite elupaikade kaitse, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I lisas: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), suur-konnakotkas (Aquila clanga), hüüp (Botaurus stellaris), öösorr (Caprimulgus europaeus), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), väikepistrik (Falco columbarius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rohunepp (Gallinago media), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekajakas (Larus minutus), mudanepp (Lymnocryptes minimus), väikekoskel (Mergus albellus), suurkoovitaja (Numenius arquata), kalakotkas (Pandion haliaetus), täpikhuik (Porzana porzana), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja teder (Tetrao tetrix);
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ I lisas nimetamata rändlinnuliikide isendite elupaikade kaitse. Rändlinnuliigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas querquedula), suur-laukhani (Anser albifrons), rabahani (Anser fabalis), punapea-vart (Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), sõtkas (Bucephala clangula) ja naerukajakas (Larus ridibundus);
7) kalaliigi säga (Silurus glanis) ning nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud kalaliikide hingu (Cobitis taenia), võldase (Cottus gobio) ja vingerja (Misgurnus fossilis) ning II ja IV lisas nimetatud tõugja (Aspius aspius) kaitse;
8) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas nimetatud kahepaiksete rohe-kärnkonna (Bufo viridis) ja mudakonna (Pelobates fuscus) kaitse, nende elupaikade taastamine ja kaitse, rabakonna (Rana arvalis) elupaiga kaitse ning kahepaiksete liigilise mitmekesisuse säilitamine;
9) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas nimetatud putukaliikide laiujuri (Dytiscus latissimus), tõmmuujuri (Graphoderus bilineatus) ja suure rabakiili (Leucorrhinia pectoralis) elupaiga kaitse;
10) taimeliikide sinise emajuure (Gentiana pneumonanthe), kiirja ruse (Bidens radiata), mõru vesipipra (Elatine hydropiper), väike konnarohu (Alisma gramineum), pruuni lõikheina (Cyperus fuscus) ja juurduva kõrkja (Scirpus radicans) ning nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud rohelise kaksikhamba (Dicranum viride) ja läikiva kurdsirbiku (Hamatocaulis vernicosus) kaitse.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPõlva maakond, Räpina vald, Meerapalu küla
Põlva maakond, Räpina vald, Parapalu küla
Tartu maakond, Kastre vald, Ahunapalu küla
Tartu maakond, Kastre vald, Aruaia küla
Tartu maakond, Kastre vald, Kastre küla
Tartu maakond, Kastre vald, Kõnnu küla
Tartu maakond, Kastre vald, Lääniste küla
Tartu maakond, Kastre vald, Võõpste küla
Tartu maakond, Luunja vald, Kavastu küla
Tartu maakond, Luunja vald, Pajukurmu küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kargaja küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Praaga küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Rehemetsa küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tähemaa küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Varnja alevik
Tartu maakond, Tartu vald, Piiri küla
Tartu maakond, Tartu vald, Saare küla
Tartu maakond, Tartu vald, Tooni küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPeipsiveere linnuala EE0080323
Emajõe-Suursoo ja Piirissaar 3EE003
Peipsiveere loodusala EE0080323
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudViira oja VEE1051800
Porijõgi VEE1051700
Steppanilammi kraav VEE1023618
Kargaja jõgi VEE1051200
Leego järv VEE2085500
Kalli jõgi VEE1050900
Apna jõgi VEE1051000
Peipsi järv VEE2075600
Äijärv (Kalli Äijärv) VEE2085300
Võngjärv VEE2085700
Sirkjärv VEE2075400
Koosa järv VEE2075500
Leego oja VEE1008100
Soitsejärv VEE2085600
Rehemetsa peakraav VEE1051500
Kõrvesilla kraav VEE1050800
Meerapalu oja VEE1008000
Ahijärv (Lääniste Ahijärv) VEE2085800
Põdraoja VEE1051600
Koosa jõgi VEE1051100
Süvähaud VEE2075650
Ahijärve oja VEE1050700
Ahja jõgi VEE1047200
Emajõgi VEE1023600
Kalli järv VEE2085400
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAnser albifrons (suur-laukhani)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Pelobates fuscus (harilik mudakonn)
Elatine hydropiper (mõru vesipipar)
Gallinago media (rohunepp)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Rana arvalis (rabakonn)
Acrocephalus arundinaceus (rästas-roolind)
Chroicocephalus ridibundus (naerukajakas)
Botaurus stellaris (hüüp)
Bufo viridis (rohe-kärnkonn)
Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik)
Bidens radiata (kiirjas ruse)
Lutra lutra (saarmas)
Cygnus columbianus bewickii (väikeluik)
Anser fabalis (rabahani)
Pandion haliaetus (kalakotkas)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Lanius excubitor (hallõgija)
Cobitis taenia (hink)
Bucephala clangula (sõtkas)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Porzana porzana (täpikhuik)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Lymnocryptes minimus (mudanepp)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Falco columbarius (väikepistrik)
Scirpus radicans (juurduv kõrkjas)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Numenius arquata (suurkoovitaja)
Cottus gobio (võldas)
Haliaeetus albicilla (merikotkas)
Aythya fuligula (tuttvart)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Aythya ferina (punapea-vart)
Hydrocoloeus minutus (väikekajakas)
Aspius aspius (tõugjas)
Cyperus fuscus (pruun lõikhein)
Dicranum viride (roheline kaksikhammas)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Silurus glanis (säga)
Clanga clanga (suur-konnakotkas)
Castor fiber (kobras)
Spatula querquedula (rägapart)
Chlidonias niger (mustviires)
Alisma gramineum (väike konnarohi)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Gentiana pneumonanthe (sinine emajuur)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidPeipsiveere LKA, Kuuksaare pv. (KLO1101446)
Peipsiveere LKA, Emajõe-Ahja pv. (KLO1101442)
Peipsiveere LKA, Ahunapalu pv. (KLO1101441)
Peipsiveere LKA, Kantsi pv. (KLO1101445)
Peipsiveere LKA, Meerapalu pv. (KLO1101447)
Peipsiveere LKA, Emajõe suudmeala pv. (KLO1101443)
Peipsiveere LKA, Ahunapalu skv. (KLO1101435)
Peipsiveere LKA, Piirissaare skv. (KLO1101439)
Peipsiveere LKA, Meerapalu skv. (KLO1101438)
Peipsiveere LKA, Apnassaare skv. (KLO1101436)
Peipsiveere LKA, Suursoo skv. (KLO1101440)
Peipsiveere LKA, Puusaarõ pv. (KLO1101451)
Peipsiveere LKA, Tornimäe pv. (KLO1101453)
Peipsiveere LKA, Virvissaare pv. (KLO1101455)
Peipsiveere LKA, Praaga pv. (KLO1101450)
Peipsiveere LKA, Piirissaare pv. (KLO1101448)
Peipsiveere LKA, Haabsaare pv. (KLO1101444)
Peipsiveere LKA, Rebassaare pv. (KLO1101452)
Peipsiveere LKA, Uru pv. (KLO1101454)
Peipsiveere LKA, Koosa skv. (KLO1101437)
Ahunapalu mänd (KLO4000412)
Dokumendid: peida ,kuva
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2013. a määrus nr 184 "Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määruse „Peipsiveere looduskaitseala kaitse-eeskiri” eelnõu SELETUSKIRI
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määrus nr 129 Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. juuni 2006. a määrus nr 129 Hoiualade kaitse alla võtmine Tartu maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 55 Volituste andmine Emajõe-Suursoo maastikukaitseala valitsemiseks
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 54 Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni moodustamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 53 Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 1. detsembri 2000. a määrus nr 73 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 29 Kaitstavate loodusobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokumentTartu Maakonnavalitsuse määrus nr. 306
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Peipsiveere looduskaitseala kaitsekorralduskava 2016-2025