Liikide andmete kuvamine

Liik: Accipiter gentilis (kanakull)Väljad: peida ,kuva
Nimi eesti kkanakull
Nimi inglise kNorthern Goshawk
KaitsekategooriaII kategooria
Nimi ladina kAccipiter gentilis
RühmLinnud
KirjeldusKanakull on üks levinumaid kullilisi maailmas, kes esineb nii Euraasias kui ka Põhja-Ameerika okasmetsavööndis. Eestis on kanakull peamiselt paikne liik, vaid väike osa lindudest (peamiselt noored) lendab lõunapoolsetele aladele.

Eestis pesitseb kanakull nii loodusmaastikus kui ka metsatukkadega vahelduvas kultuurmaastikus, üksikuid paare on meil registreeritud aga ka suuremates linnametsades. Kanakull viibib pesa juures juba hilistalvel, kui paar alustatab pesa ehitamist ja korrastamist ning isaslinnud toovad oma paarilisele pesapaika saaki. Pesitsuspuistu suurus on positiivses seoses pesa asustatusega. Pesa rajatakse keskmiselt >80 aasta vanusesse okaspuistusse ning see paikneb 350 m kaugusel metsaservast ning noorest metsast. Munemist alustatakse aprilli esimesel poolel. Kodupiirkonna maastikus on metsa keskmiselt 51%, avamaastikku 29% ning üleminekulisi metsaalasid 11%. Kodupiirkonna suuruse võib ulatuda 10-25 km2, kuid see võib olla alahinnatud.

Eesti punase nimestiku järgi (2008) on kohalik asurkond hinnatud ohulähedasse seisundisse ning liik on arvatud Looduskaitse seaduse alusel II kategooria kaitsealuste liikide hulka. Eestis on kanakulli arvukus 1990-ndate aastate algusest alates tugevalt langenud (>50%) ning arvukust hinnatakse 300-500 haudepaarini. Euroopas on pesitseva asurkonna suuruseks hinnatud 160 000 - 210 000 paarini ning üldist populatsiooni trendi mõõdukalt suurenevaks (10-50%). Euroopa Liidu liikmesriikides on populatsiooni suuruseks hinnatud (2004) 46 000 - 70 000 tuhat paari ning arvukust mõõdukalt langevaks (10-50%).

Kanakulli peamiselt ohustavateks teguriteks on pesapaikade hävinemine, toitumisalade kvaliteedi langus ja pesitsusaegne häirimine. Pesapaiga kaitseks tuleb pesa või pesade ümber moodustada sihtkaitsevöönd, mis peaks hõlmama vähemalt 5 ha vähemalt 60-aastast metsa; kui vanem metsaala on suurem, kaasatakse see sihtkaitsevööndisse vähemalt 300 m ulatuses järgides metsaeraldisi või looduslikke piire. Pesitsusaegse häirimise vältimiseks tuleks sobiva pesitsuspuistuga piirnev noorem mets kaasata piiranguvööndina ca 300 m ulatuses järgides metsaeraldisi või looduslikke piire. Kanakulli kaitset on võimalik ühendada mitmete teiste metsaliikide kaitsega, millest olulisemad on metsakanalised, kotkad ja must-toonekurg

Eelneva põhjal on liigi kaitse-eeldusteks väikese arvukuse tõttu haruldus ning ohutegurite kriitilise mõju tõttu ohustatus.
TüüpKaitsealune liik
Seosed: peida ,kuva
Alad, kus on kaitse eesmärgiksAdila kanakulli püsielupaik (PLO1000788)
Aheru kanakulli püsielupaik (PLO1000789)
Allika kanakulli püsielupaik (PLO1000782)
Hullo kanakulli püsielupaik (PLO1000556)
Jägala kanakulli püsielupaik (PLO1000787)
Kaagvere kanakulli püsielupaik (PLO1000783)
Keeri kanakulli püsielupaik (PLO1000548)
Kivijärve kanakulli püsielupaik (PLO1000552)
Kobru kanakulli püsielupaik (PLO1000544)
Koki kanakulli püsielupaik (PLO1000791)
Krootuse kanakulli püsielupaik (PLO1000551)
Kunila kanakulli püsielupaik (PLO1000558)
Kurista kanakulli püsielupaik (PLO1000786)
Kuusemaa kanakulli püsielupaik (PLO1000557)
Laiksaare kanakulli püsielupaik (PLO1000790)
Lükkä kanakulli püsielupaik (PLO1000553)
Metsküla 2 kanakulli püsielupaik (PLO1000793)
Metsküla kanakulli püsielupaik (PLO1000555)
Nurme kanakulli püsielupaik (PLO1000784)
Nurtu-Nõlva kanakulli püsielupaik (PLO1000550)
Palivere kanakulli püsielupaik (PLO1000785)
Pamma kanakulli püsielupaik (PLO1000792)
Ristna kanakulli püsielupaik (PLO1000554)
Surjupera kanakulli püsielupaik (PLO1000546)
Tali kanakulli püsielupaik (PLO1000547)
Vardja kanakulli püsielupaik (PLO1000545)
Viruvere kanakulli püsielupaik (PLO1000549)
Saessaare kanakulli püsielupaik (KLO3000689)
Valmaotsa kanakulli püsielupaik (KLO3000703)
Toolse kanakulli püsielupaik (KLO3000684)
Hirla kanakulli püsielupaik (KLO3000685)
Sahamaa kanakulli püsielupaik (KLO3000686)
Pitsalu kanakulli püsielupaik (KLO3000687)
Kutja kanakulli püsielupaik (KLO3000690)
Puujala kanakulli püsielupaik (KLO3000691)
Tali kanakulli püsielupaik (KLO3000692)
Varesmäe kanakulli püsielupaik (KLO3000693)
Koolma kanakulli püsielupaik (KLO3000694)
Naruski kanakulli püsielupaik (KLO3000695)
Lauga kanakulli püsielupaik (KLO3000696)
Paabo kanakulli püsielupaik (KLO3000697)
Kooraste 1 kanakulli püsielupaik (KLO3000698)
Kooraste 2 kanakulli püsielupaik (KLO3000699)
Kodaramäe kanakulli püsielupaik (KLO3000700)
Triigi kanakulli püsielupaik (KLO3000701)
Rannaküla kanakulli püsielupaik (KLO3000702)
Vääna kanakulli püsielupaik (KLO3000678)
Vatsla kanakulli püsielupaik (KLO3000679)
Karjaküla kanakulli püsielupaik (KLO3000682)
Kiili kanakulli püsielupaik (KLO3000683)
Karussaare kanakulli püsielupaik (KLO3000704)
Külaaseme kanakulli püsielupaik (KLO3000707)
Tüki kanakulli püsielupaik (KLO3000705)
Meeri kanakulli püsielupaik (KLO3000706)
Kaagvere kanakulli püsielupaik (KLO3000708)
Haavametsa kanakulli püsielupaik (KLO3000709)
Purtsi kanakulli püsielupaik (KLO3000710)
Palu kanakulli püsielupaik (KLO3000711)
Konnopera kanakulli püsielupaik (KLO3000712)
Kähu kanakulli püsielupaik (KLO3000713)
Lehtsaare kanakulli püsielupaik (KLO3000714)
Soosaare kanakulli püsielupaik (KLO3000715)
Poka kanakulli püsielupaik (KLO3000716)
Päidre kanakulli püsielupaik (KLO3000717)
Vilimeeste kanakulli püsielupaik (KLO3000718)
Veisjärve kanakulli püsielupaik (KLO3000719)
Konnamets kanakulli püsielupaik (KLO3000721)
Kuningakopli kanakulli püsielupaik (KLO3000722)
Restu kanakulli püsielupaik (KLO3000723)
Antsioja kanakulli püsielupaik (KLO3000720)
Nursi kanakulli püsielupaik (KLO3000757)
Uruste kanakulli püsielupaik (KLO3000774)
Tugamanni kanakulli püsielupaik (KLO3000680)
Kaave kanakulli püsielupaik (KLO3000681)
Lennuvälja kanakulli püsielupaik (KLO3000688)
Massiaru hoiuala (KLO2000297)
Kiusumetsa hoiuala (KLO2000242)
Otepää hoiuala (KLO2000117)
Kikepera hoiuala (KLO2000271)
Urissaare hoiuala (KLO2000289)
Nepstemurru hoiuala (KLO2000283)
Mäeküla hoiuala (KLO2000280)
Tagamõisa hoiuala (KLO2000332)
Agusalu looduskaitseala (KLO1000599)
Tihu looduskaitseala (KLO1000310)
Kärevere looduskaitseala (KLO1000600)
Tudusoo looduskaitseala (KLO1000277)
Sanga looduskaitseala (KLO1000320)
Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (KLO1000124)
Karula rahvuspark (KLO1000242)
Krootuse kanakulli püsielupaik (PLO1001448)
Kutja kanakulli püsielupaik (PLO1001447)
Arupää kanakulli püsielupaik (104244070)
Ignase kanakulli püsielupaik (-1387420826)
Juba kanakulli püsielupaik (-1926061210)
Kalvre kanakulli püsielupaik (1894884198)
Kannastiku kanakulli püsielupaik (-1943755930)
Kirikuküla kanakulli püsielupaik (2014946150)
Kloogaranna kanakulli püsielupaik (6005606)
Koolma 2 kanakulli püsielupaik (1694344038)
Külaoru kanakulli püsielupaik (-877485210)
Lutsu kanakulli püsielupaik (1858970470)
Mäealuse kanakulli püsielupaik (1287014)
Mätasselja kanakulli püsielupaik (513581926)
Mõtsu kanakulli püsielupaik (-1807965338)
Niiby kanakulli püsielupaik (-2115525786)
Paatsa kanakulli püsielupaik (453092198)
Pikassilla kanakulli püsielupaik (1580508006)
Prassi kanakulli püsielupaik (-1368218778)
Puhja kanakulli püsielupaik (268936038)
Reeküla kanakulli püsielupaik (681812838)
Reikama kanakulli püsielupaik (-253058202)
Selgase kanakulli püsielupaik (1450484582)
Selja kanakulli püsielupaik (1282581350)
Tähtvere kanakulli püsielupaik (-1631476890)
Tõnumaa kanakulli püsielupaik (-840260762)
Uniküla kanakulli püsielupaik (-485973146)
Vihi kanakulli püsielupaik (235447142)
Tüki kanakulli püsielupaik (817275750)
Ringtee kanakulli püsielupaik (-1344035994)
Soonurme kanakulli püsielupaik (-1197980856)
Kirikuraba looduskaitseala (KLO1000618)
Ohepalu looduskaitseala (KLO1000230)
Sirtsi looduskaitseala (KLO1000076)
Kõrvemaa maastikukaitseala (PLO1001210)
Kobru kanakulli püsielupaik (KLO3001658)
Keeri kanakulli püsielupaik (KLO3001664)
Ristna kanakulli püsielupaik (KLO3001661)
Metsküla kanakulli püsielupaik (KLO3001666)
Viruvere kanakulli püsielupaik (KLO3001670)
Nurtu-Nõlva kanakulli püsielupaik (KLO3001667)
Hullo kanakulli püsielupaik (KLO3001665)
Krootuse kanakulli püsielupaik (KLO3001668)
Kunila kanakulli püsielupaik (KLO3001660)
Kivijärve kanakulli püsielupaik (KLO3001663)
Kuusemaa kanakulli püsielupaik (KLO3001659)
Vardja kanakulli püsielupaik (KLO3001662)
Surjupera kanakulli püsielupaik (KLO3001669)
Lavassaare looduskaitseala (KLO1000645)
Otepää looduspark (KLO1000559)
Avaste looduskaitseala (KLO1000464)
Nabala-Tuhala looduskaitseala (KLO1000634)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)
Pilkuse maastikukaitseala (KLO1000099)
Vihi kanakulli püsielupaik (PLO1001139)
Puhatu looduskaitseala (KLO1000042)
Keretü looduskaitseala (KLO1000668)
Paatsa kanakulli püsielupaik (PLO1001438)
Prassi kanakulli püsielupaik (-1068035130)
Adila kanakulli püsielupaik (PLO1001431)
Allika kanakulli püsielupaik (PLO1001427)
Arupää kanakulli püsielupaik (PLO1001441)
Elva kanakulli püsielupaik (PLO1001442)
Ihasalu kanakulli püsielupaik (PLO1001406)
Imavere kanakulli püsielupaik (-1011899158)
Võrevere kanakulli püsielupaik (PLO1001422)
Juba kanakulli püsielupaik (PLO1001446)
Jägala kanakulli püsielupaik (PLO1001407)
Kaagvere kanakulli püsielupaik (2006267254)
Sultsi kanakulli püsielupaik (PLO1001445)
Kangruselja kanakulli püsielupaik (PLO1001434)
Kannastiku kanakulli püsielupaik (-696213202)
Limu kanakulli püsielupaik (PLO1001408)
Kaunissaare kanakulli püsielupaik (PLO1001409)
Ohtu kanakulli püsielupaik (PLO1001410)
Kloogaranna kanakulli püsielupaik (PLO1001411)
Koki kanakulli püsielupaik (PLO1001435)
Tade kanakulli püsielupaik (PLO1001412)
Külaoru kanakulli püsielupaik (1222120582)
Laiksaare kanakulli püsielupaik (PLO1001428)
Leetva kanakulli püsielupaik (PLO1001429)
Liikva kanakulli püsielupaik (PLO1001413)
Lutsu kanakulli püsielupaik (803798398)
Maetsma kanakulli püsielupaik (636827474)
Mammaste kanakulli püsielupaik (258605618)
Peederga kanakulli püsielupaik (PLO1001436)
Murru kanakulli püsielupaik (-1433165322)
Mustjõe kanakulli püsielupaik (PLO1001414)
Lubja kanakulli püsielupaik (PLO1001415)
Mätasselja kanakulli püsielupaik (PLO1001437)
Mõtsu kanakulli püsielupaik (PLO1001430)
Niibi kanakulli püsielupaik (PLO1001424)
Palivere kanakulli püsielupaik (-771497230)
Piiri kanakulli püsielupaik (PLO1001439)
Luiska kanakulli püsielupaik (PLO1001419)
Tänassilma kanakulli püsielupaik (PLO1001443)
Purdi kanakulli püsielupaik (PLO1001423)
Reeküla kanakulli püsielupaik (816531964)
Reikama kanakulli püsielupaik (PLO1001418)
Valmaotsa kanakulli püsielupaik (PLO1001449)
Roobaka kanakulli püsielupaik (PLO1001440)
Selgase kanakulli püsielupaik (PLO1001433)
Silla kanakulli püsielupaik (PLO1001425)
Sipelga kanakulli püsielupaik (-879063958)
Soonurme kanakulli püsielupaik (-1520167326)
Jööri must-toonekure püsielupaik (KLO3001951)
Tarakvere kanakulli püsielupaik (PLO1001421)
Tähtvere kanakulli püsielupaik (-1672112284)
Tõnumaa kanakulli püsielupaik (PLO1001432)
Palu kanakulli püsielupaik (PLO1001444)
Katase kanakulli püsielupaik (PLO1001420)
Võnsi kanakulli püsielupaik (PLO1001416)
Ahijärve kanakulli püsielupaik (PLO1001426)
Änglema kanakulli püsielupaik (PLO1001417)
Vana-Kuuste looduskaitseala (KLO1000710)
Nulga looduskaitseala (KLO1000719)
Vihi kanakulli püsielupaik (KLO3001976)
Kesknõmme looduskaitseala (KLO1000236)
Kesknõmme LKA, Kesknõmme skv. (KLO1101872)
Nulga LKA, Kaljupealse skv. (KLO1101833)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Tilga looduskaitseala (KLO1000745)
Mukri looduskaitseala (KLO1000742)
Kirmsi looduskaitseala (KLO1000744)
Kirmsi LKA, Kirmsi skv. (KLO1101987)
Vanaõue maastikukaitseala (KLO1000743)
Kuulmajärve looduskaitseala (KLO1000749)
Kuulmajärve LKA, Kuulmajärve skv. (KLO1101999)
Anija looduskaitseala (KLO1000461)
Nepstemurru looduskaitseala (KLO1000750)
Anija LKA, Anija skv. (KLO1100100)
Märjamaa järtade maastikukaitseala (KLO1000243)
Katase kanakulli püsielupaik (KLO3002742)
Ahijärve kanakulli püsielupaik (KLO3002734)
Allika kanakulli püsielupaik (KLO3002735)
Ihasalu kanakulli püsielupaik (KLO3002738)
Kaunissaare kanakulli püsielupaik (KLO3002743)
Leetva kanakulli püsielupaik (KLO3002747)
Mõtsu kanakulli püsielupaik (KLO3002753)
Ohtu kanakulli püsielupaik (KLO3002756)
Paatsa kanakulli püsielupaik (KLO3002757)
Tade kanakulli püsielupaik (KLO3002767)
Tarakvere kanakulli püsielupaik (KLO3002768)
Arupää kanakulli püsielupaik (KLO3002736)
Elva kanakulli püsielupaik (KLO3002737)
Juba kanakulli püsielupaik (KLO3002739)
Jägala kanakulli püsielupaik (KLO3002740)
Kangruselja kanakulli püsielupaik (KLO3002741)
Adila kanakulli püsielupaik (KLO3002733)
Mätasselja kanakulli püsielupaik (KLO3002754)
Niibi kanakulli püsielupaik (KLO3002755)
Liikva kanakulli püsielupaik (KLO3002748)
Limu kanakulli püsielupaik (KLO3002749)
Lubja kanakulli püsielupaik (KLO3002750)
Luiska kanakulli püsielupaik (KLO3002751)
Mustjõe kanakulli püsielupaik (KLO3002752)
Palu kanakulli püsielupaik (KLO3002758)
Peederga kanakulli püsielupaik (KLO3002759)
Piiri kanakulli püsielupaik (KLO3002760)
Purdi kanakulli püsielupaik (KLO3002761)
Reikama kanakulli püsielupaik (KLO3002762)
Roobaka kanakulli püsielupaik (KLO3002763)
Selgase kanakulli püsielupaik (KLO3002764)
Silla kanakulli püsielupaik (KLO3002765)
Sultsi kanakulli püsielupaik (KLO3002766)
Tõnumaa kanakulli püsielupaik (KLO3002769)
Tänassilma kanakulli püsielupaik (KLO3002770)
Võnsi kanakulli püsielupaik (KLO3002771)
Võrevere kanakulli püsielupaik (KLO3002772)
Änglema kanakulli püsielupaik (KLO3002773)
Kloogaranna kanakulli püsielupaik (KLO3002744)
Koki kanakulli püsielupaik (KLO3002745)
Laiksaare kanakulli püsielupaik (KLO3002746)
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala (KLO1000548)
Nõmme-Mustamäe MKA, Nõmme-Mustamäe pv. (KLO1100670)
Kõrvemaa maastikukaitseala (KLO1000265)
Sõrve looduskaitseala (KLO1000758)
Pildid: peida ,kuva
Kanakull, autor: Martin Käsper, 20.08.2012
Kanakull, autor: Sulev Śvilponis, 11.10.2012