Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Otepää looduspark (KLO1000559)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedmaastik
Maastiku tüüppuhkemaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2016.12.01 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määrus nr 135 "Otepää looduspargi kaitse-eeskiri"
KKR koodKLO1000559
NimiOtepää looduspark
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)21367,2
Siseveekogude pindala (ha)842,1
Kaitse eesmärgi kirjeldusOtepää looduspargi kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada, taastada, uurida ja tutvustada Otepää kõrgustikule iseloomulikke loodus- ja pärandmaastikke ja looduse mitmekesisust, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele;
2) kaitsta nende liikide elupaiku, keda Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas. Need liigid on väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), mustviires (Chlidonias niger), must-toonekurg (Ciconia nigra), roo-loorkull (Circus aeruginosus), rukkirääk (Crex crex), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), värbkakk (Glaucidium passerinum), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus), kolmvarvas-rähn ehk laanerähn (Picoides tridactylus), hallpea-rähn (Picus canus) ning händkakk (Strix uralensis) ja kanakull (Accipiter gentilis);
3) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110)3, vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved (3130), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), jõed ja ojad (3260), liigirikkad aruniidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised salumetsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
4) kaitsta järgmiste nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liikide elupaiku: saarmas (Lutra lutra), harivesilik (Triturus cristatus), harilik hink (Cobitis taenia), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), karvane maarjalepp (Agrimonia pilosa), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride) ja läikiv kurdsirbik (Hamatocaulis vernicosus);
5) kaitsta järgmiste esinduslikke asurkondi moodustavate kaitsealuste liikide elupaiku: sinikael-part (Anas platyrhynchos), viupart (Anas penelope), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), hallhaigur (Ardea cinerea), väiketüll (Charadrius dubius), roherähn ehk meltsas (Picus viridis), mudakonn (Pelobates fuscus), vareskaera-aasasilmik (Coenonympha hero), valgelaup-rabakiil (Leucorrhinia albifrons), hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis), mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne), veelendlane (Myotis daubentonii), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata cruenta), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), sookäpp (Hammarbya paludosa), väike käopõll (Listera cordata), ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), kärbesõis (Ophrys insectifera), ohakasoomukas (Orobanche pallidiflora), kuninga-kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), Helleri ebatähtlehik (Anastrophyllum hellerianum), sulgjas õhik (Neckera pennata), süstjas skapaania (Scapania apiculata), Wulfi turbasammal (Sphagnum wulfianum), purpur-maakeel (Geoglossum atropurpureum) ja limatünnik (Sarcosoma globosum);
6) kaitsta ja säilitada Pühajärve mõisa parki ja kaitsealale jäävaid kaitstava looduse üksikobjekte.
IseloomustusOtepää looduspark asub Valgamaal Otepää, Palupera, Sangaste ja Puka vallas ning Põlvamaal Valgjärve vallas. Pühajärv, Väike-Munamägi ja Tedremägi võeti maastiku elementidena kaitse alla 1957. aastal. 1979. aastal moodustati Otepää maastikukaitseala ning oma praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast, kandes Otepää looduspargi nime. Looduspargi kaitse eesmärgiks on Otepää kõrgustikule iseloomulike maastike kaitse. Otepää kõrgustikku ilmestavad moreenkünkad ja mõhnad, nende vahele jäävad soode ja järvedega nõod. Pühajärve nõgu jagab kõrgustiku kaheks osaks — kõrgemaks ja reljeefsemaks lääne- ning veidi madalamaks, kuid mosaiiksemaks idaosaks. Kaitselale jääb Otepää kõrgustiku kõrgeim tipp — Kuutsemägi (217 m). Pühajärve loetakse piirkonna kauneimaks järveks ja see on olnud sõna otseses mõttes püha järv. Kaitseala omab suurt puhkemajanduslikku väärtust. Pühajärve kõrval on puhkemajanduslikult oluline ka Väike Munamägi, kuhu on rajatud suusakeskus. Väike Munamäe nõlval asuvat allikat loetakse Väike-Emajõe alguseks. Väärtuslikud on kaitsealal kasvavad tamme, saare ja pärna enamusega puistud. Pühajärve saaretel kasvab ka looduslikke pärnametsi. Looduspark on elupaigaks ka mitmetele kaitstavatele lindudele (väike-konnakotkas, sookurg, valge-toonekurg) ning taimedele (kõdu-koralljuur, mitmed sõrmkäpad, neiuvaibad). Lisaks leidub looduspargis hulgaliselt arheoloogiliselt ja kultuurilooliselt tähtsaid objekte. Kaitseala pindala on 22545,9 ha.

Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Alcedo atthis, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Grus grus, Pernis apivorus, Podiceps auritus, Porzana porzana, Podiceps grisegena, Tetrao urogallus.
Lisaks on registreeritud: Aquila pomarina, Pelobates fuscus.
Kaitsealused taimeliigid: Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata var. cruenta, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza Maculata, Daphne mezereum, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, Huperzia selago, Listera ovata, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Najas flexilis. (Keskkonnaekspertiis, 1996; K.Möller, 1998; Statistika, 1999)
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPõlva maakond, Kanepi vald, Hauka küla
Põlva maakond, Kanepi vald, Pikajärve küla
Tartu maakond, Elva vald, Astuvere küla
Tartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla
Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla
Tartu maakond, Elva vald, Urmi küla
Valga maakond, Otepää vald, Arula küla
Valga maakond, Otepää vald, Kastolatsi küla
Valga maakond, Otepää vald, Kibena küla
Valga maakond, Otepää vald, Kähri küla
Valga maakond, Otepää vald, Kääriku küla
Valga maakond, Otepää vald, Meegaste küla
Valga maakond, Otepää vald, Miti küla
Valga maakond, Otepää vald, Mäeküla
Valga maakond, Otepää vald, Mägestiku küla
Valga maakond, Otepää vald, Mäha küla
Valga maakond, Otepää vald, Märdi küla
Valga maakond, Otepää vald, Neeruti küla
Valga maakond, Otepää vald, Nõuni küla
Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla
Valga maakond, Otepää vald, Otepää küla
Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn
Valga maakond, Otepää vald, Pedajamäe küla
Valga maakond, Otepää vald, Pilkuse küla
Valga maakond, Otepää vald, Pringi küla
Valga maakond, Otepää vald, Päidla küla
Valga maakond, Otepää vald, Pühajärve küla
Valga maakond, Otepää vald, Raudsepa küla
Valga maakond, Otepää vald, Restu küla
Valga maakond, Otepää vald, Risttee küla
Valga maakond, Otepää vald, Räbi küla
Valga maakond, Otepää vald, Sihva küla
Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla
Valga maakond, Otepää vald, Vidrike küla
Valga maakond, Otepää vald, Ädu küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelOtepää linnuala EE0080401
Otepää EE088
Otepää loodusala EE0080401
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudVäikejärv (Päidla Väikejärv) VEE2102300
Mudajärv VEE2101310
Uibujärv (Päidla Uibujärv) VEE2101400
Kõverjärv (Päidla Kõverjärv) VEE2101500
Kalmejärv VEE2101700
Mõrtsuka järv VEE2101200
Räbi järv VEE2101600
Linajärv (Hellenurme Linajärv) VEE2101810
Käpajärv (Hellenurme Käpajärv) VEE2101800
Loodi järv VEE2102710
Päästjärv VEE2100500
Äpsi järv VEE2104400
Rahi lomp VEE2100520
Udila järv VEE2121010
Kirgjärv VEE2121000
Restu järv VEE2121500
Veskijärv (Arula Veskijärv) VEE2105020
Vahejärv (Arula Vahejärv) VEE2105010
Koljaku järv VEE2105600
Peräjärv (Arula Peräjärv) VEE2105000
Kõlli järv VEE2105400
Kuudse järv VEE2105620
Kängsepa järv VEE2105610
Äidu järv VEE2103900
Laane järv VEE2105800
Pülme järv VEE2119800
Kääriku järv VEE2105900
Tornijärv VEE2105700
Kopsu järv VEE2119900
Kolmjärv VEE2102700
Soome järv VEE2103310
Vahe-Lohu järv VEE2103220
Kaanjärv (Äidu Kaanjärv) VEE2103300
Mäha järv VEE2104800
Saagjärv VEE2104700
Märdi järv (Otepää Märdi järv) VEE2063620
Kangrujärv VEE2120800
Iheruse järv VEE2120900
Nüpli järv VEE2105200
Marguse järv VEE2105210
Pühajärv VEE2105300
Alevijärv VEE2104000
Väike-Juusa järv VEE2104100
Kaarnajärv VEE2103600
Jaanuse järv VEE2103800
Kurnakese järv VEE2103700
Tõukajärv VEE2102800
Ahunajärv VEE2102810
Juhani lomp VEE2104310
Pilkuse järv VEE2104200
Trepimäe järv VEE2104300
Männiku lomp VEE2104320
Kukemäe järv VEE2104500
Neitsijärv VEE2104600
Nimi teadmata VEE2102510
Pätsiku oja VEE1037000
Raudsepa veskijärv VEE2105920
Voki veskijärv VEE2063630
Otipeipsi järv VEE2105320
Juusa järv VEE2105500
Kärnjärv (Otepää Kärnjärv) VEE2105100
Kondi järv VEE2105910
Vihtjärv VEE2103410
Tseema järv VEE2103420
Lüüsjärv VEE2103400
Turu järv VEE2107610
Äijärv (Kastolatsi Äijärv) VEE2103000
Palu järv VEE2102400
Palu paisjärv VEE2102410
Roopjärv VEE2103210
Nõuni järv VEE2101300
Ahvenjärv (Päidla Ahvenjärv) VEE2102200
Mõisajärv (Päidla Mõisajärv) VEE2102000
Suurjärv / Näkijärv VEE2102100
Nimi teadmata VEE4607500
Nimi teadmata VEE4607600
Nimi teadmata VEE4607700
Nimi teadmata VEE4607800
Nimi teadmata VEE4607900
Nimi teadmata VEE4608000
Väikese Munamäe läte VEE4610400
Härjämäe läte VEE4610500
Veriläte VEE4610600
Nimi teadmata VEE4610700
Kellamäe läte VEE4610800
Nimi teadmata VEE4611400
Koodsitare läte VEE4611500
Arula Emaläte VEE4611600
Laatre jõgi VEE1011100
Keeni oja VEE1011600
Restu oja VEE1009000
Väike Emajõgi VEE1008200
Palu jõgi VEE1036900
Nüpli oja VEE1008700
Marguse oja (Painoja) VEE1008400
Arula oja VEE1008900
Pästrä oja VEE1013200
Voki oja VEE1008800
Purtsi jõgi VEE1013100
Karjamõisa oja VEE1037100
Elva jõgi VEE1036500
Kastolatsi oja VEE1036700
Kaarnaoja VEE1036800
Neitsijärve oja VEE1008300
Kintsli oja VEE1036600
Palu kanal VEE1036901
Ilusa oja VEE1037500
Mülke oja VEE1008600
Nimi teadmata VEE4106300
Nimi teadmata VEE4106400
Nimi teadmata VEE4106500
Nimi teadmata VEE4106800
Tondioru allikad VEE4205000
Nimi teadmata VEE4304100
Nimi teadmata VEE4304400
Nimi teadmata VEE4304500
Nimi teadmata VEE4304600
Kohumäe läte VEE4304700
Nimi teadmata VEE4304800
Jänessoo läte VEE4304900
Mäe-Lõõndre läte VEE4305000
Pilleri lätted VEE4305100
Pilleri lätted VEE4305200
Pilleri lätted VEE4305300
Pilleri lätted VEE4305400
Nimi teadmata VEE4305500
Nimi teadmata VEE4305600
Nimi teadmata VEE4305700
Nimi teadmata VEE4305800
Nimi teadmata VEE4305900
Ilmjärve oja VEE1008224
(Tehvandi tiigid) VEE2105260
Kangru oja VEE1008225
Ruusa järv VEE2105710
Lutsu järv VEE2105410
Eedi lomp VEE2105230
Rebäsemäe lomp VEE2102520
Verevä lomp VEE2104330
Sõjatamme tiik VEE2105310
Majasoo tiik VEE2103010
Riidmaa oja VEE1036801
Kuutse oja VEE1011102
Lätteoru allikas VEE4205001
Savimäe kraav VEE1008904
Viinamäe kraav VEE1036804
Lannusaare kraav VEE1008301
Möldre kraav VEE1036807
Hundisoo kraav VEE1036810
Piiriniidu lomp VEE2121520
Nimi teadmata VEE2102720
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksClanga pomarina (väike-konnakotkas)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Chlidonias niger (mustviires)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Dryocopus martius (musträhn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Strix uralensis (händkakk)
Accipiter gentilis (kanakull)
Lutra lutra (saarmas)
Triturus cristatus (harivesilik)
Cobitis taenia (hink)
Misgurnus fossilis (vingerjas)
Dytiscus latissimus (laiujur)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Leucorrhinia pectoralis (suur-rabakiil)
Lycaena dispar (suur-kuldtiib)
Unio crassus (paksukojaline jõekarp)
Agrimonia pilosa (karvane maarjalepp)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Najas flexilis (nõtke näkirohi)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Dicranum viride (roheline kaksikhammas)
Hamatocaulis vernicosus (läikiv kurdsirbik)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Mareca penelope (viupart)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Ardea cinerea (hallhaigur)
Charadrius dubius (väiketüll)
Picus viridis (roherähn)
Pelobates fuscus (harilik mudakonn)
Coenonympha hero (vareskaera-aasasilmik)
Leucorrhinia albifrons (valgelaup-rabakiil)
Leucorrhinia caudalis (hännak-rabakiil)
Parnassius mnemosyne (mustlaik-apollo)
Myotis daubentonii (veelendlane)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Dactylorhiza baltica (balti sõrmkäpp)
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Dactylorhiza maculata (kuradi-sõrmkäpp)
Dactylorhiza russowii (Russowi sõrmkäpp)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Hammarbya paludosa (sookäpp)
Neottia cordata (väike käopõll)
Malaxis monophyllos (ainulehine soovalk)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Orobanche pallidiflora (ohakasoomukas)
Pedicularis sceptrum-carolinum (kuninga-kuuskjalg)
Anastrophyllum hellerianum (Helleri ebatähtlehik)
Neckera pennata (sulgjas õhik)
Scapania apiculata (süstjas skapaania)
Sphagnum wulfianum (Wulfi turbasammal)
Geoglossum atropurpureum (purpur-maakeel)
Sarcosoma globosum (limatünnik)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidOtepää LP, Pülme skv. (KLO1100437)
Otepää LP, Kortina skv. (KLO1100446)
Otepää LP, Murru skv. (KLO1100440)
Otepää LP, Pilkuse skv. (KLO1100445)
Otepää LP, Pühajärve skv. (KLO1100443)
Otepää LP, Arula skv. (KLO1100450)
Otepää LP, Kukemäe skv. (KLO1100454)
Otepää LP, Palu skv. (KLO1100524)
Liivaku kask (KLO4000700)
Kloostrisaare tammed (2) (KLO4000774)
Jaanimäe mänd; Meegaste Jaanimäe mänd (KLO4000770)
Liivaku tamm (KLO4000832)
Munamäe kivi; Väike-Munamäe rahn; Kalevipoja kivi (KLO4000899)
Otepää LP, Trepimäe skv. (KLO1100449)
Otepää LP, Pursa skv. (KLO1100442)
Otepää LP, Voki skv. (KLO1100441)
Otepää LP, Kääriku skv. (KLO1100438)
Otepää LP, Kösti skv. (KLO1100451)
Otepää LP, Karja skv. (KLO1100521)
Otepää LP, Mädajärve skv. (KLO1100522)
Pühajärve sõjatamm (KLO4000384)
Trepimäe tamm (KLO4000435)
Ristitammed (3) (KLO4000723)
Pilkuse tammed (2) (KLO4000892)
Tsuura kuusk (KLO4000893)
Otepää LP, Pargi pv. (KLO1101651)
Otepää LP, Alevijärve skv. (KLO1100453)
Otepää LP, Lepassaare skv. (KLO1100448)
Otepää LP, Lüüsjärve skv. (KLO1100439)
Otepää LP, Päidla skv. (KLO1100523)
Otepää LP, Päästjärve skv. (KLO1101655)
Otepää LP, Tsorro skv. (KLO1101658)
Otepää LP, Päidla skv. (KLO1101654)
Otepää LP, Kiriku skv. (KLO1100444)
Otepää LP, Vana-Otepää skv. (KLO1101662)
Märdi korgipuud (5); Mardi korgipuud (KLO4000702)
Otepää LP, Neeruti-Käpa pv. (KLO1101648)
Otepää LP, Harimäe skv. (KLO1101643)
Otepää LP, Annimatsi pv. (KLO1101642)
Otepää LP, Mõrtsuka pv. (KLO1101646)
Otepää LP, Pilkuse pv. (KLO1101652)
Otepää LP, Mägestiku pv. (KLO1101647)
Otepää LP, Otepää pv. (KLO1100447)
Otepää LP, Neitsijärve pv. (KLO1101649)
Otepää LP, Vanamõisa-Restu pv. (KLO1101661)
Otepää LP, Alevi pv. (KLO1101641)
Otepää LP, Pühajärve pv. (KLO1101656)
Otepää LP, Kolmjärve skv. (KLO1100452)
Otepää LP, Pringi skv. (KLO1101653)
Otepää LP, Hinnomäe skv. (KLO1101644)
Otepää LP, Välkjärve skv. (KLO1101663)
Otepää LP, Hobusaare skv. (KLO1101645)
Otepää LP, Niiluse skv. (KLO1101650)
Otepää LP, Tuisu skv. (KLO1101659)
Otepää LP, Risttee skv. (KLO1101657)
Otepää LP, Tõikamäe skv. (KLO1101660)
Sõsarsaarte tammed (3) (KLO4000773)
Nüpli pärnad (KLO4000701)
Pildid: peida ,kuva
Vaade Pühajärve lõunaosale Elva Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1984
1983. a. ehitatud Hobustemäe vaatetorn Elva Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1984
Lumemurd Pilkuse vahtkonnas Elva Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1984
Pühajärve foto:31.01.1999 U.Timm
Suurkünklik maastik Elva Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. I köide. Eesti Metsakorrladuskeskus. 1984
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKeskkonnaekspertiis Otepää looduspargi kaitse-eeskirjale
Seotud dokumentSeletuskiri: Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määrusele nr 135 "Otepää looduspargi kaitse-eeskiri"
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määrus nr 135 "Otepää looduspargi kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määrus nr 99 Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 «Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine» muutmine
Seotud dokument VV 08. detsembri 1999. a määrus nr 376 Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 "Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 16. detsembri 1998. a määrus nr 287 Maamaksu korrigeerimine Otepää looduspargis
Seotud dokument VV 14. juuli 1998. a määrus nr 157 Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määruse nr 63 "Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus nr. 63 Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst)
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse otsus 23. oktoobrist 1929. a
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Otepää looduspargi, Otepää hoiuala ja Otepää loodusala kaitsekorralduskava 2017-2026
Kaitsekorralduskava Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-2012
Kaitsekorralduskava Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-2012
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava